Blogginnlegg – 10 tips for SEO

Mange i SEO-bransjen vil at du skal tro at du må ha ekspertise på SEO for å lykkes som blogger. Sannheten er at det er langt viktigere å kommunisere med det du skriver. Du må altså være en god forfatter som formidler teksten på en god måte. Hvis du i tillegg skjønner noen grunnprinsipper om on-page SEO, er det selvsagt en fordel. Heldigvis er SEO den letteste delen med det å skrive fordi det følger regler som vi kan krysse av på sjekklista vår. Her skal jeg ta for meg de 10 viktigste on-page SEO-tipsene i forhold til skriving på Internett.

Av: Bill Makatowicz i SEO-blogg: https://seoblogg.no

Hvordan skrive et blogginnlegg – 10 tips for SEO

Er du blant de som allerede kan on-page SEO, men heller vil lære å blogge i forhold til det kreative og strukturelle i teksten? Da vil jeg på det sterkeste anbefale vårt omfattende innlegg som tar for seg hvordan du kan skrive mer kreativt.

Her tas prinsippet om «show, don’t tell» til nye høyder når vi viser deg i praksis hvordan kreativiteten kan formidles, mens vi samtidig forklarer teorien bak.

Søkemotorene har kriterier som definerer godt skrevne tekster fordi de ønsker at ethvert søk skal møtes med den mest relevante og kompetente teksten. Derfor er det ikke nødvendigvis et mål i seg selv å oppfylle SEO-kriterier. Der du må velge mellom innhold av kvalitet og SEO, kan det være lurt å velge innhold. Den aller største on-page SEO-faktoren er nemlig antall lesere og hvor lenge folk leser innholdet ditt.

1. Skriv innhold av høy kvalitet

Kanskje med unntak av noen tekniske SEO-kriterier, er innhold den aller viktigste rangeringsfaktoren. Google har sagt at de setter brukeropplevelsen i fokus, og de andre søkemotorene er nødt til å følge i Googles fotspor dersom de skal klare å overleve.

2. Enkelt å forstå

Akkurat hvor viktig det er å skrive enkelt, kommer naturligvis an på målgruppen din. Generelt sett bør man ikke ekskludere hele målgrupper ved å velge kompleks språkføring. Det å skrive lettfattelig har nok mest å gjøre med SEO på en indirekte måte.

Noe simplifisert kan man si at jo flere minutter som leses av innlegget ditt, desto bedre rangering vil google gi deg. Altså vil kronglete skriving føre til at folk forlater det du har skrevet, og da vil det heller ikke rangere bra.

3. Nøkkelord i et blogginnlegg

Når vi skriver med tanke på å rangere på Google, eller andre søkemotorer, har nøkkelord lenge hatt en sentral rolle. Google blir stadig smartere, og derfor har nok ikke nøkkelord en like stor rolle som de tidligere hadde. Blant annet skjønner Google synonymer i høyere grad, og vi kan derfor ofte skrive slik vi ellers ville gjort. Vi trenger ikke nødvendigvis hamre det samme nøkkelordet inn i teksten på en unaturlig måte.

Dersom vi skriver blogg for å markedsføre et produkt, burde vi finne nøkkelordene før vi bestemmer oss hva vi skal skrive om. På den måten kan vi vite ca. hvor mange som vil søke på de ordene vi har valgt ut som nøkkelord. Vi kan også anslå hvor lett eller vanskelig det vil være å rangere for søkeordene vi har valgt.

Når vi skal velge nøkkelord, er det selvsagt slik at høyere søkevolum på et ord gir mer konkurranse. Derfor vil du ikke alltid kunne rangere høyt for et gitt nøkkelord. Da kan det være smart å velge et søkeord med lavere volum som du faktisk kan rangere høyt for.

4. Tittel og URL

Tittel er kanskje noe av det vanskeligste å skrive. Den bør:

  • Ikke innehold mer enn 55 tegn
  • Være så kreativ som mulig for å vekke oppmerksomhet
  • Inneholde nøkkelord eller et synonym til et nøkkelord tidligst mulig i tittelen dersom det er mulig
  • Være relevant i forhold til det du skriver om

Mens vi ofte gjør tittelen så lang som mulig for å få maksimalt ut av tegnene, skal url (adressen til Internettsiden) være så kort som mulig.Eksempelvis er tittelen på dette innlegget «Hvordan skrive et blogginnlegg – 10 tips for SEO». Da kan vi kutte ned url-tittelen til «blogging-tips-seo».

5. Metatekst

Metateksten har ingen direkte innflytelse på SEO. Likevel er den viktig. Dette er nemlig den teksten folk ser i Google under tittelen på teksten din. Den kan altså bli avgjørende for om de som ser resultatet i søket klikker på den eller ikke. Ettersom Google bruker forholdet mellom hvor mange minutter posten din vises og hvor mange ganger den trykkes på som en faktor for rangering, vil det til syvende og sist påvirke hvordan du rangerer.

6. Lengden på teksten

En nokså vanlig oppfatning, selv blant fagfolk, er at et blogginnlegg ikke burde være mer enn 750 ord fordi man ikke klarer å holde på interessen til leseren. Dette kan godt være sant dersom vi antar at leseren må lese hele posten for at det skal regnes med. Fra et SEO-perspektiv stemmer likevel ikke dette helt. For mange blogginnlegg er det hverken nødvendig eller rasjonelt at leseren går gjennom hele innlegget.

Se på undersøkelser som er gjort i forhold til lengde på blogginnlegg og rangering (kilde)! Da vil du se at det er en klar sammenheng mellom lengde og rangering. Det kommer selvsagt an på hva slags type innlegg vi skriver og hvilken bransje vi befinner oss i. Dersom du har et veldig avgrenset og fokusert spørsmål kan 1000 ord være nok.

Kvalitet er viktigere enn lengde. Jeg anbefaler minst 1000 ord og maksimalt 4000-5000, men det er ingen fasit på hvor langt et innlegg bør være. Problemet med innlegg som er lenger enn 5000 ord, blir gjerne at det kan bli «tungt» på serveren og laste tregt dersom du har mange bilder. Det viser seg også at den ideelle lengden på blogginnlegg som regel ligger på rundt 4000 ord.

7. Blogginnleggets relevans

Ved første øyekast virker dette enkelt og greit: Man holder seg til det man har sagt man skal skrive. Ferdig med det. Det er litt mer komplisert enn som så. Google er nemlig ganske streng på hva de regner som relevant. La oss ta et konkret eksempel:

Tenk deg at du skriver et blogginnlegg som heter: «Har el-biler bensintank». Dersom du skriver underkapitler som heter «Hvor mye koster bensintank til el-bil» eller «Hvordan installere en bensintank på en el-bil», skriver du egentlig ikke helt innenfor emnet du har oppgitt for blogginnlegget, og da velger Google som oftest å ikke telle med det innholdet.

Isteden bør du lage underkapitler som besvarer nøyaktig det du skriver om. «Hvilke el-bil modeller har bensintank» er et bedre valg. Eller kanskje man kunne snakket om at det blir mer og mer vanlig å ha bensintank på el-bil, hvis det er tilfellet.

8. Bruk H-tagger

Tidligere har vi skrevet et inngående innlegg om standarden for korrekt h-tagging for web. Det innlegget er et must for deg som ikke er klar over standarden for dette i en blogg. Det viktigste å huske er å bruke kun en H1-tag pr innlegg. Bruker du H2 på resten, er det ingen krise.

9. Bruk bilder i blogginnlegget ditt

 

Takk til Rawpixel.com hos Freepik.com for dette bildet

Bilder har både verdi for leseren og for SEO i innlegget. Det er ikke bare det faktum at «et bilde sier mer enn tusen ord» som er viktig, men også at det gir leseren noen avbrekk og visuelle pustepauser i lesingen. SEO-verdien er nærmere beskrevet i vårt innlegg om hvordan SEO og strategi bak valg og plassering av bilder bør gjennomføres. På engelsk kunne man sagt «There is more to pictures than meets the eye”. Det hersker nemlig stor forvirring rundt omkring i forhold til hvordan man skal tagge et bilde korrekt.

