Fører Covid-19 til mer bærekraftige investeringer?

–Koronakrisen har konsekvenser også for det øvre økonomiske sjiktet av befolkingen, men det er en tendens til at denne gruppen er klare for grønnere og mer bærekraftige investeringer fremover, sier Ingrid Lehne, Capgemini Invent.

Antall dollarmillionærer i verden økte med nærmere ni prosent i løpet av fjoråret, til tross for usikkerheten i verdensøkonomien. Sterk vekst over flere år gjør at Norge ved årsskiftet hadde totalt 182.000 dollarmillionærer. Foreløpige tall indikerer nå at Covid-19-pandemien har redusert formuene til dollarmillionærene med seks til åtte prosent, samtidig som pandemien har økt interessen for mer bærekraftige investeringstrender.

Betegnelsen dollarmillioner brukes om personer som har mer enn én million dollar i investerbar formue, utover egen bolig. Årets utgave av World Wealth Report viser at antall nordmenn som ved årsskiftet kvalifiserte til betegnelsen økte med fire prosent fra fjorårets rapport.

På oversikten over antall dollarmillionærer plasserer Norge seg på 19. plass globalt, rett bak store land som Brasil (18. plass) og Russland (15. plass). Til sammenligning er Sverige på 23. plass, med 142.000 dollarmillionærer. Det innebærer at Norge ved årsskiftet hadde nesten 30 prosent flere dollarmillionærer enn Sverige, til tross for at Sverige har temmelig nøyaktig dobbelt så stor befolkning.

-World Wealth Report dokumenterer den sterke velstandsveksten vi har hatt i Norge. Andelen dollarmillionærer blant nordmenn er svært høy. Koronakrisen har konsekvenser også for det øvre økonomiske sjiktet av befolkingen, samtidig som vi ser en klar tendens til at denne gruppen er klare for grønnere og mer bærekraftige investeringer fremover, sier

Ingrid Lehne, rådgiver innen bank og finans i Capgemini Invent

.

 

Fjoråret ble preget av internasjonale handelskriger, geopolitisk uro og brems i den globale økonomien. Likevel økte antallet såkalte High Net Worth Individual (HNWI), eller dollarmillionærer, over store deler av verden. For første gang siden 2012 var veksten større i Nord-Amerika (11 prosent) og Europa (9 prosent) enn i Asia- og stillehavsregionen (8 prosent). Den sterke veksten i 2019 ble etterfulgt av stor usikkerhet i verdensøkonomien som følge av covid-19-pandemien.

Bransjeorganisasjonen for verdens børser, World Federation of Exchanges, melder at pandemien har ført til at over 18 trillioner dollar forsvant fra det globale finansmarkedet gjennom februar og mars i år, før en forsiktig positiv utvikling igjen i april. I Capgeminis World Wealth Report for 2020 meldes det om en tilbakegang på mellom 6 til 8 prosent i den globale formuen til HNWIs, om man sammenlikner slutten av april i år med desember 2019.

Norge er blant de landene i Vesten som har hatt den kraftigste økningen i antall dollarmillionærer de senere årene, selv om årets utgave av World Wealth Report viser en relativt moderat vekst på fire prosent i 2019. Øyeblikksbildet nå, midt i håndteringen av en verdensomspennende krise, viser at pandemien påvirker velstanden i Norge i stor grad.

-Umiddelbare tiltak som permitteringer og oppsigelser påvirker hundretusenvis av nordmenn som nå opplever stor usikkerhet. Årets World Wealth Report viser hvordan de økonomiske følgene av koronakrisen treffer alle lag av befolkningen, også de som kan klassifiseres som dollarmillionærer, sier Lehne.

Samtidig peker rapporten på at pandemien tydelig har forsterket investortrender som styrer investeringer i retning av selskaper med ambisjoner og evne til å levere på områder som samfunnsansvar og miljø.

World Wealth Report 2020 kartlegger hvordan dollarmillionærene planlegger sine investeringer fremover. Rapporten viser at respondentene innen utgangen av året planlegger å allokere 41 prosent av porteføljen i bærekraftige investeringsprodukter, såkalt sustainable investing (SI). Innen utgangen av neste år forventes andelen bærekraftige investeringsprodukter å øke til 46 prosent av porteføljen. Denne trenden fanges opp av investeringsselskaper og forvaltere; hele 80 prosent av disse oppgir nå at de tilbyr slike investeringsprodukter.

Undersøkelsene fra Capgemini viser at denne trenden har vokst seg sterkere siden covid-19-pandemien rammet verdensøkonomien.

Den sterkeste driveren bak den økte interessen for bærekraftige investeringer, er forventninger om høyere avkastning og redusert risiko ved en slik investeringsprofil. 39 prosent av de spurte oppgir forventninger om høyere avkastning fra sustainable investing-produkter som en årsak.

En annen trend som vokser frem, og dokumenteres av årets utgave av World Wealth Report, er digitalisering av formuesforvaltningen. Investorer har høyere forventninger til bruk av AI-verktøy og annen teknologi som kan skreddersy råd, risikoprofiler og rapportering til hver enkelt investor.

-Vanlige personbanktjenester er i stor grad digitalisert i Norge allerede. Flere aktører i det norske markedet demmer opp konkurransen fra bigtech-aktører gjennom utvikling og samarbeid med innovative fintech-miljøer. World Wealth Report 2020 viser at presset begynner å øke på de som tilbyr formuesforvaltning, hvor forventningene til mer personlige tilpassede produkter kommer til å ramme de som ikke evner å utnytte mulighetene teknologien åpner for, sier Lehne.

Undersøkelsen viser at mange er åpne for muligheten for at bigtech-aktører kan stå for formuesforvaltningen, særlig blant de yngre dollarmillionærene. Hele 90 prosent av de yngre ville vurdert produkter og løsninger fra bigtech-selskaper, mot 74 prosent totalt blant alle respondentene i undersøkelsen.

Ingrid Lehne i Capgemini mener World Wealth Report 2020 peker to vesentlige utviklingstrekk som har blitt enda viktigere for finansaktører i møte med en global helsekrise og den påfølgende usikkerheten i verdensøkonomien:

-Finansaktører som overser det voksende kravet om mer bærekraftige investeringer, eller som ikke evner å holde følge med utviklingstakten for ny teknologi, kommer til å tape. Konkurransen kommer fra tre hold; Store bigtech-aktører som Google og Facebook, innovative fintech-selskaper, og de etablerte aktørene som holder tritt med utviklingen, sier Lehne.

Om rapporten

World Wealth Report 2020 har samlet innsikt fra 71 land, og taler for mer enn 98 prosent av den global brutto nasjonalinntekt og 99 prosent av verdens aksjemarkedsverdi. Capgeminis Global HNW Insights Survey 2020 samlet innsikt fra mer enn 2500 HNWIs på tvers av 21 store formuemarkeder i Nord-Amerika, Latin-Amerika, Europa og Asia-Stillehavsregionen. Undersøkelsene ble gjennomført i januar og februar, og omfatter derfor ikke for virkningen av Covid-19. 

 

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply