– Viktig å forstå konsekvensene av endringene

–Det viktigste for en leder av et konsulentselskap i dag, er å forstå konsekvensen av endringene i reglene om innleie av midlertidig arbeidskraft, sier avtroppende leder i Miles, Tom Georg Olsen

 

–Det er svært viktig for dagens ledere av konsulentselskap å forstå konsekvensene av endringene i forskrift om innleie fra bemanningsforetak. Er man en produksjonsbedrift eller et bemanningsforetak? Dersom man leier ut minst 50 % av sine ansatte, er man per definisjon det siste,sier Tom Georg Olsen som etter 18 år som gründer og leder i Miles har valgt å gi seg.

–Innleie fra bemanningsforetak er tillatt uavhengig av vilkårene i arbeidsmiljøloven §14-12 når det gjelder: «Innleie av arbeidstakere med spesialkompetanse som skal utføre rådgivnings- og konsulenttjeneste i klart avgrenset prosjekt.». For øyeblikket erfarer jeg en usikkerhet både på innleier- og utleiersiden med hensyn til definisjonen av både «spesialkompetanse» og «klart avgrenset prosjekt». De neste månedene vil forhåpentligvis hjelpe aktørene til en bedre forståelse og dermed bedre tilpasning til endringene i forskriften,  sier Olsen.

Miles er et spesielt og litt annerledes IT-selskap som har lyktes med å bygge en sterk kultur hvor visjonen er å være en arbeidsplass hvor verdiene faglig autoritet og varme gjennomsyrer kulturen. Camilla Amundsen er ansatt som ny «konserntjener» med tiltredelse 1.mai. Tom Georg Olsen skal fortsette som eier i selskapet, men skal i større grad fokusere på egne investeringer, styreverv, interimledelse og foredragsvirksomhet.

 

Konsulentguiden har snakket med Tom Georg Olsen om de viktigste utviklingstrekkene i konsulentbransjen, slik han ser det:

 

Hva er de viktigste utviklingstrekkene du har sett i bransjen i de årene du har ledet selskapet ?

 

–Det har vært en stadig økende konkurranse om de dyktigste konsulentene. Konkurransen har alltid vært stor innenfor bransjen, men nå konkurrerer vi også mot våre egne kunder og det offentlige om talentene. Det er fremdeles bedre lønninger i konsulentbransjen, men først og fremst må vi være konkurransedyktig på arbeidsmiljø og faglig utvikling. Der har nok bransjen fremdeles et fortrinn.

 

Hvordan har overgangen vært – fra gründertilværelsen, til å være leder av at større konsulentselskap innen IT ?

 

–Jeg føler egentlig at gründertilværelsen aldri begynte eller aldri sluttet, avhengig av hvordan man ser på det. Vi tjente penger fra dag 1 og har beholdt vårt DNA til tross for at vi har gått fra 0 i 2005 til at vi i år omsetter for over 440 millioner. I 2021 fikk vi inn et PE-selskap som 60 % eier. For meg, som tidligere var både styreleder og konserntjener, var det naturligvis en endring. For organisasjonen for øvrig har det knapt vært merkbart. Eieren vi valgte, Equip Capital, har latt oss få lov til å drive Miles videre som et annerledes selskap og har respektert vårt DNA. Selvsagt er de avhengig av at vi vokser for at de skal få avkastning på sin investering, men uten at dette skal gå på bekostning av kvalitet. Rekrutteringsprosessen vår er mer eller mindre uendret siden vi etablerte oss.

 

Hva mener du er de viktigste lederegenskapene for å lede et større konsulentselskap innen IT i dag ?

 

–Selv om vi er i teknologibransjen, må vi aldri glemme at det handler om mennesker. Det å forstå hvordan man best tiltrekker og beholder dyktige fagfolk, er essensielt for å lykkes som leder. Dette innebærer blant annet å legge til rette for at de ansatte får anledning til å utvikle seg faglig og personlig. Det å lede et større konsulentselskap krever også at man har kommersiell teft, slik at man klarer å manøvrere i et til dels uforutsigbart landskap. Dette gjelder nok uavhengig av bransje.

