Danske konsulenter i vekst

Den danske konsulentbransjen er i god vekst og utvikling, viser ny studie fra Dansk Industri.

ser viser et betydelig bidrag til dansk samfunnsøkonomi, med en omsetning på 92 milliarder danske kroner.

Analysen tyder på at bransjen fortsatt kommer til å vokse i tiden fremover: Pr nå er 128.00 personer sysselsatt i konsulentbransjen i Danmark.

Både privat og offentlig sektor benytter seg av konsulenttjenester: Offentlig sektor brukte 12,6 prosent av samlet innkjøp på rådgiving, rundt samme andel som ble kjøpt inn av privat sektor sett i forhold til andel av anvendt rådgiving.

Offentlige virksomheter brukte 58 prosent av sitt innkjøp til kjøp av konsulenttjenester innenfor IT, mens private virksomheter hadde en fordeling på 25 prosent IT, 25 prosent arkitekter og rådgivden ingeniører.

Konsulentbransjens største kunder var handel, bygg og anlegg som hver brukte rundt 20 milliarder i året på rådgiving. Kunnskapsbransjen er selv en stor bruker av rådgivertjenester , og sto for 19 milliarder av den samlede omsetningen.

 

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply