Kommersialiserer norske helsehologrammer

Inven2 og Sopra Steria stifter aksjeselskapet HoloCare AS som del av en offentlig-privat satsing på helsehologrammer.

– Gjennom vårt eierskap i HoloCare AS skal vi nå bidra aktivt i kommersialiseringen av norsk forskning på bedre visualisering gjennom bruk av hologrammer i medisinske anvendelser. Målet vårt er å etablere disse løsningene i et globalt marked og plassere selskapet som en viktig leverandør i mixed reality-segmentet, sier Ole Kristian Hjelstuen. Han er administrerende direktør i Inven2, Norges største aktør innen kommersialisering av forskning.

Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria Norge, kaller opprettelsen av det nye aksjeselskapet en viktig milepæl i Sopra Sterias globale innovasjonsutvikling og samarbeid med sykehusene i Helse Sør-Øst.

Sopra Steria – HoloCare, signering

 

-Dette er en suksesshistorie som viser potensialet som ligger i offentlig-private prosjekter. Sammen er vi innovative og gjennomføringsdyktige. Takket være et tverrfaglig samarbeid mellom klinikere, teknikere og utviklere får vi gjort ting vi ikke ville klart alene, sier han.

Ifølge Rusti skal Sopra Steria gå inn med både kapital og kompetanse i det nye selskapet.

– Vi vil bruke vår internasjonale organisasjon i 25 land for å skape et grunnlag for kommersiell utbredelse og suksess. Vi er stolte og ydmyke av å være med på å skape løsninger som kan fremme helsen til pasienter over hele verden, sier han.

I første omgang er det tre kliniske applikasjoner som inngår i porteføljen til selskapet: OrthoNav, en app for planlegging av operasjoner for barn med hoftesykdommer, TruHeart, som brukes i forbindelse med operasjoner på barn med medfødt hjertefeil – og HoloNav, til bruk ved leverkreftoperasjoner.

 

Ønsker flere offentlig-private prosjekter

Ole Kristin Hjelstuen sier samarbeidet mellom Inven2 og Sopra Steria kan sees i sammenheng med den nylig vedtatte stortingsmeldingen om norsk helsenæring, der nettopp offentlig-privat samarbeid trekkes fram som et viktig middel for å øke konkurransekraften.

– HoloCare-samarbeidet er unikt i norsk helsesektor. Det har potensialet til å skape store verdier og få norsk forskning ut på globale markeder, sier Hjelstuen.

Det nye selskapet skal holde til i Forskningsparken, og får John Berland, innovasjonsdirektør i Sopra Steria, som administrerende direktør. Ved stiftelsen verdsettes HoloCare AS til 40 millioner kroner, og Sopra Steria og Inven2 går inn som likeverdige eiere.

 

– Gode tilbakemeldinger

Ved hjelp av Microsoft HoloLens-briller kan et virtuelt objekt, for eksempel en 3D-modell av en pasients organ, legges oppå pasienten. På denne måten vil kirurgen kunne se det virtuelle organet under operasjonen og potensielt ha større sannsynlighet for en vellykket operasjon. Foreløpig blir HoloCare-appene solgt til universitetssykehus, der interessen er stor for bruk i forskningssammenheng.

– Vi har presentert HoloCare-løsningene våre på alle de store markedene i Europa, senest på den internasjonale Medica-messen i Dusseldorf i november. Tilbakemeldingene fra målgruppene er helt fantastiske, sier Rusti.

Historien bak HoloCare går tilbake til høsten 2016, da Oslo universitetssykehus og Sopra Steria gikk i gang med et banebrytende forskningsprosjekt for å utvikle kliniske applikasjoner basert på Microsoft HoloLens.

 

Viktig innovasjonsstøtte

Prosjektet har fått innovasjonsmidler fra Helse Sør-Øst, og foruten Oslo universitetssykehus har både Sunnaas og Akershus universitetssykehus deltatt i utviklingssamarbeidet. I mars 2020 blir teknologien gjort tilgjengelig for klinikere og teknikere over hele verden gjennom skyplattformen Microsoft Azure, muliggjort via prosjektet HoloCare Cloud finansiert gjennom Brukerstyrt Innovasjonsarena – Norges Forskningsråd (BIA).

– Jeg kan ikke få fullrost Helse Sør-Øst tilstrekkelig for den støtten de har gitt til dette prosjektet. Uten innovasjonsmidlene de skjøt inn mens prosjektet fremdeles var i en tidlig fase, ville ikke HoloCare AS eksistert i dag. Nå håper jeg HoloCare AS kan etablere seg som verdensledende innen holografisk avbildning i helse, sier Kjell Rusti.

Bakgrunn

HoloCare startet som et konsortium ledet av Ole Jakob Elle ved Intervensjonssenteret ved Oslo Universitetssykehus (OUS). I tillegg til Intervensjonssenteret var også Sopra Steria, Gastrokirurgisk avdeling ved Akershus universitetssykehus, Barneseksjonen, psykisk helse ved OUS, Forskningsavdelingen ved Sunnaas sykehus, Forsknings- og innovasjonsavdelingen ved Sykehuset Østfold, samt Norway Health Tech med i konsortiet. Etter hvert har også flere andre klinikker ved OUS kommet med i samarbeidet. De to første prosjektene handlet om planlegging av kirurgisk behandling av leverkreft, ledet av kirurg Bjørn Edwin, og medfødt hjertefeil hos barn ledet av kardiolog Henrik Brun. Målet for konsortiet har hele tiden vært å få frem bedre visualiseringsløsninger for så mange kliniske anvendelsesområder som mulig ved bruk av «Mixed Reality», en blanding av virtuell og virkelig verden.

 

 

About the author

Related Posts