 

.

Skal forvalte og videreutvikle for Sjøfartsdirektoratet

Kundene til Sjøfartsdirektoratet skal få en enklere digital hverdag. Sopra Steria skal hjelpe til å modernisere flere omfattende, digitale løsninger hos Sjøfartsdirektoratet.

Skipsregisteret, betalingssystemer og systemer for saksbehandling og tilsyn. Avtalen som Sjøfartsdirektoratet nylig signerte med Sopra Steria, vil bedre servicen ut mot publikum og gjøre etaten mer effektiv.

Inn i eget team

Utviklerne og testerne fra Sopra Steria går inn i ett felles utviklingsteam sammen med direktoratets egne fagfolk og IT-ressurser.

– Det gir et fruktbart og nært samarbeid som vi allerede ser fungerer svært godt, sier team-leder Jorunn Lindøe i «team felles forvaltning».

Selve jobben startet opp på nyåret. De neste fire-fem årene skal teamet forvalte, flytte og gjenoppbygge en rekke systemer og tjenester på en Azure-plattform. Det omfatter skipsregisteret, tilsynssystemet og flere undersystemer.

For sjøfolk og rederier

Skipsregisteret er et realregister for fartøy, på lik linje med systemet for tinglysing av fast eiendom; det håndterer dermed verdier for milliarder av kroner. Det håndterer også digitale sertifikater for både fartøy og sjøfolk, som igjen inkluderer apper og betalingsløsninger. Disse gjør det eksempelvis mulig for både sjøfolk og rederier å fornye sertifikater digitalt.

Det andre store systemet er tilsynssystemet, i praksis saksbehandlingsløsningen som Sjøfartsdirektoratet bruker for nybygg, tilsyn og andre tjenester.

Opp i skyen

Flere eksterne selskaper er involvert i utviklingsprosjektene. Sopra Steria overtok systemforvaltningsavtalen etter et anbud der pris, kompetanse/erfaring og tilgjengelighet var avgjørende.

– For oss var det viktig å få en partner med erfaring fra både eldre teknologi og skybaserte løsninger. Vi har fått satt sammen en god gruppe, samtidig som vi beholder god kontroll på prosesser, beslutninger og løsninger, sier Lindøe.

– Dette innebærer jo flere spenstige løft over i skyløsninger, noe som er svært spennende, sier hun.

Sparring

Ine Flateraaker, som leder Applications hos Sopra Steria i Stavanger, sier samarbeidsavtalen er viktig både for regionen og for Sopra Steria.

– For oss er det spennende å bli en langsiktig partner med en for oss ny, offentlig etat som jobber med en av de viktigste sektorene i Norge utenom olje og gass. Målet vårt er ikke bare å utvikle, vi vil også være en aktiv sparringspartner. Vi ønsker å gjøre Sjøfartsdirektoratet bedre.

Selv tror hun tilnærmingen til problemer og løsninger var vel så viktig som ren teknisk kompetanse for å vinne anbudet. I tillegg til å kjenne offentlig sektor godt.

Toppet lag

For å få inn de beste folkene i prosjektet har Sopra Steria samlet spesialister fra regionkontorene sine i både Stavanger, Fredrikstad og Oslo.

Ifølge Sjøfartsdirektoratet er den enkeltes kompetanse avgjørende, mens det store fagmiljøet Sopra Steria er en verdifull bonus.

– Kompetansen selskapet har samlet sett gjør Sopra Steria svært nyttige, også i utviklingen av nye ideer og løsninger, sier Jorunn Lindøe.

Unnlater å offentliggjøre sine reduksjonsmål

84 prosent av globale selskaper mangler nødvendige analyseverktøyene for å sette mål for CO2-reduksjon basert på deres klimapåvirkning i leverandørkjedene, viser ny rapport fra TCS og Microsoft.

– I løpet av de siste syv tiårene har de globale CO2-utslippene økt nesten åtte ganger. Det er nå svært viktig med konkrete tiltak for hvordan vi raskest mulig kan sette kursen mot en grønnere fremtid. Den gode nyheten er at mange selskaper ønsker å ta på seg arbeidshanskene, men å ha gode intensjoner er en ting, å finne metoder for å måle, registrere og implementere reduksjonsmetoder er en annen. Tata Consultancy Services (TCS) og Microsoft utarbeidet en rapport som gir innsikt i hvor mange globale selskaper som faktisk setter reduksjonsmål og hvilke utfordringer de opplever med å aktivere utslippsdata i forsyningskjeder for å realisere fullstendig klimanøytralitet.

Studien er basert på data fra 400 globale selskaper med en samlet omsetning på 10 milliarder dollar. Dette har resultert i rapporten: Decarbonization: The Missing Link to Net Zero.

Åpenhet i forsyningskjeden CO2-utslipp er et viktig skritt for en grønnere fremtid

Formålet med studien er å evaluere hvordan selskaper bruker data fra leverandørkjedene for å nå sine overordnede reduksjonsmål. Rapporten viser at kun 11 prosent av bedriftene i undersøkelsen har publisert konkrete mål for hvordan de vil redusere sine utslipp. Flertallet av selskapene (84%) har ennå ikke satt eller publisert sine mål.

Rapporten fremhever at de fleste selskaper har problemer med å måle og validere data riktig når de samler inn data om CO2-utslipp fra sine egne forsyningskjeder. Dette understreker viktigheten av at selskaper regelmessig engasjerer seg med leverandører, produsenter og kunder for å oppnå full åpenhet om data og deretter redusere karbonavtrykket totalt.

– Resultatene fra studien gjør det klart at det fortsatt er et stykke igjen før både globale selskaper har tilstrekkelig data om CO2-utslipp i leverandørkjedene til aktivt å jobbe mot fullstendig klimanøytralitet. På samme måte understreker studien at det er grunnleggende for bedrifter å søke innsikt i sitt forretningsøkosystem som inkluderer utslipp for alle parter og deler av selskapenes virksomhet – inkludert produksjon, leverandører, personell, forbrukere og andre – hvis de skal oppnå forutsetningene for å kunne minimere reduksjonen, sier Vikram Sharma, Country Manager for TCS i Danmark.

Partnerskap, grundigere analysemetoder og kunnskapsdeling er middelet til slutt

Å revurdere globale forsyningskjeder og bruke den nyeste teknologien og analysemetodene er et viktig skritt mot mer bærekraftig forretningspraksis. Derfor er det viktig for bedrifter å skape sterkere strategiske partnerskap for å dele og skalere løsninger raskere, samle den nyeste teknologien og erfaringen for reduksjon av forurensning og gjøre den tilgjengelig for alle parter i selskapenes forsyningskjeder. Dette er avgjørende for å få til det grønne skiftet og redusere de miljømessige og sosiale konsekvensene av global oppvarming.

Rapporten er utarbeidet av et team av bærekraftseksperter hos TCS og Microsoft, inkludert Dr. Swati Murthy, Head of Strategic Sustainability Partnerships i TCS og James Lockyer, Portfolio Management Director, Environmental Sustainability Team i Microsoft.

Klikk her for tilgang til rapporten : 

Blir i Bjørvika

Deloitte har gjennom de siste 10 årene skapt en sterk identitet gjennom «Deloittehuset» i Dronning Eufemias Gate 14

– Vi er godt fornøyd med å fortsette vår leieperiode her i Bjørvika. Ikke bare er det en sentral beliggenhet, men kontorfasilitetene og hvordan bygget møter alle miljømessig krav var avgjørende da vi signerte ny leieperiode, sier Sjur Gaaseide, CEO i Deloitte.

Deloitte og Braathen Eiendom har signert en ny leieperiode ut 2035 for det ikoniske bygget i Bjørvika på ca. 15.000 kvm. Begge parter trekker frem et svært godt samarbeid gjennom et leieforhold som har vart siden 2013, og ser frem til å fortsette og videreutvikle dette i tiden fremover.

– Deloitte er et verdensledende kompetanseselskap, og en svært viktig leietaker for Braathen Eiendom – ikke bare fordi leieforholdet er stort, men fordi vi er opptatt av å tiltrekke oss selskaper som er ledende innen sitt område, og som er godt rustet for fremtiden. Det er en stor glede for oss at de har valgt å bli i bygget i en ny og lang leieperiode ut 2035, sier Ingrid Elisabeth Moe, daglig leder i Braathen Eiendom.

Deloittehuset scorer høyt på miljø

Allerede under oppføringen av bygget ble det investert i energieffektive og arealeffektive løsninger, tilpasset fremtidens bruk. Bygget som er tegnet av Snøhetta, har nå fått karakteren «Excellent» i henhold til miljøsertifiseringsverktøyet BREEAM-in use.

– Sertifiseringen som blant annet vurderer byggets energiforbruk, vannforbruk, robusthet, innemiljø og tilgjengelige transportmuligheter, viser at bygget er godt rustet for fremtiden. Bygget er fra 2013, og det har i hele levetiden vært et høyt fokus på energieffektive løsninger og god oppfølging av byggets forbruk fra både Deloitte og Braathen Eiendom sin side, sier Moe.

Kontorbygget, som gjennom sin karakteristiske fasade er et landemerke i Oslo, har vært med på å gi Deloitte en sterk og synlig identitet. Byggets særpregede arkitektur står seg godt og det er godt vedlikeholdt, men det er behov for en innvendig revitalisering for å bedre tilpasse bygget til dagens og fremtidens bruk.

Gjenbruk og bærekraft står sentralt under oppussingen. Valg av nye materialer og overflater skal stå seg over lang tid, og ha lite fotavtrykk og eksisterende materialer søkes ombrukt i prosjektet eller på andre lokasjoner.

– Vi har tyvstartet prosjektet ved at vi i 2022 bygde et flott og stort inngangsparti. Den nye resepsjonen er blitt en stolthet for bygget, gårdeier og brukerne. Her er det brukt mye norske og gode kvaliteter, og den varme materialpaletten som er innført i resepsjonen vil nå bli videreført oppover i de andre etasjene, sier Moe.

– Det vil gjennom rehabiliteringen lages en robust og bærekraftig helhetsplan. Vi vil også i stor grad benytte oss av eksisterende møblement og se på konkrete tiltak for gjenbruk. Vi har også signert en egen miljøavtale for å sikre et målrettet miljøarbeid i hele leieperioden, sier Gaaseide.

Braathen Eiendom var tidlig ute med å satse på Barcode og Bjørvika, og eier tre store bygg i Barcode-rekken.

– Den nye avtalen med Deloitte er et bevis på at satsingen var riktig, sier Moe. Bjørvika har etablert seg som en fremtidsrettet og attraktiv bydel, og vi opplever stor tilgang på bedrifter som ønsker å ha sin lokasjon her.

Asbjørn Habberstad – Konsulentenes Gründer

I gjenoppbyggingen etter verdenskrigen var bruk av konsulenter i næringsliv og offentlig forvalting ikke vanlig. Konsulentyrket var en helt ny bransje. Det var bare noen få konsulenter Norge.

En av disse var Asbjørn Habberstad som i 1940 etablerte sitt personlige konsulentfirma, hadde 3 ansatte i 1945. Det vokste til 50 i 1959 og videre til 142 konsulenter i 1970. Asbjørn Habberstad AS ble det ledende konsulentfirmaet i Norden i 1970-årene. Både store og små bedrifter fikk betydelig hjelp til å gjennomføre omfattende omstillinger.

I Finland ble Asbjørn Habberstad kalt for «Rasjonaliseringens far», og i 1968 ble han utnevnt til ridder av 1. klasse i den kgl. St. Olavs Orden for sin innsats ved rasjonaliserings-fremmende tiltak i og utenfor Norge.  

Asbjørn Habberstad brøytet vei for hvorledes konsulentoppdrag skal gjennomføres for at resultatene skal bli gode og hvilke krav som bør stilles til en god konsulent.

Tidligere Habberstad-konsulenter arrangerte nylig et minnemøte om Asbjørn Habberstad der hans liv og virke ble belyst. Andre konsulentfirmaer i Norge ble kort omtalt. Innleggene på møtet er nå trykt i et hefte med tittelen »Asbjørn Habberstad til minne». Jfr. omslag nedenfor.

Konsulentbransjens historie i Norge er ikke skrevet. Dette heftet forteller imidlertid litt – blant annet om den vanskelige starten, problemene etter Asbjørn Habberstads død og når utenlandskeide konsulentfirmaer etterhvert utkonkurrerte norskeide konsulentfirmaer.

Heftet kan bestilles ved å sende en e-post til: jan.g.langf@gmail.com

Ny konserntjener i Miles

Styret i Miles AS har ansatt Camilla Amundsen som ny konserntjener med tiltredelse 1.mai.

Camilla Amundsen erstatter Tom Georg Olsen som var en av grunnleggerne av selskapet og som har valgt å gi seg etter 18 år i rollen. Styret har gjennomført en grundig ansettelsesprosess med høy interesse og et stort tilfang av kvalifiserte kandidater.

– Camilla Amundsen er en erfaren leder med dokumenterte resultater fra en rekke lederstillinger i IT- og teknologibransjen. Hun bringer også med seg erfaring fra å lede kultur og verdidrevne organisasjoner. Vi er trygge på at hun er den rette til å utvikle Miles videre basert på kjerneverdiene varme og faglig autoritet, sier Torkild Hebbert Haukaas, styreleder i Miles AS.

Camilla er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi fra NTNU i Trondheim. Hun kommer fra stillingen som divisjonsdirektør Infrastructure Growth i Telenor Norge. Hun har tidligere vært leder for divisjonen TV & Bredbånd, og ledet da arbeidet med å transformere Telenor T-We til å bli en strømme- og TV-tjeneste, samt teknologiskiftet der Telenor flyttet sine kobberkunder over til nye og moderne tjenester over fiber- og mobil-teknologi. Tidligere har hun jobbet som CEO for mobilselskapet Talkmore og hun har også flere års ledererfaring fra Lyse og Altibox – blant annet som CEO for Lyse IT.

– Miles er et helt spesielt og annerledes IT-selskap som har lyktes med å bygge en sterk kultur hvor visjonen er å være en fremragende arbeidsplass og hvor verdiene faglig autoritet og varme gjennomsyrer kulturen. På denne måten har Miles klart å tiltrekke seg og beholde de aller beste IT-folka. Miles har en filosofi som stemmer godt overens med mine verdier og ledelsesprinsipper og dette var helt avgjørende for at jeg takket ja til denne spennende muligheten, sier Amundsen.

Camilla Amundsen er tydelig på ambisjonen om videre vekst der kjernen i Miles-filosofien vil vedvare.

– IT har en sentral rolle i å bygge fremtidens brukeropplevelser og samfunn og vil bare bli enda viktigere i fremtiden. I tillegg opplever jeg at Miles filosofien er helt i forkant og jeg forstår godt at Miles har vunnet flere priser – blant annet som et av Norges mest innovative selskaper. Jeg gleder meg til å være med på å bidra til den videre utviklingen av selskapet, avslutter hun.

Ny leder for Sopra Steria Business Consulting

Hege D. Olsnes er ny leder for Sopra Steria Business Consulting

Olsnes vil med det også få plass i den norske og skandinaviske konsernledelsen.
Olsnes, som opprinnelig er fra Stavanger, er en erfaren leder med bakgrunn fra olje- og gassindustrien, bank, finans og ledelsesrådgivning. Hun er rekruttert fra internt i organisasjonen, som leder for Business Consulting i Sopra Steria Stavanger, og kjenner dermed virksomheten godt. Med det står hun svært godt rustet til å ta Sopra Sterias satsning innen forretningsrådgivning inn i fremtiden:

– Jeg har vært en del av lederteamet til Business Consulting i tre år og vet hvor vi står og har vært med å definere visjon og mål. Jeg slipper å sette meg inn i «businessen» og nåsituasjon – det gir meg en trygghet. Jeg har forståelse for hva som skal til, og så er jeg så heldig at jeg får med meg hele den eksisterende ledergruppen, slik at vi sammen kan fortsette det arbeidet vi har startet på, sier hun og fortsetter:

– Dette er en oppgave jeg gleder meg veldig til å ta fatt på!