Dersom et bilde er optimalisert på riktig måte fungerer det slik at selve bildet ditt kan rangere for nøkkelordene til artikkelen som bildene hører til. Dermed kan folk finne innholdet ditt på Google gjennom bildene i artikkelen din.

Avhengig av hvilken bransje du befinner deg i burde du også sterkt vurdere å unngå bilder fra «stock photo» tjenester. Dersom man har muligheten til det, vil det alltid være mer interessant for en leser å se det genuine i bedriften din fremfor et bilde som egentlig er tatt i en helt annen sammenheng. Egentlig er dette innlegget et eksempel på hvordan det ikke bør gjøres i forhold til bildevalg. Ofte lager vi våre egne bilder i SEO-blogg, men det er ikke alltid vi har mulighet til det.

I noen bransjer er dette i midlertidig lettere å produsere egne bilder enn i andre bransjer. For en håndverker er det naturlig å bruke bilder av det som bygges. For de som selger fysiske varer, kan disse benyttes i blogginnlegget.

10. Linking

Å linke til andre relevante nettsteder kan gi bloggen din mer trafikk på sikt. Du fremstår gjerne som mer kvalifisert, og i tillegg vil du ofte få trafikk fra de kildene du linker til. Ulempen er at alle linkene i blogginnlegget overleverer hver sin jevnlige fordelte prosent av autoritet til alle linkene i innlegget ditt.

Så hva gjør du? Bør du unngå å linke eksternt? Nei! Det å linke til kvalitetsinnhold som er relevant gir jo også en SEO-verdi. Ha hele tiden i bakhodet hva du bør gjøre for å levere best mulig innhold. Er linken hjelpsom for leseren? Hvis «ja», bør den brukes.

Men det skal ikke bare linkes eksternt. Et godt system for intern linking er noe som hjelper leserne dine til å finne bedre frem og skjønne logikken bak det du gjør. Behandler du dette på en god måte, kan det derfor føre til at flere innlegg leses i større grad. På den måten kan et blogginnlegg hjelpe å rangere et annet innlegg bedre. Lesernes adferd på bloggen din påvirker hvordan du rangerer hos Google.

Konklusjon

Dersom du skal skrive for å rangere så godt som mulig hos søkemotorene, er det lurt å kunne litt grunnleggende on-page SEO. Likevel er det aller viktigst å skrive gode tekster, noe som kan ta svært lang tid å lære. I dette blogginnlegget har vi nevnt SEO-momenter som relevans, nøkkelord, tittel, H-tagger, bildebruk og linking både ut til andre sider og internt på din side. Dersom du følger retningslinjene i dette innlegget, vil du ha verktøyene du trenger for å kunne rangere høyt i et Google-søk, sett at innholdet ditt er bra.

BEGREPSFORKLARINGER:

Autoritet (i forhold til SEO): Autoritet omtaler din troverdighet slik søkemotorene vurderer det. De forskjellige søkemotorene har noe forskjellige kriterier for å måle dette. Vi forholder oss i hovedsak til Google fordi de har en overveldende del av markedet og fordi de er den absolutt beste søkemotoren på nett i dag. Hos google vil autoriteten blant annet komme an på antall linker du har til siden din, hva slags arbeid / forskning du har utført (erfaring i bransjen din) og flere andre faktorer.

Kilder

Snapagency.com: For blog posts in 2018, what’s the best length for SEO?

Moz.com: The Perfect Blog Post Length and Publishing Frequency is B?!!$#÷x – Whiteboard Friday

Meltwater: Øk webtrafikken med en brukervennlig hjemmeside

 

 

 

 

 

 

About the author

Related Posts