Business Intelligence: Også for små-bedrifter

Hvis man har en liten eller mellomstor bedrift, så tenker man ofte at man ikke trenger Business Intelligence. Det kan allikevel være store fordeler med å ta gode Business Intelligence-verktøy i bruk, også for de mindre bedriftene.

Av: John Stensborg, Country Manager Inspari, Norway

Hvis man har de riktige Business Intelligence-verktøyene, så kan det være med på å skape en mer effektiv og verdiskapende bedrift. Dette kan komme til uttrykk på flere forskjellige måter. Ikke minst for IT-avdelingen.

IT-avdelingen kan ofte bli en flaskehals. Ikke fordi de ansatte ikke gjør jobben sin, men fordi de rett og slett får for mange oppgaver. En av de aller viktigste oppgavene for en eventuell IT-avdeling, er håndtering og sikring av data. Og siden små og mellomstore bedrifter ofte har flere oppgaver fordelt på få ansatte, kan fordelen med en Business Intelligence-løsning her være særdeles effektiv. Et Business Intelligence-verktøy gir deg nemlig muligheten til å lagre store mengder data i skybaserte systemer. Dermed slipper man å bekymre seg for å bli hacket. De skybaserte lagringssystemene er nemlig gjenstand for ekstremt strenge sikkerhetsrutiner og sikkerhetsrevisjoner.

 

Effektivisering av de ansattes dagsverk

Selv om du er en del av en relativt liten bedrift, kan arbeidsmengden ofte bli for stor. Spesielt hvis man henter inn store mengder data fra flere forskjellige kilder. Dette kan for eksempel forekomme når en bedrift overtar en annen bedrift, og de to forskjellige bedriftene kjører på to forskjellige datastyringssystemer. De ulike forsøkene på å koordinere datasystemene, og forstå de forskjellige dataene, kan fort resultere i at de ansatte sløser bort flere dagsverk på unødvendige krevende situasjoner. Hvis bedriften derimot implementerer Business Intelligence, så kan den håndtere dette på en langt mer effektiv måte. Bedriften vil kjapt tilegne seg evnen til å hente ut flere datasett på få minutter, og raskt gi deg muligheten til å lage innsiktsfulle analyser. Ikke bare sparer du tid og penger, men de ansatte spares også for ekstrajobb og frustrasjoner. Med andre ord, så kan Business Intelligence-verktøy øke arbeidsgleden, og dermed gjerne også produktiviteten.

 

Gjør det enkelt å være visuell

Vi mennesker har utviklet en evne til å forstå visuelle signaler. Hjernen vår har en kompleksitet som behandler visuell informasjon som ingen andre på denne planeten. Det betyr at vi liker visuelle presentasjoner. Iøynefallende visuelle rapporter vil derfor være den aller beste måten å presentere informasjon til både potensielle kunder og medarbeidere. BI-løsninger kan skape slike kraftige og overbevisende diagrammer, uten at de ansatte behøver å bruke kostbar tid på å formatere data og utforme plansjer og diagrammer. Igjen handler det om effektivisering, og å la de ansatte fokusere på å skape et firma med verdier. Både på det finansielle og det menneskelige planet.

 

Business Intelligence gir deg altså muligheten til å spare både tid og penger ved å hindre ekstra- og dobbeltarbeid. I tillegg gir Business Intelligence de ansatte muligheten til å bli mer produktive.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply