FRONT Leadership vant Årets Oppdrag 2023 under Konsulentprisen

På Bildet: Fra venstre Jurymedlem Per-Egill Frostmann, Mats Kristensen, Marthe Pedersen, Sandra Blichner, Stian Jensvoll, Malene Småbrekke, Gunn Brigitte Danielsen, Robert Marsalis

– Dette er en enorm tillitserklæring, sier Mats Kristensen, Managing Partner i FRONT Leadership. Tillit er kanskje spesielt viktig i vår bransje, hvor vi får det ærefulle oppdraget å forvalte selskapets aller viktigste ressurs – nemlig ledernes tid og energi.

– Lederutviklingsprogrammet vi har utviklet i samarbeid med Front Leadership har bidratt til å forme en utviklingsorientert ledelseskultur som sikrer organisasjonens evne til å tilpasse seg og innovere, sier Live Leer, Head of Leadership and Learning i Storebrand Livsforsikring .

I år fikk vi inn mange nominasjoner til prisen Årets oppdrag/ Konsulentprisen 2023: Oppdragene var svært ulike fra klassiske digitale effektiviserings-løsninger til hvordan utvikle en bærekrafts strategi for posisjonering av merkevarer til hvordan ta bedre vare på en svært utsatt gruppe arbeidstakere i kriminalomsorgen.

De tre finalistene var oppdragene var InFuture med elektronisk risikovurdering for ISS sine mer enn 9000 ansatte med 120 nasjonaliteter. KPMG med sin Power DNB løsning for DNB som omhandler effektiv styringsstruktur og Front Leadership med deres unike og innovative leveranser av lederutvikling.

Vinneren ble Front  Leadership med sitt lederprogram for Storebrand.

– Lederutviklingsprogrammet vi har utviklet i samarbeid med Front Leadership har bidratt til å forme en utviklingsorientert ledelseskultur som sikrer organisasjonens evne til å tilpasse seg og innovere, sier Live Leer , Head of Leadership and Learning i Storebrand Livsforsikring .

Juryen baserer sin begrunnelse på at programmet er basert på transformasjonsledelse som er godt og betryggende fundamentert i forskning og som svaret på hva effektiv og endringsorientert ledelse er. Programgjennomføringen er basert på god vitenskap om voksnes kunnskapstilegning.

Lederutviklingsprogrammet måler påler programmets effekt på transformasjonsledelse ved bruk av MLQ360 (Multifactor Leadership Questionnaire) oppstart og slutt ca 10-12 måneder senere. I tillegg gjennomføres interne pulsmålinger gjennom året for å gi lederne sekundering og tilbakemelding på eget lederskap underveis. Fordi Front Leadership benytter seg av MLQ360 i dette programmet, så får lederne en internasjonal benchmark, også får programmet en dokumentert fremgang som synes i praksis.

Front Leadership er det første lederutviklingsselskapet i Norge i dag som er født digitale, og som startet med dette som et utgangspunkt i 2016. Teknologi brukes for å forenkle, forbedre og fornye lederutviklingen, og var utfordringen med forskningsprosjektet fra 2018, som programmet er tuftet på. Her ga NIFU (Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning) FRONT Leadership utfordringen å gjennomføre et heldigitalt program, uten at deltakerne møttes fysisk, hvilket var en rammebetingelse som var gitt før oppstart. I årene etter programmet kontinuerlig evaluert og forbedret, og de siste årene det valgt en hybrid løsning med både fysiske og virtuelle treffpunkter.

Syv enkle prinsipper for effektiv lederutvikling er lagt til grunn for gjennomføring:
1. Sikre topplederforankring før oppstart
2. Sette spesifikke mål og sikre at disse bli oppdatert og justert regelmessig.
3. Start med de lavt hengende fruktene med lav investering og høy belønning
4. Fjerne det som er til hinder for effektiv anvendelse
5. Bruk en rekke påvirknings- og læringsmetoder med fokus på praksis
6. Jobb strukturert over tid, bygge stein på stein og du får en katedral
7. Følge opp, gi tilbakemelding på fremgang og feire suksesser fortløpende

 

På Bildet: Fra venstre Jurymedlem Per-Egill Frostmann, Mats Kristensen, Marthe Pedersen, Sandra Blichner, Stian Jensvoll, Malene Småbrekke, Gunn Brigitte Danielsen, Robert Marsalis

Juryen har bestått av : Svein Stavelin, juryformann, Managing Partner i Aalto Capital, Per Høiby, managing partner First House, Sigri Sevaldsen bransjedirektør teknologi i Hovedorganisasjonen Virke, Per-Egill Frostmann partner i Oslo Executive.
Konsulentprisen er et samartbeid mellom Konsulentguiden og Virke. Prisene har blitt delt ut siden 2007.

 

Sopra Steria er Årets konsulentselskap 2023

STOR JUBEL. Sopra Steria-gjengen jubler etter å ha blitt kåret til Årets konsulentselskap. Bak, fra venstre: Fredrik Hellebostad (Consulting Director), Kjetil Taraldlien (Director of Business Development), Atle Rønningen (Director, Digital Platform Services) og Mikkel Berg Vars (Director, Digital Platform Services, Delivery). Foran, fra venstre: Hege D. Olsnes (Managing Director Business Consulting), Jennifer Blechar(Director, Applications) og Kristin Blix-Elton (Marketing and Communications Director). Foto: Virke

Jubelen sto i taket hos Sopra Steria da Konsulentguiden delte ut den høythengende prisen for Årets konsulentselskap.

 

– Klart vi blir stolte og glade, sier Hege D. Olsnes, som leder Sopra Steria Business Consulting, da hun tok imot prisen på vegne av selskapet, og legger til:

– Vi har over 3000 dyktige og hardtarbeidende konsulenter som legger ned en stor innsats hver eneste dag for å gjøre en forskjell for samfunn og næringsliv. Å få denne prisen bekrefter at den jobben vi gjør blir godt lagt merke til og verdsatt, og det inspirerer.

Konsulentprisen deles ut i samarbeid med Virke og Konsulentguiden, og har blitt delt ut siden 2007. En jury velger ut finalistene, og deretter vurderes tjenestene til de ulike konsulentselskapene av over 1500 kjøpere av konsulenttjenester. De andre nominerte i årets kåring var AFF, EY og IBM.

– Vi setter også ekstra pris på å motta prisen når vi er i så godt selskap. Vi har mange dyktige konkurrenter, og det gjør at vi hele tiden må strekke oss for å bli bedre, sier Olsnes.

Mange år i toppen

Vurderingskriteriene for å vinne årets konsulentselskap var: konsulentenes faglige kompetanse, tjenestenes bidrag til å løse kundenes utfordringer, kompetanseoverføring til kunde og konsulentenes evne til å levere til fastsatte mål.

– Siden oppstarten av Konsulentprisen i 2007 har Sopra Steria ligget i toppskiktet på alle de parameterne Konsulentguiden måler innenfor management consulting og IT-rådgivning, sier juryformann Svcein Stavelin.

I juryen begrunnelse står det at Sopra Steria i en årrekke har vært blant Norges mest fremragende konsulentselskaper, og er ledende innen digitalisering, innovasjon og bærekraft. Sopra Steria, som også har EGGS Design og Sopra Steria Footprint med på laget, bistår norske virksomheter i privat og offentlig sektor med den bærekraftige, grønne omstillingen og digitalisering.

Selskapet har hatt en kraftig vekst, og har nå mer enn 3300 medarbeidere i Norge og en omsetning på over 4 milliarder kroner i 2022. Sopra Steria har i flere år blitt rangert som en av Norges beste arbeidsplasser.

Ettertraktet kompetanse

Sopra Steria bistår store private selskaper og offentlige virksomheter med deres omstilling, gjennom å tilby ende-til-ende-kompetanse innen virksomhetsutvikling, teknologikompetanse, digitalisering og drift.

De siste ti årene har selskapet femdoblet omsetningen og hatt en formidabel vekst i antall ansatte. Hege D. Olsnes sier at selskapets kompetanse innen kombinasjonen digitalisering, innovasjon og bærekraft er svært ettertraktet i markedet.

– Twin transition, altså kombinasjonen av den digitale og grønne omstillingen, er relevant for alle virksomheter – og her er det behov for hastighet. Det er blant annet her vi kommer inn. Både for å bistå våre kunder med å legge strategien for fremtidens virksomhet, og hvordan du gjennomfører den på best mulig måte, sier Olsnes.

– Vi er kundens strategiske partner, og rådgir og utfordrer dem for å bli konkurransedyktige fremover. Skal de lykkes, så må de bli det vi kaller «fremtidens virksomhet». Sopra Steria har tyngde innen både forretning og teknologi, noe som er en forutsetning for å hjelpe kundene med å lykkes med digital og grønn omstilling.

– Vi tilbyr en stor faglig bredde i selskapet. Våre tverrfaglige løsninger øker verdiskapningen vi leverer sammen med kundene våre, og det skiller oss ut i markedet. Vi har mer enn 350 forretningsrådgivere, og vi er også Skandinavias ledende design- og innovasjonsmiljø med over 200 konsulenter. Vårt applikasjonsutviklings- og forvaltningsmiljø teller mer enn 1000 konsulenter.

– Vi hjelper både nasjonale og internasjonale kunder med IT- infrastruktur, skyen, sikkerhetsrådgivning og Managed Services, også her har vi mer enn 1600 konsulenter. Det betyr at vi har bredde og muskler som få kan matche, sier hun.

Olsnes trekker fram dyktige og engasjerte medarbeidere, sterke og rause fagmiljøer, og tydelige, tilpasningsdyktige ledere som viktige faktorer for Sopra Sterias suksess.

– Vi har som mål å være Norges beste sted å jobbe for konsulenter. Da må vi skape en god arbeidsplass der folk kan vokse og utvikle seg både faglig og sosialt, og hvor våre medarbeidere får brukt kompetansen sin til å levere gode løsninger som gir verdi både for kundene og samfunnet, sier hun.

STOR JUBEL. Sopra Steria-gjengen jubler etter å ha blitt kåret til Årets konsulentselskap. Bak, fra venstre: Fredrik Hellebostad (Consulting Director), Kjetil Taraldlien (Director of Business Development), Atle Rønningen (Director, Digital Platform Services) og Mikkel Berg Vars (Director, Digital Platform Services, Delivery). Foran, fra venstre: Hege D. Olsnes (Managing Director Business Consulting), Jennifer Blechar(Director, Applications) og Kristin Blix-Elton (Marketing and Communications Director). Foto: Virke

Om Konsulentprisen

Årets Konsulentselskap blir delt ut på grunnlag av Konsulentguidens undersøkelser av IT og Management Consulting-selskaper.

Undersøkelsen kartlegger kundetilfredshet til de 50 største selskapene innenfor management consulting og IT i Norge, på basis av score innenfor parameterne:

 • Konsulentenes faglige kompetanse
 • Tjenestenes bidrag til å løse kundens utfordringer
 • Kompetanseoverføring til kunden
 • Konsulentselskapet evne til å levere i henhold til fastsatte mål

Juryen har bestått av: Svein Stavelin, juryformann, Managing Partner i Aalto Capital, Per Høiby, managing partner First House, Sigri Sevaldsen, bransjedirektør teknologi i Hovedorganisasjonen Virke, Per-Egill Frostmann partner i Oslo Executive.Frostmann er intiativtaker til Konsulentprisen i samarbeid med Konsulentguiden og Virke. Prisene har blitt delt ut siden 2007.

Delte ut årets konsulentpriser 2023

Lars Rommen, partner i Konsulentguiden. Foto: Virke

Sopra Steria og FRONT Leadership stakk av med hver sin pris, da Konsulentprisen 2023 ble delt ut under Virke Arena – for fjortende året på rad. 

 

 

– Klart vi blir stolte og glade!

 

– Denne prisen bekrefter at jobben vi gjør blir lagt merke til og verdsatt – og det inspirerer, sier Hege D. Olsnes, som leder Sopra Steria Business Consulting.

Vinnerne av årets konsulentpriser ble annonsert i forbindelse med Virke Arena – Handelskonferansen 21. september. Omstilling, lederutvikling og fornøyde kunder var de viktigste stikkordene, da juryen presenterte sine begrunnelser.

Basert på resultatene i Konsulentguidens undersøkelser av norske IT- og management consulting-selskaper, har juryen hatt fokus på blant annet kundenes vurdering av konsulentenes faglige kompetanse og i hvilken grad oppdraget har løst organisasjonens utfordringer. 

I kategorien Årets konsulentselskap, falt juryens valg til slutt på Sopra Steria.

– Sopra Steria har i en årrekke vært blant Norges mest fremragende konsulentselskaper. De er ledende innen digitalisering, innovasjon og bærekraft – og særlig gjennom EGGS Design og Footprint bistår de private og offentlige virksomheter gjennom den grønne omstillingen, sier juryformann Svein Stavelin.

– Relevant for alle

Konsulentprisen er et samarbeid mellom Virke og Konsulentguiden, og vinnerne kåres av en fagjury som tar utgangspunkt i kundenes egne erfaringer og tilbakemeldinger i Konsulentguidens årlige undersøkelse.

Totalt har over 1500 konsulentkjøpere i privat og offentlig sektor gitt sin tilbakemelding i undersøkelsen. 

Svein Stavelin forklarer at Sopra Steria ligget i toppsjiktet på alle parametrene Konsulentguiden måler innenfor management consulting og IT rådgivning, siden Konsulentprisens oppstart i 2007

Olsnes i Sopra Steria tror de fleste virksomheter i dag har behov for faglig kompetanse og bistand for å klare å omstille seg i tide. 

 

– Twin transition, altså kombinasjonen av den samtidige digitale og grønne omstillingen, er relevant for alle virksomheter – og her er det behov for hastighet. Det er blant annet her vi kommer inn, både for å bistå våre kunder med å legge strategien for fremtidens virksomhet, og hvordan du best gjennomfører den, sier Olsnes.

FRONT Leadership står bak Årets konsulentoppdrag

Kveldens andre pris, Årets konsulentoppdrag, gikk til FRONT Leadership – for deres lederprogram i Storebrand, der de kan vise til en merkbar fremgang.
Selskapet FRONT Leadership har som sin misjon å endre verden ved å gi folk den fantastiske lederen som den enkelte fortjener og som samfunnet trenger.
Gjennom et lederprogram blant annet i Storebrand, kan selskapet vise til signifikant fremgang i praktisk lederskap: Fremgang som kan vise seg som dokumentert atferdsendring hos deltakerne og som legges merke i miljøet rundt lederen.

Lederutviklingsprogrammet vi har utviklet i samarbeid med Front Leadership har bidratt til å forme en utviklingsorientert ledelseskultur som sikrer organisasjonens evne til å tilpasse seg og innovere, sier Live Leer , Head of Leadership and Learning i Storebrand Livsforsikring .

Det er med stor takknemlighet og ydmykhet vi i FRONT Leadership mottar Konsulentprisen 2023. Dette betyr trolig mer enn hva vi klarer å fatte akkurat nå. Dette er en enorm tillitserklæring, og tillit er uendelig mye verd. Tillit er kanskje spesielt viktig i vår bransje, hvor vi får det ærefulle oppdraget å forvalte selskapets aller viktigste ressurs – nemlig ledernes tid og energi, sier Mats Kristensen, Managing Partner i FRONT Leadership

 

 

De andre nominerte i kategorien Årets konsulentselskap var AFF, EY og IBM. I kategorien Årets konsulentoppdrag var InFuture for ISS og KPMG for DNB også nominert.

 

Lars Rommen, partner i Konsulentguiden. Foto: Virke

Om Konsulentprisen

Konsulentprisen er et samarbeid mellom Virke og Konsulentguiden, og prisen har blitt delt ut siden 2007.

 

Årets Konsulentselskap tar utgangspunkt i Konsulentguidens undersøkelse av kundetilfredshet blant landets 50 største selskaper innen Management Consulting og IT. Totalt har over 1500 konsulentkjøpere i privat og offentlig sektor gitt sin tilbakemelding i undersøkelsen.

På bakgrunn av dette har en fagjury vurdert

 

 • konsulentenes faglige kompetanse
 • tjenestenes bidrag til å løse kundens utfordringer
 • kompetanseoverføring til kunden
 • konsulentselskapet evne til å levere i henhold til fastsatte mål


Juryen for Årets konsulentselskap: Juryformann Svein Stavelin, Managing Partner i Aalto Capital; Per Høiby, Managing Partner i First House; Sigri Sevaldsen, Bransjedirektør Teknologi i Virke; Per-Egill Frostmann, Partner i OsloExecutive.

 

Årets konsulentoppdrag har som mål å synliggjøre effekten av konsulentoppgavene i samfunnet. I en bredde av prosjekter valgte juryen ut tre prosjekter for å inspirere og dokumentere viktigheten av konsulentenes rolle i privat og offentlig sektor.

 

Juryen for Årets konsulentoppdrag: Juryformann Svein Stavelin, Managing Partner i Aalto Capital; Per Høiby, Managing Partner i First House; Hans-Henrik Merckoll, Administrerende Direktør i IBM Norway; Sigri Sevaldsen, Bransjedirektør Teknologi i Virke; Per-Egill Frostmann, Partner i OsloExecutive.

 

Full oversikt over tidligere års vinnere, finner du her

Årets Konsulentpriser 2023

En risiko- og digitaliseringsprosessen hos ISS på tvers av 120 nasjonaliteter levert av In Future, Power DNB» — KPMGs innovative AI-prosjekt hos DNB, og et lederprogram i Storebrand gjennomført av FRONT Leadership er blant finalistene i Årets Konsulentpriser.

21. september deles prisene Årets Konsulentselskap og Årets Oppdrag ut på Afterwork etter Handelskonferansen. Prisene er et samarbeid mellom Hovedorganisasjonen Virke og Konsulentguiden. Prisene kåres basert på erfaringer fra kunder og av en erfaren jury med lang fartstid i bransjen.

Tidligere vinnere finner du her:

Årets Konsulentselskap
Årets Konsulentselskap blir delt ut på grunnlag av Konsulentguidens undersøkelser av IT og Management Consulting-selskaper. Det er en jury som velger ut finalistene, som har blitt vurdert av 1500 kjøpere. Undersøkelsen kartlegger kundetilfredshet til de største selskapene innenfor management consulting og IT i Norge.

4 selskaper peker seg ut som finalister til Årets Konsulentselskap. Totalt har over 1500 konsulentkjøpere i privat og offentlig sektor gitt sin tilbakemelding om leveranser på kjøp av konsulenttjenester.
På bakgrunn av resultatene til undersøkelsen som Konsulentguiden har foretatt i samarbeid med Norstat, har juryen hatt fokus på kundens vurdering av konsulentenes faglige kompetanse, i hvilken grad oppdraget har løst organisasjonens utfordringer, kompetanseoverføring, evne til å levere i forhold til oppsatte mål og til slutt hva konsulentkjøperene sitter igjen med av inntrykk av konsulentselskapet etter kjøp av tjenesten.
Etter nøye vurderinger har juryen trukket frem disse selskapene som finalister til Konsulentprisen 2023:

AFF
EY
IBM
Sopra Steria

Juryen har bestått av : Svein Stavelin, juryformann, Managing Partner i Aalto Capital, Per Høyby, managing partner First House, Sigri Sevaldsen bransjedirektør teknologi og Virke, Per-Egill Frostmann partner i Executive coach.
Frostmann er intiativtaker til Konsulentprisen i samarbeid med Konsulentguiden og Virke. Prisene har blitt delt ut siden 2007.

Årets Konsulentoppdrag
Konsulentene har i året som har gått vært involvert i mange spennende prosjekter: Effektivitetprogrammer i helsesektoren, bærekraftprogrammer i Orkla, og kartlegging av psykisk belastning i Kriminalomsorgen viser en bredde av kunnskap og involvering i noen av de mest sentrale problemstillingene som Norge står overfor i dag. Noen av prosjektene har nettopp startet opp, slik at det er for tidlig å måle effekt, men juryen kommer til å følge nøye med i utviklingen i disse prosjektene i året som kommer.
Det er viktig for bransjen å synliggjøre effekten av konsulentoppgavene. I en bredde av prosjekter har juryen valgt ut disse 3 prosjektene for å inspirere og dokumentere viktigheten av konsulentenes rolle i privat og offentlig sektor:

De 3 prosjektene er :
Sikkerhet og risikoforståelse ISS World/ InFuture
ISS med sine 9000 mennesker fra Svalbard i nord til Lindesnes i sør hadde behov for å ta steget videre innen sikkerhet og risikoforståelse for alle ledere og medarbeidere. Digitalisering ble et naturlig steg, og i partnerskap med InFuture startet de på reisen mot digitalisering av sine risikovurderinger og sikker jobbanalyser (kalt PSI) gjennom prosjektet eRV (elektronisk risikovurdering).
Digitaliseringsprosessen skulle nå alle på tvers av hele 120 nasjonaliteter, og mange ulike lokasjoner som skulle risikovurderes. På papir er det vanskelig å nå frem, og prosjektet har revolusjonert en prosess som tidligere har vært papirbasert. Dette har ikke blitt gjort i et såpass stort omfang før. Konsulentene har benyttet gratis verktøy i prosessen, slik at innhold og språk er tilpasset den enkelte bruker. ISS er en av Norges beste integrasjonskanaler og prosjektet har styrket selskapet med å integrere alle medarbeidere i den lovpålagte risikovurderingen selskapet er pålagt å gjøre.
Effekten har vært enorm: Selskapet trenger ikke lenger lete fram utdaterte papirkopier, men har full oversikt i den digitale løsningen ISS har nå en fullstendig oversikt over at alle arbeidsoppgaver for alle tjenester på alle lokasjoner hos alle kunder: Risiko vurderes og oppdateres årlig. Medarbeider får enkelt tilgang til informasjon om hvilke risikoer de er utsatt for i sitt daglige arbeid, på sitt eget språk, slik at alle kan forstå risikoen og gjøre nødvendige tiltak for å jobbe sikkert hver eneste dag. Fra lansering 14. juni 2022 og frem til i dag er det gjennomført 3711 risikovurderinger og det er gjennomført 4752 personlige sikkerhetsinvolveringer (PSI).

«Power DNB» — KPMGs innovative AI-prosjekt hos DNB.
Power DNB-prosjektet er et innovasjonssamarbeid mellom KPMG og DNB. I 2022 ble KPMGs tech-spesialist Cathrine Bruvold utleid til DNBs avdeling for Robotics & AI. Spesifikt ble Cathrine og KPMG koblet på som Power Platform-spesialister for å rådgi, konfigurere og bistå DNB i å sette opp miljøer, sikkerhet, infrastruktur, og styringsstruktur rundt Microsoft Power Platform. KPMGs team utviklet effektive løsninger i Power Apps for å møte DNBs spesifikke forretningsbehov.
Suksesselementer i «Power DNB»:
· KPMG etablerte en effektiv styringsstruktur for Power Platform-utvikling i DNB.
· Helt konkret gjorde denne løsningen for dokumentgodkjenning at godkjennelsestiden i DNB ble redusert, fra 8-10 minutter til kun 30-75 sekunder.
· Prosjektet hadde enorm fremdrift og gikk fra ledelsesgodkjenning til utvikling på kun fire uker for sin første fase, inkludert MVP/PoC.
· Tiltaket reduserte både brukerfeil, operasjonell risiko og dobbeltarbeid.
· Tiltaket førte også til forbedring av datakvaliteten for DNB.
· Sluttresultatet ble kortere ventetid for kunder og økt medarbeidertilfredshet i DNB.
Effekt og datakvalitet: Løsningen for kvalitetskontroll som KPMG introduserte i «Power DNB» eliminerte manuell datasamling. KPMG standardisere spørsmålsformater og databehandling, og skapte et godt grunnlag for sammenlignbare data. Dette bidro til ytterligere forbedring av datakvaliteten.
Automatiseringen ga DnBs ledere et uvurderlig rapporteringsverktøy, som i dag hjelper dem i å vurdere forretningskritiske og obligatoriske kvalitetskontroller som er avgjørende for regulatorisk rapportering. KPMGs konsulentbistand bidro også til å sikre bruken av Dataverse, nødvendige sikkerhetsnivåer, GDPR-overholdelse, og nødvendig forretningslogikk på tvers av hele konsernet.

Tech-spesialist Cathrine Bruvold i KPMG

FRONT Leadership/ Storebrand
I et stadig mer globalisert og digitalisert verden, er det å skape effektive og målbare lederprogrammer svært viktig:
Selskapet FRONT Leadership har som sin misjon å endre verden ved å gi folk den fantastiske lederen som den enkelte fortjener og som samfunnet trenger.
Gjennom et lederprogram blant annet i Storebrand, kan selskapet vise til signifikant fremgang i praktisk lederskap: Fremgang som kan vise seg som dokumentert atferdsendring hos deltakerne og som legges merke i miljøet rundt lederen.
Over-, side- og underordnede opplever en tydelig forskjell, hvilket krever en vesentlig endring. Dette er en kompleks oppgave løst med enkle prinsipper.
Den signifikante atferdsendring hos lederne skyldes prinsipper for effektiv lederutvikling, som flere tusen ledere i 30 land på 6 kontinenter har dratt nytte av. FRONT Leadership har tatt utgangspunkt i anerkjent forskning både nasjonalt og internasjonalt blant annet gjennom Lacarenza et al sin metastudie fra 2017 (Leadership training design, delivery, and implementa:on: A meta Analysis) og et eget forskningsstudium på 5 virksomheter og med 540 involverte fra 2018.
«Læring av ledelse» er komplekst i en hektisk hverdag, Her er teknologi brukt målrettet og strukturert for å forbedre læringen og øke effekten. Oppdraget er løst ved å ivareta 7 prisipper for effektiv lederutvikling:
1. Sikre topplederforankring før oppstart
2. Sette spesifikke mål og sikre at disse bli oppdatert og justert regelmessig.
3. Start med de lavt hengende fruktene med lav investering og høy belønning
4. Fjerne det som er til hinder for effektiv anvendelse
5. Bruk en rekke påvirknings- og læringsmetoder med fokus på praksis
6. Jobb strukturert over tid, bygge stein på stein og du får en katedral
7. Følge opp, gi tilbakemelding på fremgang og feire suksesser fortløpende

Det nominerte programmet har fokus på transformasjonsledelse utviklet av Bernhard Bass og Bruce Avolio. Dette fordi denne ledelsesformen har beviselig sammenheng med organisatoriske resultater. Dessuten finnes det et valid og reliabelt måleverktøy for denne ledelsesformen (MLQ360) som gjorde at man her kunne dokumentere fremgang.

Ansatte i FRONT Leadership under TAKE LEAD 2023

Juryen får Årets Konsulentoppdrag består av: Svein Stavelin, juryformann, Managing Partner i Aalto Capital, Per Høyby, managing partner First House, Hans-Henrik Merckoll administrerende direktør,IBM Norway Sigri Sevaldsen bransjedirektør teknologi og Virke, Per-Egill Frostmann partner i Executive coach.

Hall of fame

Her er en oversikt over Norges beste konsulenter og oppdrag som er kåret som vinnere av Konsulentprisen.

Årets Konsulentpriser 2023 blir delt ut på Virke Afterwork etter Handelskonferansen 21. september 2023.

KOnsulentprsiene er et samarbeid mellom Virke og KOnsulentguiden.

Årets Konsulentselskap 2022: EY

Årets Konsulentselskap blir delt ut på grunnlag av Konsulentguidens undersøkelser av IT og Management Consulting-selskaper. Det er en jury som velger ut finalistene, som deretter vurderes av de ulike konsulentselskapenes over 1000 kjøpere.Undersøkelsen kartlegger kundetilfredshet til de 50 største selskapene innenfor management consulting og IT i Norge.
EY skårer særlig sterkt på de to parametrene: «Konsulentenes faglige kompetanse» og «Konsulentenes evne til å levere iht. fastsatte mål.»
Selskapet kan spore sine røtter tilbake til 1849. Dagens selskap er et resultat av en lang rekke fusjoner. De to siste var ihhv 1989 (Ernst& Whinney + Arthur Young) og i 2002 da selskapet slo seg sammen med A.Anderson & Co.

Årets Konsulentoppdrag 2022: Sopra Steria – Nytt styringssystem for Aker BP

Dette er et prosjekt på vegne av Aker BP, som ønsket seg et mer brukervennlig styringssystem og en mer desentralisert forvaltning av styringen. Selskapet etablerte derfor høsten 2020 et prosjekt med tre formål:

• Anskaffe og innføre en ny og mer brukervennlig systemplattform

• Restrukturere og presentere styringsinformasjon på en tydeligere måte

• Tydeligere roller og ansvar for prosessforvaltningen

Årets leder 2022: Arne Mjøs i Itera

Den 24 februar i år gikk Russland og Vladimir Putin til et uprovosert angrep på Ukraina. Flere norske selskaper har egne kontorer og ikke minst ansatte som ble sterkt berørt av dette. Årets leder har vært opptatt av å forstå situasjonen til de ansatte og deres familier i dette etterhvert krigsherjede landet. Rett før påske dro han derfor ned til Ukraina for selv å oppleve og kanskje forstå hvordan forholdene var for deres 300 ansatte.

Årets leder har vært tech-grunder siden han etablerte Objectware i 1995 som igjen utgjorde kjernen av Itera ved oppkjøpet i 1998. Itera ble etterhvert børsnotert, årets leder er fremdeles største enkeltaksjonær og aksjen har god utvikling. Under årets leders solide operative ledelse har Itera hatt sterk vekst og god lønnsomhet i en årrekke og har nå mer enn 650 ansatte i 7 land i Europa.

 

Årets Ærespris 2022: Olav Folkestad Bekk

Olav Folkestad var med å etablere et etter hvert ledende konsulentselskap i året 2000, omtrent samtidig som børsene verden over raste i dot.com-kræsjet.I 22 år har Olav Folkestad av æresprisen levert solide resultater til kundene og brukerne. Han har hele tiden vært adm. dir. og selskapet har tjent penger hvert eneste år. Og siden 2005 også økt omsetningen hvert eneste år.

Årets Konsulentoppdrag 2020: EY
Årets konsulentoppdrag er en ny pris og erstatter prisen Årets Konsulent.
Vestland Fylkeskommune utlyste i juli 2020 et oppdrag for å få utarbeidet scenarier for næringslivet i fylket. De ønsket en horisont på 1-3 år (Covid-effekter), på 4-7 år og 15-30 års sikt for hele regionen – både for verdiskaping, sysselsetting og fremtidig kompetansebehov. EY vant konkurransen og gjennom syv uker høsten 2020 støttet de Fylkeskommunen med å utarbeide Vestlandsscenarioene 2020 – et felles kunnskapsgrunnlag for en foretrukket fremtidig næringsutvikling og et veikart for hvordan Vestland kan utvikles til Norges fremste region innen bærekraftig, grønn omstilling og næringsutvikling.

Årets Konsulentselskap 2020: IBM
I de siste årene har juryen i Årets Konsulentpriser basert vår avgjørelse på Konsulentundersøkelsen hvor bransjens kunder har talt: Her gikk i år IBM til topps i sterk konkurranse med selskapene EY og Rambøll. 

Årets leder og Årets Ærespris 2020For første gang har juryen delt ut Årets leder og Årets Ærespris til en og samme person. prisen ble delt ut til Sverre Hurum som har ledet Bouvet fra rundt null i omsetning til en markedsverdi på 6,5 milliarder kroner.

Konsulentprisen 2018 ble delt ut sammen med Rosingprisen:

Årets konsulent 2018: Wilhelm Otnes, Biot, (tidligere ÅF Technology),  Christian Brødsjø, Promis Qualify og Kolbjørn Njøten, Sogeti.For første gang i alle årene Konsulentprisen er blitt delt ut gikk prisen ikke til en enkeltperson, men til tre nøkkelpersoner i et prosjekt. Vinnerne er et konsulentteam som stod svært sentralt i Avinors utbygging av Gardermoen, det såkalte «T2». Teamet besto av prosjektleder Wilhelm Otnes, Biot, (tidligere ÅF Technology),  Christian Brødsjø, Promis Qualify og Kolbjørn Njøten, Sogeti. Avinors T2 prosjekt ga en fordobling av arealet på Gardermoen og hadde et samlet investeringsvolum på mer enn 12 milliarder kroner. Vinnerteamets oppdrag var et -prosjekt (ORAT). Det handlet om hvordan man tar et utbyggingsprosjekt over i driftsfasen.

Årets Konsulentselskap 2018: Bekk
De siste åtte årene har Konsulentguiden laget rapporter innen management consulting og IT. Bekk har helt siden starten utmerket seg blant de beste. Bekk anses som et av de mest attraktive konsulentselskapene å jobbe i for nyutdannede teknologer. De har en bred kompetanseflate, og jobber tverrfaglig med digitaliseringsprosjekter hos mange av de største private og offentlige aktørene i Norge, særlig innen bank/finans og statlig sektor.

 

Årets toppleder 2018: Bjørn Ivroth
Bjørn Ivroth har mer enn 30 års erfaring i lederstillinger for CGI, IBM og Accenture. Fra 2012-2014 var han administrerende direktør i CGI Sverige, hvor han ledet omleggingen av virksomheten. I mars 2015 begynte han i Evry med ambisjon om å bidra til å utvikle det til å bli det ledende selskapet innenfor IT-tjenester i Norden. Bjørn Ivroth går nå av med pensjon. Han etterlater seg et selskap i svært god stand og i en god posisjon i markedet. I andre kvartal vokste selskapet med 7,5% i forhold til året før og hadde en omsetning på 3,3 mrd kroner.

Hedersprisen (Rosingakademiets Hederspris) 2018: Arne Føyen
Arve Føyen ble tildelt Hedersprisen i 2018 . Føyen har vært en aktiv pådriver i grenselandet mellom jus og teknologi i en mannsalder. Han har vært en aktiv talsperson i forbindelse med problemstillinger knyttet til GDPR. Han har vært leder av IT-politisk råd i DND siden 2016. Han sitter også i styret i Digital Insight og i Cloud X Services.

 

10-årets beste konsulentoppdrag 2017: Accenture
For Accentures løpende og betydelige bidrag i vår digitale utvikling valgte juryen å  gi Accenture prisen for 10-årets oppdrag:

I 2008 ble Accenture tildelt årets konsulentpris på bakgrunn av sitt arbeid med Altinn. 10 år senere regnes prosjektet fortsatt som et av de mest utfordrende, samtidig mest vellykkede prosjektene i norsk konsulentbransje.

Siden 2008 har mye skjedd. Norge fremstår i dag som blant de digitalt ledende land. Den viktigste grunnen til dette er mulig er at Altinn nå brukes som en plattform for utviklingen av en hel rekke nye tjenester for statens ulike virksomheter:Accenture har siden begynnelsen vært en viktig del av denne offentlige digitale transformasjonen.

 

Årets Konsulentselskap 2017

EY vant i kategorien Årets konsulentselskap 2017. På bakgrunn av en kvantitativt undersøkelse gjennomført av Konsulentguiden, blant konsulentkjøpere i offentlig og privat sektor, ble AFF, EY og Sopra Steria valgt ut som de selskapene som scoret best.

EY har levert store og små prosjekter til viktige private og offentlige virksomheter i Norge innenfor  prestasjonsforbedring. I Norge er denne delen av virksomheten vokst sterkt til mer enn 300 konsulenter, hvorav en stor andel er kvinner. EY betegnes som en av verdens mest attraktive arbeidsgivere i professional services segmentet.

Juryens pris 2017 : AFF

Juryens pris gikk til AFF for Solstrand programmet, som i mange år har vært på Financial Times rangering over de 50 viktigste lederutviklingsprogrammene i verden. Siden oppstart for mer enn 60 år siden har programmet vært aktuelt, innovativt og toneangivende både pedagogisk og tematisk.

Ærespris 2017: Kjell Rusti

Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria fikk Juryens Ærespris for sin lange, omfattende og betydningsfulle innsats for den norske konsulentbransjen:

Kjell Rusti har vært konsulentleder som har gått fra å være forsker til amanuensis til toppleder i noen av de største konsulentbedriftene i Norge. I sin siste jobb har han siden 1998 vært med på å gro selskapet fra 200 medarbeidere til 1250 med en tilsvarende sterk vekst i topplinjen. Han er dermed også den lengst sittende topplederen i bransjen.

Årets Konsulentselskap 2016: Deloitte Consulting


Prisen for Årets Konsulentselskap går til Deloitte Consulting for deres prosjekt «Strategisk Ledelse i Finansbransjen».  Prosjektet synliggjør selskapets verdier i arbeid med lederutvikling i en bransje i rask endring. Prosjektets målsetting har vært å styrke lederes evne til å manøvrere i en bransje der teknologisk utvikling gjør at etablerte tjenester og arbeidsformer endres kontinuerlig. Kunden, som er en stor aktør innen bank/finans, sier bl.a. dette om prosjektet: «Deloitte ble vår naturlige samarbeidspartner fordi de evner å kombinere det faglige perspektivet med globale trender og hva som rører seg innenfor financial services industry». Og videre: «Sammen har vi fått til noe helt unikt».

Årets Konsulent 2016: Kari Bente Skarbø Varde Hartmark

Vinneren av Årets Konsulentpris 2016 utmerker seg med stort engasjement for sine kunder. Skarbø arbeider hardt for å sikre oppdragsgiverne gjennomslag og oppslutning blant medarbeidere og kundens kunde. Skarbø har satt en ny standard for hvordan strategi for både ledere og medarbeidere gjøres tilgjengelig, og en ny standard for å skape motivasjon knyttet til atferdsendring i forbindelse med strategirealisering.Vinnerens metode er å balansere de harde fagene strategi, analyse og virksomhetsstyring med mykere fag som organisasjonsutvikling, lederutvikling, pedagogikk, markedsføring og kommunikasjon.

Juryen pris 2016: Leif Monsen i First House

Juryens pris går i år til Leif Monsen, arbeidende styreleder i First House for hans mangeårige verdifulle bidrag til store og viktige kunder, eksemplifisert ved prosjekt i Veidekke ASA.
Monsen har gjennom mange år har preget sin bransjen. Ikke gjennom selvhevdelse, snarere gjennom mange år med svært grundig og godt kundearbeid, diskret og svært profesjonelt utført. Han er svært opptatt av bransjeetikk.

Årets ærespris 2016: Sophus Lie-Nielsen.

Sophus Lie-Nielsen har gjennom en lang karriere vært en sentral skikkelse i den norske konsulentbransjen. Han var en av initiativtagerne til etableringen av det norske konsulentselskapet ISI på slutten av 1970 tallet. Han var adm.dir i selskapet fra 1986 til 1995 og bygde ISI opp til å bli et av de store, tunge IT konsulentmiljøene i Norge. ISI ble senere kjøpt av Tieto og utgjør i dag kjernen i Tieto Norge. I 1998 gikk Sophus ut av ISI/Tieto og etablerte konsulentselskapet Davinci sammen med noen tidligere kolleger. Han satt som administrerende direktør fra etableringen og frem til 2003 da han gikk over i rollen som senior rådgiver. Sophus etablerte sitt eget Lie-Nielsen Consulting AS i 2012, men har fortsatt samarbeidet med Davinci også i denne perioden.

Årets Konsulentselskap 2015: Menon

Menon Business Economics er et selskap i sterk vekst, noe som vises ved at selskapet ble kåret til Gaselle-bedrift for sjette året på rad. Selskapet leverer analyser i skjæringspunktet mellom politikk og marked og har blant annet departementer, direktorater, store bedrifter og Norsk Venturekapitalforening (NVCA) på kundelisten. Blant viktige prosjekter i 2014 hadde selskapet blant annet ansvaret for evalueringen av Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK). Ifølge Menons rapport ville norsk eksport i 2012 vært 23 milliarder kroner lavere uten GIEKs ordninger.  

Årets Konsulent 2015: Christian Busch Sopra Steria

Sopra Steria-konsulenten Christian Busch ble kåret som Årets konsulent blant annet på  bakgrunn av et strategiprosjekt for Statens vegvesen. Prosjektet gikk ut på å etablere en konsistent og sammenhengende verdikjede for alle prosesser som har med “vei” å gjøre i organisasjonen. Resultat er at Statens vegvesen nå er på god vei til å ha en beste praksis for hvordan etaten kan planlegge, bygge, forvalte, drifte og vedlikeholde veinettet i Norge.

Juryens Pris 2015: Ole I. Iversen Assessit

Iversen har i mange år jobbet med å kvalitetssikre rekrutteringsprosesser og arbeidspsykologiske tester i Norge. Som foreleser ved BI har han vært direkte involvert i å heve den faglige kvaliteten blant HR-folk og konsulenter som jobber med rekruttering i Norge. Iversen har skrevet en rekke bøker og fagartikler om emnet og har i flere år hatt en tydelig medieprofil innen dette området. Effekten av hans arbeid har ført til økt kvalitet på arbeidspsykologiske tester som benyttes til seleksjon og utvikling, en mer profesjonell rekrutteringsbransje samt økt kvalitet på personene som ansettes.

