Har dyrket frem 500 IT-utviklere – Satser nå i 20 land

Experis Academy, et samarbeid mellom Experis og Noroff Accelerate, har utdannet 500 ettertraktede IT-konsulenter siden oppstarten i 2018. Nå tas suksesskonseptet ut i Europa.

– Så godt som alle deltakerne går videre til jobber innenfor IT-utvikling. Etterspørselen er enorm, og utfordringen er å få tak i nok deltakere, forteller Marko Valsamidis, leder for Experis Academy Norden.

Bare i Oslo har de levert 100 IT-konsulenter årlig de siste tre årene.

At det er stor mangel på IKT-kompetanse i Norge, og resten av verden. Det anslås et antall på 150 millioner nye jobber innenfor teknologi de neste fem årene, og NHOs kompetansebarometer viser at tre av fire norske bedrifter mener de ikke har tilstrekkelig med IKT-kompetanse.

Experis Academy
IT-konsulent-selskapet Experis, som er en del av Manpower-gruppen, fikk kjenne på denne utfordringen for flere år siden. De slet med å finne kompetansen kundene deres ønsket. Samtidig så de også at flere nyutdannede innen IT hadde utfordringer med å få seg jobb.

– Utfordringen med tradisjonell utdanning er at det tar lang tid for å få oppdatert læreplaner, og studentene går gjerne tre eller fem år på skole. Når den teknologiske utviklingen går så raskt så er de ikke oppdatert på den siste teknologien etter tre-fire-fem år på skolebenken. Derfor så vi behovet for utdanning som setter søkelys på den siste teknologien og som har en mer praktisk tilnærming, sier Valsamidis.

Sammen med Noroff – School of Technology and Digital Media startet de Experis Academy i 2018. Målet var å bidra til å tette kompetansegapet i samfunnet innenfor teknologi. Det første året hadde de 30 deltakere, og de neste årene har det vokst jevnt og trutt. I 2021 går 220 deltakere gjennom Academy-programmet.

Deltakerne er IT-utdannede som ønsker å spisse sin kompetanse. De starter med en 12 uker intens bootcamp hos Noroff Accelerate der de får oppdatert teknologisk kompetanse gjennom en praktisk tilnærming til læring. Etter bootcampen jobber de ett år som IT-konsulenter hos en av Experis sine kunder. Deltakerne får lønn fra første dag i programmet.

Satser internasjonalt
Mangelen på IT-kompetanse er ikke forbeholdt Norge, og derfor er Experis Academy nå på full fart ut i verden. I tillegg til våre nordiske naboland har Experis Academy nå deltakere fra både Nederland og Tyskland. Undervisningen kjøres digitalt og på tvers av landegrenser.

Ambisjonene for de neste årene er store.

– Vi har vokst kraftig fra år til år. I 2021 har vi totalt 220 deltakere i Norden. Neste år er målet 500 deltakere, fra til sammen 20 land, sier Valsamidis.

– Den teknologiske utviklingen går raskere enn noen gang og det er en stor utfordring at vi ikke har nok teknologisk kompetanse. Mange norske bedrifter får ikke tak i den kompetansen de trenger. Vi ønsker å bidra til å dekke det behovet, og sammen med Noroff Accelerate kan vi tilby et konsept som vi vet fungerer. At det tas godt imot også i andre land er veldig spennende.

I fremtiden er vi alle nødt til å lære nye ting hele veien, og da må utdanningsinstitusjoner levere tilbud som passer for alle, sier Erlend Koppen Skar, leder for Noroff Accelerate

About the author

Related Posts