– Skal bli enda tydeligere
Olsnes har en klar ambisjon om å tydeliggjøre Sopra Steria som et ledende rådgiverselskap. Sopra Steria har gjort spennende investeringer, blant annet med oppkjøpet av klimarådgivningsselskapet Footprint i fjor, og har hatt stor vekst. Nå teller avdelingen mer enn 350 dyktige forretningsrådgivere.

– Det ønsker vi nå å få full effekt av for hele selskapet. Det betyr at vi skal bli enda tydeligere på hvorfor våre kunder og nye kunder skal velge oss – og vise frem totaliteten av kompetanse som de får tilgang på ved å velge både forretningsrådgivere og konsulenter fra Sopra Steria, sier Olsnes.

Som leder er hun menneskeorientert, og mener at trivsel og prestasjon går hånd i hånd.

– De som trives presterer, og de som presterer trives. Derfor er fokus på menneskene noe av det aller viktigste for meg. Da er jeg opptatt av at vi bruker folkene våre riktig og på det de er best på – da får kundene våre de aller beste leveransene, sier Olsnes.

Store forventninger
Administrerende direktør i Sopra Steria, Kjell Rusti, har store forventninger til den videre utviklingen av Business Consulting under Olsnes’ ledelse.

– Vi skal fortsatt ha ambisjonen om å være et ledende forretningsrådgivermiljø i Norge – nå med Hege i spissen. Hun har allerede gjort en formidabel jobb med å utvikle forretningsenheten i Stavanger, sier han.

Lillian Røstad, som tidligere ledet avdelingen, har blitt administrerende direktør for forsknings- og innovasjonsselskapet Simula Research Laboratory AS.

Ny konserndirektør for Digitalisering i Norconsult

Kathrine Duun Moen overtar som konserndirektør for Digitalisering i Norconsult 1. mars 2023.

Kathrine Duun Moen overtar som konserndirektør for Digitalisering i Norconsult 1. mars 2023. Duun Moen har lang ledererfaring fra privat og offentlig sektor, og hun skal fortsatt lede Norconsults datterselskap Technogarden.

Kathrine Duun Moen har siden 2020 vært konserndirektør for Technogarden, som er en del av Norconsult-konsernet. Nå overtar hun som konserndirektør for Norconsult Digital.

Duun Moen har erfaring fra telekom- og energibransjen, nærmere bestemt som ansvarlig for forretningsutvikling og IT i Relacom og blant annet som innovasjonsdirektør i Statkraft. Tidligere har hun også hatt en lederstilling i Forsvaret der hun var ansvarlig for utvikling av samarbeid med privat næringsliv for å øke beredskapsevnen i det norske forsvaret.

I tillegg har Duun Moen mange års erfaring fra konsulentbransjen som rådgiver i EY og Arthur Andersen, og hun er utdannet sivilingeniør i kjemi fra NTH (nå NTNU).

Viktige satsningsområder

– Jeg er veldig fornøyd med at Kathrine har takket ja til å lede forretningsområdet Digitalisering (NoIS, Astando og Pure Logic) og videreutvikle selskapet i årene som kommer. Både Digitalisering og Technogarden er viktige satsningsområder for Norconsult fremover. Med bakgrunn som sivilingeniør, og med erfaring fra både privat og offentlig sektor, har hun verdifull bakgrunn, kompetanse og erfaring, samtidig som hun vil bringe nye perspektiver til virksomheten, sier konsernsjef Egil Hogna.