Årets Ærespris 2015

Tore Myrholt symboliserer den profesjonell management konsulenten i Norge og Norden. Han har gjennom mange år vært med på å bygge opp McKinsey som har blitt et av de mest ettertraktede og prestisjetunge steder å jobbe for de aller beste studentene fra universiteter og handelshøyskoler i Norge. Gjennom systematisk trening og utvikling blir mange av McKinsey konsulentene senere ettertraktede ledere i næringslivet og offentlig forvaltning.Juryen berømmet  Myrholt for den innsatsen han har gjort for consulting både i Norge, Norden og internasjonalt. Han er en ener i norsk consulting.»

Årets konsulentselskap 2014 – First House

First House AS har siden starten i 2009 vært omdiskutert i det norske samfunn knyttet til selskapets ansettelser av topptunge politikere. Integrasjonen av politikk og næringsliv har vært selve kjernen til suksessen for selskapet, men også ført til mye debatt og negativt omtale.

First House vant prisen på bakgrunn av to oppdrag som begge har stor samfunnsmessig betydning. Begge oppdragene kunne vise til reelle resultater. I tillegg viste selskapet til strukturert fremgangsmåte blandet med kreativitet og gjennomføringsevne. Konsulentoppdragene har i hovedsak bestått av endring av opinion knyttet til sentrale institusjoner i samfunnet. I begge tilfeller har First House mobilisert og utviklet folks bilde av sine oppdragsgivere på en spennende måte. Selskapet har i tillegg vist viktigheten av å la strategier virke over tid for å sikre verdiskaping.

Årets Konsulent 2014 – Simen Olstad PwC

Olstad ble som konsulent i PwC hyret inn som prosjektleder for Oslo 2022 i september 2012. Arbeidet var preget av enormt tidspress og til tider var det over 70 konsulenter fra mer enn 20 ulike miljøer som jobbet med å få søknaden levert i tide. Den innledende Konseptvalgutredningen ble utarbeidet på rekordfart i løpet av 6 måneder for deretter å bli kvalitetssikret i to kontrollinstanser. I tillegg til høye kvalitetskrav, sto prosjektet overfor en lang rekke samfunnsmessige og politiske utfordringer, og de ekstreme kravene som stilles til en prosjektleder i et så enestående prosjekt er mange.

Årets Ærespris 2014 – Ola Furu Capgemini

Ola Furu kan gjennom sitt arbeid som administrerende direktør i Capgemini, vise til fremragende resultater gjennom flere år, som konsulent så vel som leder for et av Norges ledende konsulenthus.  Ola Furu har i en årrekke jobbet for å bidra til videreutvikling av norsk næringsliv og offentlig forvaltning gjennom utvikling av stadig mer effektive IT-løsninger. Han har et dypt engasjement for konsulentbransjen med klare meninger om den videre utvikling på kort og lang sikt.

Juryens pris 2014 – Trond Albert Skjelbred 

Trond Albert Skjelbred har skrevet boken: Hvordan lykkes som konsulent. Det gis ut svært få fagbøker på norsk innenfor consulting. Det meste av litteratur på området er hentet fra USA. Skjelbreds bok baserer seg på norske eksempler og virkemidler. Boken tar for seg en oppskrift på hvordan være en god konsulent og identifiserer de viktigste egenskapene en konsulent bør ha.

 

Årets  konsulentselskap 2013 – Considium

Considium vant prisen Årets Konsulentselskap 2013. Vinneren har siden starten for over tyve år siden foretrukket enkle virkemidler. De har et overordnet fokus på å oppnå resultater gjennom bruk av kundens egne ressurser.

 

Considium vant med prosjektet Norsk Gjenvinning, som er et ledende norsk gjenvinningsselskap som eies av Altor Equity Partners.Omsetningene er på ca. 4 mrd. kroner og selskapet har ca 1400 ansatte lokalisert på 90 steder. NGs visjon er at «avfall skal bli løsningen på fremtidens ressursproblem». NG skulle utarbeide en helt ny visjon, misjon og verdier som skulle være ledestjerne og rammen for endringen

 

Årets Konsulent 2013 – Adam Ikdal, Boston Consulting group

Adam Ikdal (Boston Consulting Group) vant prisen Årets Konsulent 2013. Ikdal vant prisen basert på et prosjekt av nasjonal betydning som dessverre må holde konfidensielt. Prosjektet ble gjennomført med en omfattende involvering av medvirkende parter og har ført til en “stille revolusjon” hos oppdragsgiver og oppdragsgivers organisasjon.

Vinneren har i lang tid vært med på å bygge opp og lede et av landets ledende management konsulentmiljøer i Norge. Han har samtidig markert seg som en konsulentleder som velger å vise selskapet, som tidligere har vært omgitt av mye hemmelighetskremmeri i det offentlige rom.

 

Årets Innovasjonspris 2013- Karl Åge Midbøe, Econova

Karl Åge Midbøe i selskapet Econova ble tildelt Innovasjonsprisen for sitt arbeidet med å utvikle OAK.
Juryen ønsker å fremme nyskapning og innovasjon innenfor profesjonen consulting: Derfor ønsker vi for første gang å dele ut Årets Innovasjonspris.Årets prisvinner har jobbet i flere år med å utvikle en unik verktøypakke med et felles konsept for analyse av individer, grupper, kunder og markeder.Systemet er enestående i norsk sammenheng. I tillegg til å ha tatt med seg kvalitetene fra femfaktormodellen, så har prisvinneren klart å innarbeide et norsk språkbruk og et praktisk rammeverk som er særdeles anvendelig i arbeidslivet.

Årets Ærespris 2013 – Bjørn Arild Wisth
Årets Ærespris gikk til Bjørn Arild Wisth, tidligere administrerende direktør i Hartmark Consulting for sitt arbeid med å styrke bransjens rennommé og anseelse.Som konsulent er prisvinneren vel ansett og ettertraktet, har gjennom flere år vært et sterkt og tydelig talerør for konsulentbransjen. Blant annet

Prisvinneren ble i februar i år headhuntet til stillingen som viseadministrerende direktør for Nordic Choce Hotels der han blant annet har ansvaret for selskapets fellestjenester og konsernovergripende prosjekter, samt å utvikle og koordinere selskapets strategi- og forretningsplaner.

 

Årets Konsulentselskap i 2012 – PROMIS

Prisen gikk til PROMIS for utvikling av en kontraktstandard og sertifisering innen prosjektgjennomføring, en velfortjent pris og gavner hele bransjen, sier Hans-Henrik Merckoll, konserndirektør i EVRY Consulting, som delte ut denne prisen.

Årets Konsulent i 2012 – Anne Grethe Solberg, Gender Consulting

For første gang gikk Årets Konsulentpris til en kvinne. Prisen gis til en modig kvinne med et unikt konsept og utviklingsprogram som tar sikte på å bedre kjønnsbalansen i norsk næringsliv. Vi ønsker å sette fokus på dette arbeidet og håper at ved å gi prisen til Anne Grethe Solberg gir vi et signal om hvor viktig dette arbeidet fortsatt er, sier Ola Furu.

Årets Hederspris 2012 – Peter Hidas

Vi er spesielt stolte av å kunne hedre en av de eldste konsulentene i bransjen, Peter Hidas. Selv etter nærmere 50 år i bransjen gir Hidas fremdeles råd både til andre konsulenter og kunder. Vi ønsker å hedre en mann som elsker sitt yrke og som også bruker sin fritid til å spre sin kunnskap gjennom sin spalte; Peters Plass i Computerworld.

Juryens pris 2012

Ved å gi prisen til d2o ønsker juryen å hedre en bedrift som har funnet en nisje i markedet. En nisje som gir svært god avkastning og lønnsomhetsforbedring til hotell – og restaurantbransjen. Vi synes det er flott at et lite, norsk selskap etablerer seg og tar grep om det internasjonale markede

Årets Konsulentselskap i 2011 – Bekk Consulting

Prisen gikk til Bekk for det konkrete prosjektet Digipost for Posten Norge AS og for den solide vekst ( i omsetning, lønnsomhet og ansatte) de har hatt siden starten i år 2000. Prisvinneren levere tjenester innenfor områdene Management consulting, Technology consulting og Interactive consulting. Prisvinneren skårer høyt på Universums liste over Attraktive arbeidsgivere og har høyest kundetilfredshet av alle målte konsulentselskaper i Konsulentguidens måling i 2010. Les mer

Årets Konsulent i 2011 – Tom A. Heiberg, Capgemini

Prisen gikk til Tom A. Heiberg fra Capgemini. Prosjektet som prisvinneren hadde ansvar for, var innføringen av NetComs første cloud-løsning; et nytt verktøy og salgsstøtte og -styring. Det hele skulle stå klart etter ti uker, klart til oppstart etter sommerferien. Prisvinneren og det syv manns sterke teamet hans leverte til tid og til pris, og resultatet er veldig fornøyde brukere, både selgerne og ledere som føler de har oversikt og kontroll over salgs- og styringsprosessene. Da hele salgsteamet var tilbake på plass etter sommerferien, var systemet klart til å ta i bruk. Dette var en særlig utfordring for prisvinneren og teamet hans: Å gjennomføre prosjektet i sommerferien, med alt det innebærer av ferieavvikling med mer, var en kompleks ressurskabal. Men den ble løst til riktig tid og budsjett. Les mer

Årets ærespris 2011: Trond Kristansen Semco

for en strålende karriere som bedriftsrådgiver som spenner over 30 år. Kristiansen er meget opptatt av verdiskaping, enten det er i topplinjen eller på bunnlinjen”.

Selskaper som Jotun, Norsk Hydro,Elkem og danske Superfoss er blant Kristiansens mer eller mindre faste oppdragsgivere.

Juryens pris 2011: Moonwalk

En plan for hvordan man kan erstatte 800 millioner kroner i årlige, tapte inntekter for Røde Kors – helt gratis! Kanskje ikke så rart konsulentene i Moonwalk fikk juryens pris i 2011.

Årets Konsulentselskap i 2010 – Right Management

Right Management Norway er i 2010 kåret til Årets Konsulentbedrift for prosjektet ”MORE. Coaching for Performance” 2008/2009. Les mer

Årets Konsulent i 2010 – Steinar A.Hopland, Hopland & Co AS

Prisen for Årets Konsulent er i 2010 tildelt Steinar A.Hopland i Hopland & Co AS for hans arbeid innenfor Executive Search. Les mer

Årets Konsulentselskap i 2008 – Accenture

Selskapet fikk i 2008 tildelt den prestisjefulle Altinn II kontrakten som vil være et av de mest utfordrende prosjekter i norsk offentlig forvaltning de neste årene. Accenture har siden 2003 vært ansvarlig for utviklingen av Altinn I.

Accenture er svært bevisst sin rolle som samfunnsaktør, og har en velutviklet strategi for å utøve samfunnsansvar. Som medlem av Accenture’s globale ledergruppe for etikk og samfunnsansvar har Nils Øveraas bidratt til et unikt samarbeid med Redd Barna både i Norge og i andre land.

Juryen har i tillegg lagt sterkt vekt på kunnskapsdeling ved valg av Årets konsulentselskap: Accentures støtte til doktorgradsstudenter og forskningsprogrammer både ved NHH, BI og NTNU. I 2007 gikk selskapet sammen med firmaet FAST for å få godkjent et av Forskningsrådets 14 sentre for forskningsdrevet innovasjon.

Årets Konsulent i 2008 – Bjørn Z. Ekelund, Human Factors AS

Bruken av verktøyet Diversity Icebreaker i seminarer gjør at samarbeide og dialog mellom mennesker som tenker vidt forskjellig utvikles med glede og humor. Det å kunne bidra til en slik positiv prosess er noe av det som gleder Bjørn Z Ekelund, adm. dir. i Human Factors AS.

– Det varmer at kollegaer i bransjen ønsker å gi meg denne honnøren, sa Ekelund, som samtidig påpeker at det er teamarbeid med fagkollegaer, bror og administrativ kollega Harald K Ekelund, og tusenvis av tilbakemeldinger fra kunder som har bidratt til at han og hans egenproduserte verktøy Diversity Icebreaker fikk et internasjonalt gjennombrudd i 2008.

Årets Konsulentselskap i 2007 – Hartmark Consulting

Hovedkriteriet for tildelingen av prisen i 2008 var at selskapet skulle ha et perspektiv som viser utover selskapet selv, et perspektiv som viser en bevisst holdning til næringslivets samfunnsansvar. Juryen, som bestod av redaksjonen i NA24 Konsulentguiden, var av den oppfatning at alle institusjoner i samfunnet og alle næringer må ha et bevisst ansvar for helheten i samfunnet. Ikke minst gjelder det aktører med stor makt – som næringslivsledere og deres rådgivere.

Årets konsulent i 2007 – Alexander Reincke Wendt, Capgemini

Hovedkriteriet for utdelingen, var at den utvalgte konsulenten skulle ha utført en samfunnsnyttig innsats i tillegg til å levere godt arbeid som rådgiver: Wendt har vært en pådriver for å starte Institute for Management Consultants Norge (IMC), som er den norske avdelingen av den internasjonale bransjeforeningen.

Den norske foreningen ble stiftet i august 2007, med den da 43-årige Wendt som første president. Den skiller seg fra NHO-organisasjonen Abelia ved at den ikke organiserer konsulentselskaper, men individer, og ved at fokuset er på konsulentenes kompetanse og egenutvikling.

Økt fokus på ansattes psykiske helse i Kriminalomsorgen

På oppdrag fra Kriminalomsorgsdirektoratet har konsulentselskapet Rambøll Management Consulting gjennomført en kartlegging av psykiske belastningsreaksjoner . Dette er et av de spennende oppdragene som er nominert inn til Konsulentprisen.

21. september kårer vi Årets Konsulentoppdrag på Afterwork etter Virkes Handelskonferanse.
De nominerte oppdragene vitner om konsulentes store involvering i ulike organisasjoner i Norge.

Her er et av de nominerte oppdragene:

Syv av ti nåværende ansatte i kriminalomsorgen som er i daglig kontakt med innsatte eller domfelte har blitt truet av innsatte/domfelte. To av tre har opplevd, eller vært vitne til, at en innsatt eller domfelt har begått selvmord eller forsøkt å gjøre det. Kriminalomsorgen intensiverer nå sitt arbeid med ansattes psykiske helse.

På oppdrag fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) har konsulentselskapet Rambøll Management Consulting gjennomført en kartlegging av psykiske belastningsreaksjoner blant nåværende og tidligere ansatte ved landets fengsler og friomsorgskontorer.

I undersøkelsen har 1746 nåværende og 323 tidligere ansatte besvart et spørreskjema, og det er i tillegg gjennomført dybdeintervjuer med 24 personer som ble vurdert til å være et tverrsnitt av de som arbeider med straffegjennomføring i fengsel eller samfunn. Svarprosenten i de to gruppene nåværende og tidligere ansatte var henholdsvis 41 og 55 prosent.

Kriminalomsorgen gjennomfører de reaksjonene som påtalemakt eller domstol har avgjort. Dette skjer gjennom bruk av fengsel, strafferettslige særreaksjoner, forvaring, samfunnsstraff og varetektsfengsling. Etaten består av tre nivåer, og har omkring 5.500 medarbeidere.

Et utvalg sentrale funn blant nåværende ansatte:
• 9 prosent har symptomer som oppfyller diagnosekriteriene for posttraumatisk stresslidelse (PTSD).

• 7 av 10 er enige i at de kan snakke med sin nærmeste leder om hva de utsettes for på jobb (69 prosent). 2 av 10 opplever at de ikke kan det (19 prosent).

• 12 prosent har en symptombelastning som oppfyller diagnosekriteriene for depresjon.

• 19 prosent har en symptombelastning som oppfyller diagnosekriteriene for angst.

• 28 prosent har opplevd at en kollega har blitt alvorlig skadet.

• Litt over en tredjedel har en symptombelastning som kan karakteriseres som et høyt nivå av somatiske plager (36 prosent).

– Vi har de senere år sett en utvikling hvor andelen innsatte og domfelte med alvorlige psykiske lidelser har økt kraftig. Samtidig er en større andel av de innsatte dømt for mer alvorlig kriminalitet, ettersom mange som tidligere sonet i fengsel nå gjennomfører straff i samfunnet. Våre ansatte som jobber direkte med innsatte og domfelte er derfor i en utsatt posisjon som medfører en betydelig risiko for vold, trusler og psykiske belastningsskader. Denne undersøkelsen vil gi oss et godt grunnlag for videre arbeid med å forebygge psykiske belastningsskader, samt ivareta de ansatte på en best mulig måte, sier direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgsdirektoratet. Hun legger til:

– Samtidig som funnene er alvorlige, er jeg glad for at undersøkelsen også viser at våre medarbeidere gjennomgående opplever å ha et meget godt arbeidsmiljø, og ikke minst at folk stiller opp for hverandre. Eksempelvis oppgir 92 prosent å ha nære og gode forhold til sine kolleger, sier hun.

I rapporten legger Rambøll frem en rekke forslag til tiltak for å redusere forekomsten av uønskede hendelser og påfølgende belastningsreaksjoner blant ansatte i kriminalomsorgen. De foreslåtte tiltakene berører alle nivåer i etaten, tar utgangspunkt i undersøkelsen og bygger på hva de ansatte selv mener er nødvendig for forebygging og håndtering.

En partssammensatt arbeidsgruppe skal arbeide videre med oppfølgingen av rapporten. I gruppen deltar representanter for KDI, Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY), Norsk Fengsels og Friomsorgsforbund (NFF) og vernetjenesten i kriminalomsorgen.

Nominér ditt oppdrag til Konsulentprisen 2023!

Per-Egill Frostmann og Lars Rommen fra Konsulentguiden presenterte Konsulentprisen på Oslo Spektrum

Årets vinnere av Konsulentprisen 2023 blir delt på Afterwork etter Handelskonferansen til Virke 21. september. Siste frist er 14. september.

Nominasjonskriterier

Årets konsulentpriser deles ut innen følgende tjeneste- og fagområder:

1. Bedriftsstrategi, ledelse, forretnings- og organisasjonsutvikling
2. Finans og økonomistyring
3. Ledelses- og personutvikling, personalledelse og rekruttering
4. Logistikk, produksjon, produktutvikling og tjeneste/servicefunksjoner
5. Markedsføring og markedskommunikasjon
6. Informasjonsteknologi og systemer
7. Eksport og internasjonalisering
8. Prosjektledelse
9. Samfunnsøkonomiske og miljømessige analyser
10. Andre spesialområder innen Management Consulting

Det legges vekt følgende overordnede kriterier ved nominasjonen:

1. Særpreg og unik karakter
En prisvinner skal være noe helt spesielt, og oppgaven skal være originalt tenkt, avtalt, gjennomført og avsluttet på en for alle de involverte god måte.

2. Effekten av konsulentoppgaven
Det er viktig å få belyst hvordan det samlede team av rådgivere og oppdragsgivers medarbeidere i felleskap har skapt varige resultater hos oppdragsgiver.

3. Faglighet
Det forventes, at effektiv og moderne consulting- og ledelsesteori og -filosofi ligger bak konsulentens opplegg og gjennomføring, samt at oppgaven er gjennomført profesjonelt.

4. Kunnskapsskapsdeling og kunnskapsformidling
Rådgiver får stor kunnskap om kunden, men i det gode prosjektet skjer det også en kunnskapsdeling til kunden.

5. Refleksjon
Hva er det viktigste, henholdsvis kunden og konsulenten har lært gjennom oppgaveløsningen.

6. Verdiskapene og profesjonell levering av konsulentjenester og kundeløsninger
For nominasjon til Årets konsulentselskap legges det vekt på: evne til å tilby hensiktsmessige, varige og målbare kundeløsninger (vist gjennom et prosjekt som er blitt gjennomført siste 18 måneder og som har gitt målbare og varige resultater).

Gå til http://www.konsulentprisen.no/ og nominer din kandidat.

Eller via vår undersøkelse: http://srvy.no/konsulentkjop/

KPMG etablerer eget AI-senter

– Vi vet at AI kommer til å treffe norske bedrifter i tre bølger, sier administrerende direktør i KPMG, Rune Skjelvan

– Vi vet at AI kommer til å treffe norske bedrifter i tre bølger. Den første ser vi nå, men den neste bølgen vil bli langt mer omfattende, sier administrerende direktør i KPMG, Rune Skjelvan.

KPMGs nye AI-senter har en bred sammensetting av erfarne rådgivere, teknologer, advokater, sikkerhetseksperter og utviklere. Teamet bistår norske virksomheter på mange områder for å sikre en helhetlig tilnærming:

– Inspirasjon og innføring i teknologien og mulighetsrommet for ulike bransjer

– Workshops for å avdekke relevante og verdifulle use-caser for selskapet

– Bruk av AI-assistenter på forskjellige nivåer i virksomheten

– God styring, sikkerhet og personvern

Det nye AI-senteret skal blant annet sikre norske kunder det nyeste fra KPMGs alliansepartnere som Microsoft, ServiceNow, IBM og Google. I tillegg vil senteret være tett koblet til KPMGs globale AI-nettverk som allerede har opparbeidet mye erfaring fra ulike sektorer og forretningsfunksjoner. Resultatet blir et nettverk av erfaring, kompetanse og teknologi som skal sikre norske virksomheter et konkurransefortrinn, samtidig som man reduserer risiko.

KPMG og Microsoft annonserte i juli at de utvider sitt globale partnerskap, og setter AI helt i front av samarbeidet.

Rune Skjelvan, administrerende direktør i KPMG

Stor pågang

– Pågangen er stor, og både rådgivnings- og revisjonskundene våre har stor interesse for mulighetene innen kunstig intelligens. Mange er bekymret for at de allerede henger etter. I tillegg ser vi at spørsmål knyttet til etikk, personvern, cybersikkerhet og digital infrastruktur følger som en naturlig hale på utviklingen.

Skjelvan tror at næringslivsaktører som er tidlig på ballen i AI-løpet kan skaffe seg et fortrinn, dersom de angriper mulighetene på rett måte.

– De som tør å satse nå blir bedre rustet til å operere i det teknologiske landskapet som garantert kommer til å prege arbeidslivet i årene fremover.

Skal hjelpe med å unngå AI-fellene

Ettersom teknologien treffer bredt, er KPMGs nye AI-senter bygget på et tverrfaglig fundament.

– Jeg tror mange kjenner på frykten for å bli parkert av andre aktører som har vært raskere til å omstille seg, sier Skjelvan.

Han tror selskaper fort kan gå i én av to feller. Enten ved at de blir så overveldet av utviklingen at de bruker for lang tid med å komme i gang med å finne mulighetene, eller ved at de ukritisk begynner å ta i bruk verktøy uten å kartlegge risiko.

– Når man kommer i gang vil det raskt dukke opp sammensatte spørsmål, der kombinasjonen av sektorerfaring, teknologisk og juridisk kompetanse er viktig for å skape trygghet, sier Skjelvan. Det er dette vårt AI-senter skal være tilgjengelig for å bidra med, også inn i vårt eksisterende kundearbeid.

KPMG USAs nyeste AI-undersøkelse bruker uttrykket «enormous impact» når de beskriver hva som venter næringslivet.  Samtidig viser undersøkelsen at de fleste næringslivsledere er lite forberedt.

Hovedfunn fra KPMGs AI-undersøkelse:

 • 65% av amerikanske CEO-er tror generativ kunstig intelligens vil ha stor eller ekstremt stor innvirkning på organisasjonen deres i løpet av de neste 3-5 årene
 • 60% sier at de er 1-2 år unna å skalere sin første generative AI-løsning
 • 72% er enige i at generativ kunstig intelligens kan spille en avgjørende rolle i å bygge og opprettholde tillit hos interessenter
 • 45% sier at det kan ha en negativ innvirkning på deres organisasjoners tillit hvis de riktige risikostyringsverktøyene ikke implementeres
 • Ledere er mest optimistiske med tanke på mulighetene for å øke produktiviteten (72%), endre måten folk jobber på (65%) og oppmuntre til innovasjon (66%)

– Disse resultatene tror vi er veldig overførbare til norske forhold, sier Skjelvan. Toget har ikke gått enda, men det er absolutt på tide å pakke sekken.

Kilde: KPMG