Innkjøp av IT-tjenester i 2023

Rapporten IT-trender 2023: Vi er inne i en tid med store forandringer og vi antar at også at innkjøperne blir påvirket. Konsulentguiden spør flere tusen konsulentkjøpere om hva som skal kjøpes av IT-trender og tjenester i 2023. Vi gir også en benchmark på kundetilfredshet mellom de mest sentrale konsulentselskapene i Norge.

I 2021 scoret Bouvet best på inntrykk hos offentlige konsulentkunder og EY var selskapet med størst sjanse for gjenkjøp hos kundene totalt sett.

Rapporten gir et godt inntrykk av bevegelsene innen markedet for konsulenttjenester innen IT, men viktigst er nok hvilke tjenester og trender kundene planlegger å kjøpe fremover, samt benchmarken mellom sentrale konsulentselskaper på 14 parametere innen kundetilfredshet.

 

Om rapporten:

Benchmark/bransjeundersøkelse

38 konsulentselskaper blir benchmarket på 14 parametere inne kundetilfredshet.

Vi differensierer mellom offentlige og private konsulentkjøpere, antall ansatte i virksomheten og etter bruk av midler på konsulenttjenester.

På denne måten får ethvert konsulentselskap interessante data, nettopp for sin profil.

De sentrale aktørene er faste kunder og spørreskjema går ut til flere tusen konsulentkjøpere.

 

Alle de 38 selskapene blir bencmarket på:

  • Kjennskap til selskap
  • Totalinntrykk
  • Sannsynlighet for nytt engasjement
  • Verdiskapning

 

14 parametere innen kundetilfredshet:

De som bestiller rapporten i forkant av datainnsamlingen får en oversikt over 14 parametere innen kundetilfredshet, som faglig dyktighet og kompetanseoverføring til kunde, i forhold til gjennomsnittet av de andre selskapene.

Ved siden av gjennomsnittet tilbys også benchmark mot et valgfritt utvalg av deres konkurrenter i undersøkelsen, (3-4) selskaper.

Generell del

23 IT-tjenester

Vi kartlegger 20 IT-tjenester. Hva har kundene kjøpt de 2 siste årene og hva planlegger de av innkjøp i året som kommer?

Eksempel på tjenester: Applikasjonsforvalting/utvikling, IT-sikkerhet og systemutvikling/integrasjon.

Vi lager også en sammenligning fra 2013 frem til i dag.

15 Trender

Vi kartlegger 13 aktuelle trender som Cloud, Big Data, robotisering/automatisering og ser på endringer mellom 2020 og 2021.

 12 kilder for vurdering av kjøp

Vi kartlegger 12 kilder for konsulentkjøp som; nettverk og erfaring fra tidligere oppdrag.

11 Medier

Vi kartlegger 11 medier som, DN, Aftenposten, blogger og Konsulentguiden. Hvilke medier bruker kundene på utkikk etter konsulenttjenester?

9 årsaker til kjøp av konsulenttjenester

Vi kartlegger 9 ulike årsaker til konsulentkjøp det siste året. Eks; strategiprosesser, problemstilling der de ikke vil ansette, ikke kapasitet selv, innovasjon og støtte til vanskelige avgjørelser.

Bruk av midler

Vi kartlegger totalt sett bruk av midler på konsulenttjenester i forhold til fjoråret og hvor mye kundene planlegger å bruke i året som kommer.

Bærekraft

På forespørsel fra bransjen så har vi tatt med eget kapittel om bærekraft.

  • Om konsulentene bidrar til å hjelpe kundene med å nå sine bærekraftmål
  • Om konsulentene alltid inkluderer bærekraft i prosjektene
  • Om konsulentene har introdusert metodeverk/arbeidsmåter som sørger for at bærekraft er en del av nye initiativ/prosjekt
  • Om bærekraft har ført til økt digitaliseringsbehov
  • Om bærekraft har ført til nye tjenester/forretningsmodeller
  • Om konsulentene utfordrer kunden strategisk på bærekraftmål

 

Pris for full benchmark Kr 53 000.-.

Pris for generell rapport uten benchmark Kr 9 900.-.

 

Bestill rapport her: https://www.konsulentguiden.no/management/bestill-rapport/

 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller for bestilling.

e-post:            lars.rommen@konsulentguiden.no

Mobil:             988 83 746

 

About the author

Related Posts