E-post er kongen av kontoret

E-post er og blir den dominerende formen for jobbkommunikasjon.Over halvparten (58 %) sjekker også jobb-mail på kveldstid.

E-post er og blir den dominerende formen for jobbkommunikasjon.Over halvparten (58 %) sjekker også jobb-mail på kveldstid.