Pulsen på markedet- Management 2021

Management Consulting 2021 – Konsulentguiden

Konsulentguiden lager nå sin åttende årlige rapport innen Management Consulting.

2020 var et spesielt år de vi innhentet data fra konsuletkjøperne i begynnelsen av epidemien og tok temperaturen på tjenestekjøp på bakgrunn av Corona. Vi viderefører dette i denne undersøkelsen.

Våre undersøkelser tjener også som underlag for Konsulentprisen, der vi har et samarbeid med Virke og Teknisk Ukeblad.  Under Konsuletprisen 2021 er blant annet Accenture nominert med sitt oppdrag Autosys for staten Vegvesen; https://www.konsulentguiden.no/konsulentprisen/deltager-til-arets-prosjekt-2020-autosys/

For mange er tjenestebiten i undersøkelsen viktigst. Hva er det kundene kjøper av tjenester i dag og hva er det de planlegger av kjøp i året som kommer?

De som bestiller full benchmark får vite hvor det står blant 28 sentrale konsulentselskaper innen Management Consulting. Her tar vi for oss 14 parametere innen kundetilfredshet som; kompetanseoverføring til kunde og verdiskapning.

Ønsker dere en rapport?

Les mer her: https://www.konsulentguiden.no/management/bestill-rapport/

Ved spørsmål så ta kontakt: kontakt@konsulentguiden.no

 

 

 

 

– Feilansettelser koster bedrifter dyrt

– Rekruttering er tidkrevende, og vi ser altfor ofte at bedrifter slurver med prosessen, sier Charlotte Hageberg, ny lederen for rekruttering i Jefferson Wells.

–Dette kan koste dyrt når det viser seg at kandidaten ikke var rett for stillingen: Jeg synes rekruttering er et spennende felt – både fordi jeg liker å finne riktig person til riktig stilling, og fordi jeg elsker mennesker, sier Charlotte Hageberg, ny leder for rekruttering i Jefferson Wells. Hageberg har mer enn 30 års erfaring fra arbeidslivet. Hun utdannet seg til elektroniker, og jobbet blant annet som satelittnavigasjonsoperatør i Nordsjøen, før hun gikk videre til salg, marked og ledelse i både privat og offentlig sektor.

Feilansettelser
På oppdrag fra Experis utførte Opinion i 2018 en undersøkelse blant norske ledere for å kartlegge feilansettelser. Der oppga halvparten av norske ledere med mer enn 10 ansatte at de hadde opplevd feilansettelser det siste året. Hageberg mener bedriftene har blitt flinkere til å allokere ressurser til ansettelsesprosessen de siste årene. Likevel er det fortsatt mange som slurver.

– Mange bruker for lite tid, og etter noen måneder så oppdager både bedriften og den ansatte at dette ikke fungerer. Det er dyrekjøpt læring å drive med feilansettelser. Det gjelder å finne folk med de rette egenskapene for jobben – og den prosessen krever mer ressurser enn hva mange er villig til å bruke. Det er jo nettopp det som er vår ekspertise.

Hageberg forteller at det ofte kan lønne seg å ta en ekstra runde med referanser som ikke er oppgitt på CV-en til kandidater.

– De fleste oppgir referanser. Jeg er derimot ikke alltid så interessert i de referansene som står på CV-en, som utelukkende snakker positivt om kandidaten. Det er mer nyttig å utfordre kandidaten til å oppgi et bredere utvalg av referanser. Gjerne referanser som kan fortelle om ting kandidaten faktisk ikke mestret. Slike samtaler bidrar til at vi kan finne den bedriften og den kandidaten som passer aller best sammen, fortsetter hun.

Ivaretar kunde og kandidat

Mange bedrifter vurderer rekrutteringen som ferdig i det øyeblikket kandidaten har signert kontrakt. Det er en misoppfattelse Hageberg gjerne vil rette opp, men som hun samtidig poengterer har blitt bedre i norsk næringsliv de siste årene.

– «Onboarding»-prosessen er vel så viktig som selve ansettelsen. Her handler det mye om forventningsstyring fra bedriftens side. En kandidat kan fort bli skuffet dersom det er for store avvik fra den rollen man var forespeilet i intervjuprosessen. På samme måte må en kandidat være åpen om egne egenskaper – hva de mestrer og ikke mestrer like godt.

Rekrutteringslederen er opptatt av at hun har et ansvar både overfor kunden og kandidaten.

– Det er uheldig og kostbart for bedriften med feilansettelser, men vi skal ikke glemme at en dårlig match vil føles minst like ille for den aktuelle kandidaten. Det har jeg alltid i bakhodet når jeg utfører jobben min.

 

 

 

Sikrer seg store forsvarsavtaler

Forsvarets logistikkorganisasjon har valgt Sopra Steria som A-leverandør på to strategiske rammeavtaler. Avtalene gjelder leveranser til Forsvarsdepartementet, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Forsvaret, Forsvarsbygg, Forsvarsmateriell og Forsvarets forskningsinstitutt.

Konsulentselskapet har kommet inn på rammeavtaler for strategisk rådgivning, og strategisk IKT. Avtalene varer i to år, og kan forlenges i opptil to år til.

– Vi er veldig glade for å vinne disse avtalene, og ikke minst med at vi fortsetter å være A-leverandør som gir kundene mulighet til å gjøre direkte avrop av tjenester opp til et fastsatt beløp i avtalen. Forsvarssektoren som helhet er en stor og kompleks organisasjon, som hele tiden er i utvikling for å kunne løse sine viktige og krevende samfunnsoppdrag på en best mulig måte, sier Morten Follestad, direktør for forretningsutvikling innen forsvar og nasjonal sikkerhet i Sopra Steria.

Morten Follestad, direktør for forretningsutvikling innen forsvar og nasjonal sikkerhet i Sopra Steria. Foto: Sopra Steria

 

Fornyet tillit

Follestad forteller at avtalene innebærer fornyet tillit fra Forsvaret, som valgte Sopra Steria også forrige gang rammeavtalene ble lyst ut, i 2016.

– Vi har jobbet med forsvarssektoren de siste 20 årene, og per i dag er dette den største kunden i rådgivningsdelen vår. Vi har blant annet bistått med sikkerhet, organisasjonsutvikling, strategioppdrag, endringsledelse og agile arbeidsformer, for å nevne noen områder, sier han.

Mange sikkerhetsklarerte konsulenter

Sopra Steria har flere hundre sikkerhetsklarerte konsulenter i Norge. Dette er svært viktig ved bemanning av hasteoppdrag i forsvarssektoren. Mange av konsulentselskapets medarbeidere har bakgrunn fra de forskjellige forsvarsgrenene.

– Gjennom mange år har vi opparbeidet oss en bred og solid bransjeinnsikt og forståelse av behovene de ulike etatene i forsvarssektoren har. Dette gjør oss i stand til å skape verdier og hjelpe kunden med å løse sitt svært viktige samfunnsoppdrag, sier Follestad.

-Hvordan påvirker Covid-19 etterspørsel av rådgivingstjenester?

Trenger næringsliv og offentlig sektor mer eller mindre bistand fra rådgivingsselskaper
og hva trenger de bistand til?

 

– 30.1 % er enig og 4.6 % er svært enig i at kompensasjonsordningen som følge av COVID-19 vil øke kjøp av konsulenttjenester, viser rapporten Management Consulting fra Konsulentguiden.

Undersøkelsen er gjennomført kvantitativt blant konsulentkjøpere i offentlig og privat sektor, og baserer seg på data samlet inn i perioden mai og juni 2020. Totalt antall respondenter for denne undersøkelsen er 841.

Konsulentguiden utgir 2 undersøkelser årlig: Våren 2021 spør vi kunder av Management Consulting selskaper, høsten 2021 kjører vi undersøkelse blant kjøpere av konsulenttjenester innenfor IT:

Det samme spørsmålet er gjentatt til konsulentkjøpere i november og vi ser fortsatt en klar tendens til at kompensasjonsordninger har positiv innvirkning på konsulentbransjen.

Det er særlig de aller minste bedriftene og de aller største bedriftene som mener at regjeringens tiltak som kompensasjonsordning vil føre til økt etterspørsel etter rådgivingstjenester under pandemien.
Over 80 prosent av respondentene peker også på at graden av digitale møteplasser vil øke.

 

Her er noen av hovedfunnene i undersøkelsen[i]:

– 46.3 % er enig og 21.1 % er svært enig i at COVID-19 har ført til økt fokus på kostnadseffektivisering. – 42.7 % er enig og 43.6 % er svært enig i at COVID-19 har ført til økt bruk av digitale markedsplattformer.
– 47.9 % er enig og 32.9 % er svært enig i at COVID-19 har ført til økt fokus på digital omstilling.
– 34.4 % er enig og 10.6 % er svært enig i at COVID-19 gjør mindre prosjekter med kortere planlegging og leveringstid mer aktuelt.

Hvilke tjenester trenger kundene nå?

Blant tjenesteområdene i den kommende perioden har over 20 prosent respondentene oppgitt informasjonsteknologi og systemer som det mest aktuelle tjenesteområdet.

Dette etterfølges behov for av digitalisering av virksomheten / transformasjon, og prosjektledelse.

Men på alle områder, ser vi en fallende etterspørsel etter rådgivingstjenester i forhold til tall samlet inn i samme periode i fjor.

På 4 områder ser vi imidlertid en klar tendens til at behovet for rådgiving er påvirket av Covid 19:

Disse områdene er:
-Kostnadseffektivisering og tilpasning

-Strategi

-Markedsføring og markedskommunikasjon

-Forretnings- og organisasjonsutvikling

[i] Management Consulting 2020

 

Bestill rapport her: https://www.konsulentguiden.no/management/bestill-rapport/

Må betale 574 millioner dollar for sin rolle i opioid-industrien

McKinsey har valgt å inngå et forlik grunnet sin rolle som hjelper til med å markedsføre og øke salget av høyrisikoopioider, inkludert OxyContin.

Bruken av OxyContin og andre smertestillende reseptbelagte opioider har blitt en epidemi i USA, og får skyld for titusenvis av dødsfall. McKinsey har nå valgt å inngå et forlik grunnet sin rolle som hjelper til med å markedsføre og øke salget av høyrisikoopioider, inkludert OxyContin. Denne avtalen sikrer nærmere 500 milliarder dollar til amerikanske delstater for å takle krisen.” Midlene fra forliket skal brukes til å adressere effektene av opioidepidemien i deltakerstatene.

Kevin Sneader, Global Managing Partner i McKinsey, sier i en pressemelding:: “Vi valgte å løse denne saken for å gi rask og meningsfull støtte til samfunn over hele USA. Vi beklager dypt at vi ikke i tilstrekkelig grad erkjente de tragiske konsekvensene av epidemien som utspilte seg i samfunnene våre. Med denne avtalen håper vi å være en del av løsningen på opioidkrisen i USA. ”

McKinsey videre forpliktet seg til å avstå fra å akseptere fremtidige klientforpliktelser knyttet til oppdagelse, utvikling, produksjon, markedsføring, markedsføring, reklame, tilbakekalling, tilbaketrekking, overvåking, salg, forskrivning, bruk eller misbruk ethvert opioidprodukt. Firmaet har også blitt enige om å delta i offentliggjøring av dokumenter som relaterer seg til McKinsey’s tidligere arbeid for opioidprodusenter.

 

Satser på samarbeid med oppstartsbedrifter

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup har lansert regjeringens nye rammeverk for oppstartsvennlige anskaffelser.

Regjeringen har laget et eget rammeverk for «oppstartsvennlige» anskaffelser. Målet er økt innovasjon i offentlig sektor.

– Skal vi nå klimamålene samtidig som vi i fremtiden vil møte endret demografi, reduserte inntekter fra oljeutvinning og økte forventninger fra befolkningen, er vi helt nødt til å innovere offentlig sektor, sa kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, da han åpnet lanseringen av StartOff torsdag morgen.

Mindre enn 30 prosent av oppstartsbedriftene i Norge har en offentlig kunde i dag. Astrup mener at krevende anbudsprosess kan ha skylden:
– En utfordring i dag er at offentlig sektor detaljert beskriver løsningen de ønsker seg, fremfor behovet de ønsker å løse. I tillegg tar anbudsprosessene lang tid og inneholder en rekke krav til leverandørene. Resultatet er at det ofte blir for vanskelig for oppstartsbedrifter å delta, sier Astrup.

Nå håper han at StartOff kan forenkle samarbeidet og bidra til økt innovasjon i offentlig sektor:

– Offentlig sektor i Norge kjøper hvert år inn varer og tjenester til 600 milliarder kroner. Hva disse pengene brukes til, påvirker både virksomhetene vi handler av, men også hvilken offentlig sektor vi får, sier Astrup.

En offentlig “matchmaker”

StartOff skal koble innkjøpere fra offentlig sektor og oppstartsselskaper sammen, og følge partene gjennom hele innkjøpsprosessen. Der utfordringer oppstår, skal StartOff bidra med å finne løsninger.

– Oppstartsbedrifter representerer ofte de mest innovative selskapene, med den nyeste teknologien. Gjennom StartOff håper jeg at det blir enklere å levere varer og tjenester til det offentlige, sier Astrup.

Sopra Steria har gjennom sin Scale up-satsning lenge koblet større virksomheter sammen med oppstartsbedrifter. Leder for Sopra Steria Scale up i Skandinavia, Tobias Studer Andersson, synes det er veldig positivt at Regjeringen nå satser på oppstartsbedrifter.

– Mange offentlige virksomheter synes nok i dag at det er enklere å samarbeide med veletablerte større leverandører. Oppstartsbedrifter får dermed ikke et stort nok marked i Norge for sine løsninger, og muligheter for innovasjon kan gå tapt, sier Studer Andersson. Han håper også at StartOff kan være løsningen:

– StartOff kan bety starten på en innovasjonsbølge i offentlig sektor, samtidig som vi gjerne får flere levedyktige oppstartsbedrifter i fremtiden. Det er positive nyheter for det norske samfunnet som helhet, sier Studer Andersson.

Sopra Steria er sparringspartner

Et team fra Sopra Steria bistått med rådgivning i prosessen med å utvikle StartOff. Teamet har tatt utfordringer det offentlige ønsker å få løst, og bidratt med system for å validere løsningsforslag fra oppstartsbedrifter. Studer Andersson er fornøyd med sluttresultatet.

Konsulentdagen 2021

Tross korona, har konsulentbransjen har vært involvert i mange spennende prosjekter i 2020: På Konsulentdagen skal Årets konsulentpriser deles ut. Arrangementet blir i mars.

Ingenting har vært normalt det siste året. Konsulentbransjen har levert prosjektene fra kjøkkenbenken, mens kundene har vært i raskere omstilling enn noensinne. Likevel har konsulentselskaper vært involvert i prosjekter som flytting av Deichmann til Bjørviga, til levering av Autosys, design av styreprotaler, digitalisering av landbruket, scenarier for næringslivet i Vestland, lederutviklingsprogram for å nevne noen av prosjektene som havnet på juryens bord. Prosjektene som er levert gir et øyeblikksbilde av Norge i 2020, og blir presentert på Konsulentdagen 2021, som arrangeres av Virke i samarbeid med Konsulentguiden og TU event.

Konsulentdagen 2021

På Konsulentdagen spør vi eksperter og bransjetopper om hva som er i vente nå. Hvordan skal bransjen levere verdi til kundene de neste årene?

Du får innsikt i hvordan forretningsmodeller og etterspørselen i bransjen er i endring, og selskapene svarer på hvordan de planlegger å møte framtiden. Konsulentdagen er obligatorisk for deg som leder konsulenter og som vil være i forkant.

Agenda:
-Norge mot 2025, med konsulentbransjen på laget?
-Hvordan skal vi lede og legge strategier for de neste årene?
-Er bærekraft veien videre for bransjen?
-Utdeling av Konsulentprisene 2020

Konsulentdagen er et arrangement for ledere innenfor teknologi, management og design.
Du kan melde deg på her: www.konsulentdagen.no

Sopra Steria og Atea styrker sitt samarbeid

To av Norges største virksomheter innen digitalisering inngår nå et samarbeid for å ytterligere styrke sitt totale tjenestetilbud. Spesielt er det Forsvaret og helsesektoren de retter seg inn mot.

– Sopra Steria leverer det ypperste av kunnskap, erfaring og løsninger, og dette er spesielt viktig til samfunnskritiske virksomheter. Vi er derfor svært fornøyde med at Atea samarbeider med oss i denne strategiske avtalen. Sopra Steria og Atea kompletterer hverandre i våre tjenester til markedet, sier Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopra Steria Skandinavia.

Samarbeidsavtalen har som mål om å ytterligere styrke det totale tjenestetilbudet spesielt rettet mot offentlig sektor, og Forsvaret spesielt. Michael Jacobs, administrerende direktør i Atea, sier at selskapet har jobbet med både Forsvaret og helsesektoren i mange år:

– Vi kjenner godt utfordringene i disse segmentene. Våre tjenester og løsninger er innovative og markedsledende, og utfyller Sopra Sterias portefølje på en god måte. Sammen skal vi møte Forsvarets og helsesektorens behov fremover. I tillegg betyr det noe ekstra for oss å kunne bistå disse sektorene som har så viktige og samfunnskritiske roller, sier Jacobs.

En betydelig nasjonal IT-kapasitet

Rusti sier at spesielt Forsvaret står ovenfor store nødvendige investeringer innen teknologi de neste årene.

– De skal inngå strategiske partnerskap med leverandørmarkedet, for å kunne levere på de høye teknologiske ambisjonene Forsvaret har satt seg. Bredden i kompetanse og nødvendig nasjonal leveransekapasitet, gjør at leverandører i det norske markedet har blitt oppfordret av Forsvaret til å søke sammen for å være i stand til å konkurrere på disse kontraktene, sier han.

Nettopp dette er det Sopra Steria og Atea gjør gjennom denne samarbeidsavtalen. Sammen utgjør de en betydelig nasjonal IT-kapasitet, med stor bredde i sitt tjenestetilbud og et betydelig antall sikkerhetsklarert personell. Begge selskapene er klare på at deres kunder vil nyte godt av samarbeidet, ved at de nå kan tilby enda mer helhetlige tjenester. Derfor er de godt posisjonert til å konkurrere om attraktive kontrakter i Forsvaret, men også innenfor Helse og andre sektorer i tiden fremover.

Et lite stykke Norge

Her er finalistene til Konsulentprisen 2020:
Tross korona, har konsulentbransjen har vært involvert i mange spennende prosjekter i 2020:
Alt fra flytting av Deichmann til Bjørviga, til levering av Autosys, design av styreprotaler, digitalisering av landbruket, scenarier for næringslivet i Vestland, lederutviklingsprogram for å nevne noen av prosjektene som havnet på juryens bord. Prosjektene som er levert gir et øyeblikksbilde av Norge i 2020.

 

–Konsulentprisen er svært viktig for bransjen, sier juryformann Svein Stavelin.

– Både som en bransjens festdag hvor man gjør stas på de beste prosjektene og de selskapene og lederne som har utmerket seg spesielt i året som har gått, og for å bidra til å øke fokus på bransjen og dens samfunnsmessige betydning. For kundene bidrar prisen til å synliggjøre bransjen, gi inspirasjon og informasjon om hvilke selskaper som har bemerket seg hos kundene det siste året.

 

Svein Stavelin Founder & Managing Partner Incepto leder juryen for Konsulentprisen 2020

Spennvidde

I år har bredden på prosjektene vært større enn noen gang. Det spenner fra gigantprosjekter som  Autosys som har pågått i en lang årrekke til spennende, mindre prosjekter knyttet til utforming av verktøy/kalkulator for å ta gode valg i forbindelse med utvikling av emballasje, samt prosjekter knyttet til metodeutvikling til bruk i endringsprosesser.

 

–Hva kan du fortelle om finalistene?

–Alle prosjektene som gikk videre til finalen er imponerende: Mimiro viser vei for Landbruket, Austosys gir Norge ny infrastruktur på motorvogn siden, Vestlandsscenarier viser hvordan en hel landsdel kan forberede seg på fremtiden og Mashmallow har vist hvordan akademia og konsulentbransjen kan jobbe tettere sammen i forhold til å dokumentere resultater i prosesser.

Når det gjelder Årets selskap har vi basert oss på Konsulentundersøkelsen hvor bransjens kunder har talt: Her gikk i år EY, Rambøll og IBM til topps.

Årets leder og Ærespris: Her stiller kandidaten i en helt egen klasse. Fantastisk ledelse av selskapet gjennom fjoråret til tross for store utfordringer og en konsistent, langvarig verdiskapning for aksjonærer, kunder og medarbeidere over en lang årrekke.

 

–Hva har vært den største utfordringen for juryen?

–Den største utfordringen knyttet til vurderingen er at prosjektene

 1. a) alle er gode og
 2. b) de er såpass ulike at det er krevende å sammenligne. Hvert prosjekt er en vinner i sin egen kategori!

 

 

Her er finalistene til Konsulentprisen 2020:

Sopra Steria: Mimiro:
Med ny teknologi vil data fra fjøs og jorder automatisk bli hentet inn til en felles dataplattform som skal gi bedre beslutningsstøtte for bonden. Data som samles inn brukes blant annet i apper.

I løpet av 2019 og 2020 lanserte Mimiro nye apper til norske bønder med enklere registrering og innsikt til å kontinuerlig forbedre produksjonen. I dag lastes data automatisk inn i en skyløsning fra melkeroboter, fôringsautomater og aktivitetsmålere for helse og fruktbarhet.

I fremtiden vil data også bli hentet av sensorer rundt i fjøs og jorder.
Mimiro bygger også et digitalt økosystem for landbruket, eksterne leverandører, forskere og rådgivere. Tanken er at bonden eier sin egne data, men at eksterne aktører kan få anonymiserte data de kan bruke til å optimalisere landbruket med slik at det kommer bonden til nytte. For å bygge robuste og skalerbare løsninger for fremtidens bonde, ser Mimiro etter muligheter til å utnytte standardkomponenter fra skybaserte tjenester på områder som tingenes internett, sikkerhet og maskinlæring.

 

EY: Vestlandscenarioer
Prosjektet Vestlandsscenarioer 2020 handler om å få frem et felles kunnskapsgrunnlag og et veikart for hvordan Vestland kan utvikles til Norges fremste region innen bærekraftig, grønn omstilling og næringsutvikling.

Bakgrunn for oppdraget var at Covid-19 og oljeprisfall medførte en unntakstilstand i fylket. Det ble nedsatt en regional analysegruppe som fikk i oppgave å analysere konsekvensene for næringslivet. Man hadde god kjennskap til næringslivets utfordringer og muligheter før covid-19 og gjennom analysegruppen en god forståelse og oversikt over situasjonen under krisen.
Likevel manglet forståelsen av hvordan næringslivet vil utvikle seg gjennom krisen og på lengre sikt. Scenarioanalysen skulle derfor sammenstille eksisterende kunnskap om næringslivet, særtrekk ved Vestland, informasjon om hvordan fylket rammes av den pågående covid-19-krisen og oljeprisfallet.
Veien ut av krisen

Vestland har naturgitte forutsetninger for å ta en ledende posisjon i det grønne skiftet, i tillegg til verdensledende klynger. Fokuset i kategoriseringen er nye eksportmuligheter. I dette arbeidet er det foreløpig identifisert 9 verdikjeder og 24 forretningsmuligheter som ved realisering kan resultere i økt verdiskapning på 26 milliarder og mange tusen nye arbeidsplasser. Noen av de sentrale verdikjedene er hydrogen, havvind, CCS (carbon capture and storage), mineralutvinning på havbunnen og CCU (carbon capture and utilization).

Accenture: Austosys
Statens vegvesens Autosys-prosjekt hvor Accenture har spilt en sentral rolle med å lage et digitalt kjøretøyregister er et prosjekt med stor samfunns-nytte og et av Norges største offentlige IT-prosjekter.

Prosjektet har løftet Statens Vegvesen inn i en digital fremtid som gjør hverdagen enklere for kjøretøyforhandlere, trafikkstasjoner og private bileiere.

Ikke lenge etter at pandemien brøt ut og Norge stengte ned, ble prosjektets største milepel levert og 40 år gammel teknologi pensjonert.

I dag går registrering av nye og bruktimporterte kjøretøy sømløst, og eierskifter signeres og godkjennes elektronisk, og i tillegg kan myndighetene enkelt gjøre oppslag for å sikre at kjøretøy er i forsvarlig stand, forsikret og at alle avgifter er betalt.

Det nye kjøretøyregisteret skal i følge Statens Vegvesen samlet utgjøre 6,1 milliarder kroner i samfunnsøkonomiske gevinster. Beregninger gjelder fra ferdigstillelse og 15 år fram i tid.

 

 

Mashmellow: Lederutvikling som beviselig endrer atferd
Marshmallow har utviklet et måleverktøy som måler «growth mindset» kulturen på et team:
Hvis vi skal kunne måle effekten av ledertrening kreves et enkelt og effektiv måleverktøy som måler «growth mindset». Et slikt måleverktøy finnes ikke pr i dag.  Marshmallow inngikk derfor i 2017 et samarbeide med NUDGEit (it start-up selskap) og professor Sandaker ved OsloMet og Institutt for atferdsvitenskap om å utvikle et slikt måleverktøy.
Hypotesen som blir testet er: De virksomheter som har utviklet en sterk «growth mindset» teamkultur er beviselig mye mer effektive i forhold til team som har en svakere og mer «mixed» eller «fixed» kultur.

I alle de virksomheter som er studert til nå er hypotesen blitt bekreftet. Studiene og funnene er unike. Det er ikke funnet noen andre som har gjort slike studier verken i Norge eller internasjonalt. Foreløpig er 5 kjente virksomheter undersøkt hvor ca. 2 500 medarbeidere har deltatt. Alt tyder nå på at hypotesen stemmer og dette er veldig viktig kunnskap både for ledere og konsulenter.

Prosjektet beviser hvilken atferd som må endres for å skape beviselig bedre prestasjoner og effektivitet og derved hvordan vi kan måle effekten av ledertrening.

 

 

 

Lederutvikling som beviselig endrer atferd

Marshmallow er finalist til Konsulentprisen 2020.
Konsulentguiden har i den anledning intervjuet gründer Jon Ivar Johansen om prosjektene.

En hovedårsak til at Marshmallow ble startet var partnernes erfaringer som tidligere ledere og konsulenter, at de færreste kunne dokumentere at endringsprosesser lykkes, sier Johansen. Studier viser at 60 – 95 % av endringsprosesser, av type lederutvikling eller LEAN, ikke kan dokumentere noen målbar effekt. Vi bruker med andre ord mye ressurser i næringslivet uten å kunne bevise målbare effekter.


Jon Ivar Johansen har skrevet 14 fagbøker innen kundelojalitet, prestasjonsutvikling og atferds økonomi. De meste kjente er «Kunden som partner» (1993), «Kultur for Gull» (2003) «noXuse» (2006) og «Less Is More» (2010) og bestselgerne Mestringskoden (Hegnar Media 2015) og Endringskoden (Hegnar Media 2019).

I de to prosjektene som er nominert til Konsulent prisen 2020, har Marshmallow dokumentert hvordan man kan gjennomføre en lederutviklingsprosess som har en beviselig og målbar effekt. Kan du si litt mer om prosjektene ? 

Vår tilnærming til endringer, er i dag tuftet på en atferds-økonomisk innsikt som fikk sitt gjennombrudd etter at professor Daniel Kahneman fikk Nobelprisen i økonomi i 2002. Kahneman dokumenterer i sin nobelpris menneskets forutsigbare irrasjonalitet som en forklaring på hvorfor de fleste mislykkes med endringer mislykkes, men gir også løsninger som beviselig virker og som kalles «nudging» («dytting» på norsk).

 

I 2017 fikk professor Richard Thaler Nobelprisen for sin forskning på «nudging». Bruken av «nudging» fikk sitt gjennombrudd innen det offentlige etter at tidligere Statsminister David Camerons regjering i UK etablerte en egen «Nudge Unit» og «Behavioural Insights Team». Hensikten var å utvikle «nudge» på en rekke politiske utfordringer. President Obama gjorde senere det samme i USA. Atferds-økonomisk tilnærming til endringsprosesser slik som lederutvikling eller LEAN er så vidt begynt å bli akseptert i næringslivet. Vi ser imidlertid en trend mot stadig større interesse for faget.

 

For å lære, studere og ta faget på alvor, skrev konsulentene som startet Marshmallow boken Endringskoden (Hegnar Media 2019) som et samhandlingsprosjekt.

Boken kom ut i oktober 2019 og er blitt en bestselger på Hegnar.

 

Hva kjennetegner en atferds-økonomisk tilnærming til endringer?

Den tradisjonelle tilnærming som de fleste bruker for å endre atferd, og vi også brukte som ledere og konsulenter tidligere, kalles ofte en individpsykologisk tilnærming. En slik tilnærming betyr at vi søker å påvirke og endre menneskers atferd ved å øke kunnskap, påvirke den sunne fornuft, viljen, motivasjon, mål, planer og ferdigheter.
I atferds-økonomi kalles det å påvirke og motivere system 2.

Atferds-økonomer kan gjennom studier av mennesker i den virkelige verden dokumentere at det er vanskelig å forstå og påvirke menneskets innstillinger og atferd uavhengig av den sosiale konteksten og omgivelser de er en del av i hverdagen. Sannheten er at vi i mye større grad enn vi liker å tro påvirkes av et subtilt forventningspress fra den kontekst vi er en del av. Skal vi lykkes med å endre atferd må vi endre kontekst. Når vi endrer konteksten ledere og medarbeidere er en del av i hverdagen, endres forventning om konsekvenser og derved endres ubevisst deres atferd.
I atferds-økonomi betyr det å påvirke og motivere system 1.

Skal vi lykkes med å endre atferd må vi påvirke og motivere både system 1 og System 2.

Har du noen konkrete eksempler på hva som menes med å endre kontekst?

-Vi kan ta bort makt fra teamleder! Hvis et selskap vil utvikle ledere som er bedre til å lytte, mer nysgjerrig og stiller åpne spørsmål til sine medarbeidere bør man ifølge studier ta bort en del makt fra teamleder. Med makt menes i denne sammenheng, å ta bort muligheten til å evaluere, rangere og belønne individer på teamet. En slik endring vil ubevist endre konsekvensene og derved lederens atferd. Skal lederen oppnå noen innflytelse må ledere ubevisst lærer seg å lytte og utvikle en mer coachende atferd. Google er et av flere selskaper som har eksperimentert med en slik endring. (Se Endringskoden side 242- 243)

 

Et annet eksempel er røykeloven
Dette er en regel som sier at du må ut for å røyke. Å måtte gå ut for å røyke endre forventningen om konsekvensen og derved endres atferd. Det er ubehagelig å endre en røykevane, men å måtte gå ut for å røyke er mer ubehagelig hvis du vil slutte. Effekten av innføring av røykeloven var en drastisk endring av atferd.

 

Tenk på skatteligningen
Tidligere var det over 8 mill. som søkte på skatteligningen da den ble lagt ut. I dag er det ca. 1 mill. Årsaken er en liten setning alle ser og som sier at den du søker på ser hvem som har søkt. Denne lille setningen endret forventning om konsekvenser og dermed atferd umiddelbart. «Ingen vil bli sett på som en snoker».

 

Å ta bort makt til teamleder, røykeloven og den lille setningen du ser nå du vil sjekke andres skatt er det vi kaller en endring av kontekst eller «nudge».

Atferds- økonomer opererer ikke med psykologisk teori, teoretiske begreper og modeller, for å forklare endringer eller mangel på endringer, men studerer hva som faktisk virker gjennom å etablere hypoteser og eksperimenterer med endring av kontekst og konsekvenser. Endres konsekvensene så endres ubevisst atferd.

Hvordan måle effekt av ledertrening?

 

Første skritt er å definere hva den målbare effekten skal være før vi starter. Den målbare effekten av ledertrening er slik vi definerer det at teamet, enten det er et lederteam, prosjektteam, butikkteam, salgsteam eller annet, beviselig øker sin effektivitet. Vi må derfor først definere hva som er beviset på at teamet er effektivt. «Beviset på at en fotballtrener er god er at laget vinner kamper». Beviset på at ledertrening virker er at teamet beviselig blir bedre og mer effektivt etter treningen.

 

Har dere hatt noen viktige inspirasjonskilder for utviklingen av filosofien i Marshmallow?

Vår viktigste inspirasjon for vår tilnærming er forskningen fra de anerkjente professorene Carol Dweck og Amy Edmondson.

Professor Carol Dweck har gjennom sin anerkjente forskning gjennom flere ti år funnet at «growth mindset» motivasjon er den viktigste driver for læring og effektivitet. Kjernen i et «growth mindset» er motivasjon for å forlate komfortsonen, ta risiko, eksperimentere, feile, lære av feil og holde ut til man mestrer. (Se Endringskoden s 105 – 112). Dweck ble verdensberømt da det ble kjent at CEO i Microsoft, brukte hennes forskning og henne som rådgiver for å endre kulturen i Microsoft. “Microsoft is making a shift to a Growth Mindset learning culture», Satya Nadella CEO Microsoft.

Professor Amy Edmondson har i sin forskning funnet at det viktigste for læring er psykologisk trygghet i teamet, enten det er et lederteam eller et produksjonsteam.

 

Forskningen hennes gjennom flere ti år på psykologisk trygghet ble verdenskjent når Aristoteles studiet gjennomført i Google ble kjent i 2016. Det er en hyllest til Aristoteles og hans sitat;

«Helheten (teamet) er mer enn summen av

delene (individer)».

 

Google studerte i detalj 180 team i sin organisasjon for å dokumentere hva som skiller de meste effektive teamene. Svarene studien ga var imidlertid ikke som de hadde ventet. Deres funn var at psykologisk trygghet på teamet var det viktigste for læring og effektivitet, ikke individuelle forskjeller personlighet, utdannelse, bakgrunn, evner eller ferdigheter.

Sammenhengen mellom psykologisk trygghet og effektivitet er bekreftet av professorene Bang og Middelfart i Norge. De har gjennom sine studier i flere årtier dokumentert sammenhengen mellom psykologisk trygghet og effektiv kommunikasjon (figuren under til venstre) og mellom kommunikasjon og teamets evne til å lære og derved effektivitet (figuren under til høyre).

 

Psykologisk trygghet er et element, og kanskje det viktigste for å utvikle et «Growth mindset». For å utvikle et «growth mindset» må du ut av komfortsonen, ta risiko, feile og lære av feil. Uten å oppleve psykologisk trygghet vil de færreste våge seg ut av komfortsonen.

 

Det første prosjektet Marshmallow er nominert til konsulent prisen for, er for å utvikle et måleverktøy som måler «growth mindset» kulturen på et team. Kan du forklare kort hva dette måleverktøyet er?

 

Hvis vi skal kunne måle effekten av ledertrening kreves et enkelt og effektiv måleverktøy som måler «growth mindset». Vi har ikke funnet et slik måleverktøy verken i Norge eller internasjonalt. Vi inngikk derfor i 2017 et samarbeide med NUDGEit (it start-up selskap) og professor Sandaker ved OsloMet og Institutt for atferdsvitenskap om å utvikle et slikt måleverktøy.

 

Verktøyet måler 5 områder ved hjelp av 25 påstander som skal vurderes på en skala fra 1 til 7. De fem områdene er;

– Psykologisk trygghet

– Aktiv lyttende og åpen kommunikasjon

– Motivasjon for læring og endring

– Støtte og nysgjerrighet for nye ideer

– Læringsbetingelser

 

Total score for alle påstandene kalles en Growth Indeks (GI) der maks sum er pluss 100 og minimum er minus 100.

 

I august 2020 inngikk Marshmallow og NUDGEit et formelt samarbeide med 10 kjente virksomheter i Norge for å gjennomføre et større og formelt studium for å teste måleverktøyet.

 

Hypotesen som blir testet er; De virksomheter som har utviklet en sterk «growth mindset» teamkultur er beviselig mye mer effektive i forhold til team som har en svakere og mer «mixed» eller «fixed» kultur.

I alle de virksomheter som er studert til nå er hypotesen blitt bekreftet. Studiene og funnene er unike. Vi har søkt, men ikke funnet noen andre som har gjort slike studier verken i Norge eller internasjonalt. Vi er ydmyke overfor at vi foreløpig kun har studert 5 større kjente virksomheter hvor ca. 2 500 medarbeidere har deltatt. Selv om dette i seg selv er en stor studie. Men alt tyder nå på at hypotesen stemmer og dette er veldig viktig kunnskap både for ledere og konsulenter.

Vi vet nå mye mer om hvilken atferd som må endres for å skape beviselig bedre prestasjoner og effektivitet og derved hvordan vi kan måle effekten av ledertrening

 

Har du noen konkrete eksempler du kan vise som eksemplifiserer deres funn?

 

En av virksomhetene i studiet er en mellomstor fagkjede med ca. 25 store butikker på Østlandet. Hypotesen vi testet var; Snitt av de 15 % av butikkene med høyest Growth Indeks (GI) har signifikant høyere effektivitet enn de 15 % med lavest GI. I dette eksemplet valgte ledelsen å definere effektivitet som organisk salgsvekst over tid.

 

Resultatet fra den aktuelle kjede var følgende:

Snittet på de 15 % beste butikkteamene, til venstre i figuren over, var en GI (Growth Indeks) på 62 (Maks. 100) og de hadde en organisk salgsvekst på 27.4 % i snitt fra 2018 – 2020.

Snittet av de 15 % svakeste i figuren til høyre over, var en GI (Growth Indeks) på 5 og de hadde organisk vekst på 9.5 %.

 

I denne kjeden er hypotesen bekreftet. De beste butikkene i kjeden har utviklet en «growth mindset» kultur og er signifikant mer effektiv. De har mye høyere salgsvekst over tid. Konsekvensen av en «growth mindset» – kultur er at medarbeiderne i de beste butikkene, som vi ser over til venstre, opplever mye større og bedre;

– psykologisk trygghet

– aktiv lyttende og åpen kommunikasjon

– motivasjon for læring og endring

– støtte og nysgjerrighet for nye ideer

– læringsbetingelser

 

Effekten er at medarbeiderne i de beste butikkene kontinuerlig lærer og jakter på forbedringer for å øke salget og effektivitet – utenfor komfortsonen.

 

Det andre prosjektet Marshmallow er nominert til konsulent prisen 2020 for er et praktisk prosjekt for å utvikle et team. Kan du forklare kort litt om dette prosjektet?

 

Caset vi er nominert for viser hvordan vi kan gjennomføre en prosess som beviselig endrer kulturen i en ledergruppe. Prinsippet for å endre er det samme som om vi vil endre et butikkteam, salgsteam, prosjektteam eller annet. Caset er fra ledergruppen i en større kjent produksjonsbedrift i Norge. Oppdraget vårt var å utvikle mer effektive ledergrupper i selskapet, og prosessen startet med toppledelsen.

 

For å gjennomføre en effektiv lederutvikling som beviselige skaper en endringer av atferd hos lederne bruker vi innsikten forklart over fra atferds- økonomi.

 

Hypotesen i atferds økonomi er denne;

Hvis vi endrer kontekst (Les; «Nudge») for lederne endres de umiddelbare konsekvensene, og endrede konsekvenser fører til endret atferd i ledergruppen. 

 

For å gjennomføre endingen bruker vi en modell med 4 faser kalt F.E.I.L.

F = Faktafasen

E = Erkjennelsesfasen

I  = Intensjonsfasen

L = Læringsfasen

 

I det følgende beskrives de fire fasene kort:

 

Fase 1: Faktafasen

Fakta på kultur i teamet ble målt med «growth mindset» kulturanalysen før prosessen startet.

 

Fase 2: Erkjennelsesfasen
Teamet tilegnet seg kunnskap om sentrale atferds-økonomiske temaer, bl.a.: «growth vs fixed mindset», System 1 og 2, betydningen av å endre kontekst og «nudge», osv.

Fasen ble gjennomført med fire samlinger som varte 4 timer. Alle fikk i oppgave å studere ulike kapitler i boken Endringskoden, svare på alle oppgaver i boka og i tillegg besvare en hjemmeoppgave skriftlig før hver samling. Samlingene ble brukt til å diskutere, fordype og ta opp problemstillinger. Dette kalles «flipped classroom».

I det følgende forklares litt mer utdypende de ulike stegen i fase 3 Intensjonsfasen og fase 4 Læringsfasen. Disse to fasene kan skisseres i 6 ulike steg.

 

 

Steg 1 – Akseptere den grunnleggende erkjennelse

Den startet med en grunnleggende erkjennelse i lederteamet om at ledelse oppstår og utvikles i relasjonen med teamet og at leder og team er gjensidig ansvarlig for å gjøre hverandre gode. Leder er viktigste kontekst (Les; Nudge») for teamet, teamet er viktigste kontekst for leder og teamets medlemmer. Skal lederen og teamets medlemmer lære å utvikle et «growth mindset» og endre atferd står leder og teamet ansvarlig for å utvikle en «growth mindset» relasjon.

 

Steg 2 – Definer den atferd som forventes

Skal leder og team utvikle hverandre og fungere bedre sammen må man enes om noen spesifikke, atferds-beskrivende handlingsregler for en «growth mindset» – atferd på teamet. Dette skjedde basert på en grunnleggende innsikt om «growth mindset» de hadde tilegnet seg i erkjennelsesfasen og resultater fra «growth mindset» kulturanalyse som ble gjennomført i teamet.

 

Når handlingsreglene, atferden, var beskrevet måtte de signeres en forpliktende kontrakt (se eksempel under):

En skriftlig forpliktende kontrakt er et eksempel på en « nudge» som har umiddelbare konsekvenser og som ubevist og automatisk påvirker ledernes atferd. Det er alltid ubehagelig å endre en innarbeidet vanemessig atferd slik som f.eks kommunikasjonsvaner, men å bryte en skriftlig kontrakt med teamet der ønsket kommunikasjonsatferd er beskrevet som handlingsregler, er for fleste mer ubehagelig. Å beskrive atferd som er regel gjør det lett å se for den enkelte selv, og for alle hvis de ikke følges.

 

 

Steg 3 – Gjør hverdagen til treningsarena

Ukentlige driftsmøter og andre møter etableres som treningsarena (Les; Nudge»). Vi er alle sosiale dyr og vi tilpasser oss den kontekst vi er en del av fordi det har konsekvenser. Endring av atferd må derfor skje i den sosiale kontekst du skal utøve den og der den enkeltes atferd har konsekvenser. Skal vi lære å mestre den atferd og de handlingsregler som er forventet og beskrevet må det skje sammen med de vi samhandler med i hverdagen og som har forventninger til hverandre. Det er alltid ubehagelig å endre en vane slik som for eksempel en kommunikasjonsvane, og innarbeide en ny atferd som forventes, men det er mer ubehagelig for de fleste å ikke gjøre det når de andre på teamet forventer det.

 

Vi gjør ubevist mer av det som forventer å gi oss S.V.A.R; Sett, Verdsatt, Akseptert og Respektert og mindre av det som gjør at vi forventer å miste S.V.A.R.

 

En viktig del av treningen på teamet de første mnd. er at man sjekker seg selv under møtet. Det kan skje ved en avtalt kort stopp midt i møtet og på slutten der man sjekker seg etter en sjekkliste. Sjekklisten kan ligge ved siden av den enkelte under møtet. Dette har vi testet et utall ganger og der fungerer fantastisk bra.

 

Eksempel på sjekkliste fra det aktuelle case.

 

Steg 3. Løpende spesifikk feedback

Skal vi lære og forbedre oss må vi gi hverandre umiddelbart feedback etter møtet på om vi erfarte at handlingsreglene og den ønskede atferd ble etterlevd. Leder avslutter derfor med å be alle evaluere møtet (digitalt)

 • «App» ligger på den enkeltes telefon. Alle går inn på «App’en» og gir feedback før de forlater møtet
 • Trenden i snittet på gruppen sitt svar distribueres til deltakere etter møtet– Trendutvikling er nøkkelen for motivasjon
 • Resultatet og trenden presenteres av leder ved starten på neste møte – skaper fokus i møtet

 

Å gi og få umiddelbar feedback på den definerte atferd (Les; Nudge») påvirker deltakernes forventning om konsekvenser og derved atferd. Ingen ting påvirker mer enn en positiv trend.

 

NUDGEit har utviklet et verktøy som deltakerne bruker for å evaluere opplevelsen av deltakernes atferd i møtet anonymt. Trenden og utviklingen over tid brukes også på statusmøtet hver mnd.

 

Steg 4 – Bevise at endringene virker

Etter ca. 4-6 uker gjennomføres første måling for å se om endringsprosessen har resultert i beviselig endring. Deretter bør målinger gjentas med samme tidsintervall de første 4- 6 mnd. Hensikt: Bevise endring, sjekke progresjon og trend. Å se at treningen virker og gir progresjon har konsekvenser for motivasjonen. Målinger gjentas med lengre mellomrom etter hvert, men selvsagt avhengig av utviklingen som vises.

 

Figuren under viser resultatet etter ca. 3 mnd. for lederteamet i det caset som er beskrevet:

                      

 

Figurene viser en beviselig og signifikant endring av atferd på dette lederteamet etter bare 3 mnd. Første måling ble tatt før ferien 2020, men treningen startet først ultimo august, og den reelle treningsperioden var fra september til november.

Steg 5 – Gjennomføre statusmøter
Statusmøter bør gjennomføres ca. 1 gang pr mnd. de neste 4- 6 månedene. (Når utviklingen tilsier det, kan de gjennomføres sjeldnere). Hensikt: Sjekke status, reflektere sammen over erfaringer siste mnd., diskutere løsninger på felles og individuelle problem/hindringer, gi personlig feedback og besluttet neste skritt.

Regi på møtet:

 1. Status/progresjon i hht måleverktøyet som viser Growth Indeks
  + trend siste mnd. på treningen i hverdagen(møteevalueringen)
 2. Forsterke positiv utvikling med deltakernes ord
  Hva opplever man er blitt bedre?
  Se eksempel under
 3. Hva er hindringer – problemer som gjør at noen ikke følger handlingsreglene?
 4. Direkte feedback til hverandre på etterlevelse av handlingsreglene og bidrag til «growth mindset» kultur i teamet
 5. Den enkelte forplikter seg til å øve mer på det han/hun får feedback på
 6. Eventuell revidering av handlingsreglene
 7. Evaluering av møtet

 

Å måtte motta spesifikk feedback på egen atferd har konsekvenser og påvirker atferd. Å motta feedback «dytter» («nudge») lederen og teamets medlemmer ut av komfortsonen.  Lederen eller andre på teamet kan ikke velge seg bort fra dette. Å lære seg å vise sårbarhet og be om hjelp er ifølge forskningen til C. Dweck en av de viktigste betingelser for å utvikle et «growth mindset». Møteregien over (Les; kontekst) har konsekvenser og endrer atferd. Ingen «slipper unna», heller ikke leder eller medlemmer som utviser uønsket atferd.

 

Steg 6 – Prosessen videre
Det tar erfaringsmessig ca. 3- 4 mnd. å endre atferden i et team (snitt ca. 66 dager.) hvis man bruker prinsipper fra atferds økonomi slik vi har dokumentert i dette case. Etter denne perioden fortsetter treningen (automatisering) på den nye atferden til ønskede nye vaner (handlingsreglene) er etablert. Teamet korrigerer, eller utvikler nye regler som teamet vil øve på. I denne perioden fortsetter teamet med treningen slik de gjorde de første mnd. Konsulenten bør delta på statusmøter en gang pr mnd. etter behov.

 

Hvordan vil du kort oppsummere den måten dere jobber på?

Skal vi lykkes med ledertrening som beviselig endrer atferd er første skritt å definere hva den målbare effekten skal være, og å kunne måle den. Den målbare effekten bør slik vi ser det være at det teamet enten det er et lederteam, prosjektteam, butikkteam, salgsteam eller annet, beviselig blir mer effektivt. Den anerkjente forskningen til professorene Carol Dweck og Amy Edmondson, dokumenterer dette meget godt. Beviset er en «growth mindset» teamkultur.

Aristoteles studiet i Google der de studerte 180 team for å finne ut hvilke team som var de beste, var forskningen som satte denne innsikten i fokus; Effekten av en effektiv leder trening må måles ved at teamets «growth mindset» kultur, målt ved en «growth Indeks» beviselig øker. Dette er også bekreftet i det såkalte Birdi studiet. Birdi og hans team på 6 forskere studerte 308 virksomheter kvalitativt over 20 år og fant at de fleste endringer mislykkes, men noen få lykkes. De som lykkes best, integrerer trening i den eksisterende kontekst og kultur. Hvis kontekst er lærende, øker sannsynligheten for å lykkes. (Se Endringskoden s. 11- 12)
Lederutviklingsprosessen som er beskrevet er et eksempel på hvordan man beviselig kan endre atferd til ledere. Det er et prosjekt forankret i akseptert forskning innen atferds-økonomi med fokus på å endre kontekst og derved konsekvenser. Endres konsekvenser endres atferd. Prosjektet besto av 2 konsulenter fra Marshmallow og konsulenter fra NUDGEit. En hovedkonsulent som var prosjekt- og fagansvarlig i hele perioden, og en konsulent som har ledet endringen sammen med teamet. Begge konsulentene jobbet underveis tett med toppledelsen, og toppledelsen prioriterte en sterk grad av medvirkning, både fra ansatte, tillitsvalgte og vernetjenesten.