NoIS (Norconsult Informasjonssystemer) utvikler, markedsfører og leverer helhetlige IKT-løsninger for planlegging, prosjektering, bygging og forvaltning av infrastruktur og eiendom. Technogarden er en ledende kompetanseleverandør innen rådgivende ingeniørtjenester, telekom/digitalisering, IT og prosjektledelse. Begge selskapene har virksomhet i Norge og Sverige, med til sammen 24 kontorer.

– IT, konsulent- og rådgivningsbransjen står overfor spennende muligheter i fremtiden. NoIS, Astando og Pure Logic har bransjeledende kompetanse og er godt rustet til å ta nye steg og markedsandeler. Jeg gleder meg til å bli kjent med nye kollegaer, og ser frem til å bidra til videre utvikling sammen med resten av organisasjonen, sier Kathrine Duun Moen.

Egil Hogna ønsker samtidig å takke Ola Greiff Johnsen for innsatsen han har vist som konserndirektør for Digitalisering siden 2021, og som administrerende direktør for NoIS siden 2016. Greiff Johnsen trer nå over i en stilling som prosjektdirektør.

Partnere i EY vil stemme om oppsplitting

EY kommer til å foreta avstemming om å splitte ut sin konsulentvirksomhet. Det er ventet at avstemningen vil skje i april eller mai

EY kommer til å foreta avstemming om å splitte ut sin konsulentvirksomhet. Det er ventet at avstemningen vil skje i april eller mai, deretter vil selskapet starte prosessen sannsynligvis i slutten av dette året, sier Andy Baldwin, administrende partener i EY til Bloomberg.

-Oppløsningen avselskapet er «uunngåelig» blant annet på grunn av regulering og press på avkastning av kapital, sier Baldwin. Planen for oppsplitting av selskapet har fått kodenavnet Project Everest.
Baldwin sier til Bloomberg at dette er kanskje et av de mest komplekse forretningstransaksjoner i historien og at planen er å starte prosessen på slutten av året.
Selskapet omsatte for 45 milliarder dollar i 2022. Hovedårsaken til å splitte opp selskapet bunner i et behov for å splitte opp revisjon og rådgiving og en plan for å øke omsetningen i begge områder. men før en slik oppsplitting kan skje, må partnere rundt om i verden være enige i prosessen.

Frykter for bedrifters omdømme

Advokat og direktør i Granskning & Compliance i PwC, Marianne Støkken Pilgaard.

1. juli i fjor trådte åpenhetsloven i kraft. Nå, over et halvt år etter, er det fortsatt mange som ikke er klare over at loven også gjelder dem eller tatt innover seg hvilket omfang den kan ha.

Åpenhetsloven skal bidra til å forebygge menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold hos den enkelte virksomhet, virksomhetenes forretningsforbindelser og nedover i virksomhetens leverandørkjede. Lovkravet kommer som et resultat av økte forventninger til at virksomheter opptrer med økt ansvarlighet i sine verdikjeder. Loven blir også kalt en menneskerettslov for næringslivet.

– Mange er ikke klare over at de er omfattet av dette lovkravet, og enda flere tar lett på jobben som må gjøres. Disse risikerer å gå på en skikkelig omdømmesmell. Vi ser at mange tror de har kontroll og utsetter oppstart. Og når de først begynner å jobbe med det, går det opp for dem at dette er komplisert og omfattende, sier advokat og direktør i Granskning & Compliance i PwC, Marianne Støkken Pilgaard.

Advokat og direktør i Granskning & Compliance i PwC, Marianne Støkken Pilgaard.

Leverandørens leverandører
Loven pålegger at alle store bedrifter skal ha oversikt over risiko i leverandørkjeden helt ut til ytterste ledd.

– Satt på spissen, så skal man vite at leverandøren av skruene man har benyttet i bygging av en boligblokk er produsert på en måte som ikke bryter de ansattes rettigheter, sier Pilgaard.
Det er Forbrukertilsynet som skal føre tilsyn slik at loven overholdes, og de kan ilegge bøter hvis ikke virksomhetene retter seg etter vedtak. Ved gjentagende brudd, kan de ilegge overtredelsesgebyr.
Kilde: PwC