Ny partner til PA Consulting

Mozhgan Tavakolifard blir ny partner i PA Consulting, og trer med det inn i den norske ledergruppen. Hun har både sterk akademisk kompetanse med doktorgrad i maskinlæring (AI) fra NTNU, gründer av flere selskaper og bred industriell erfaring fra blant annet Accenture.

– Tavakolifard har en unik kombinasjon med dyp teknisk kunnskap om AI og maskinlæring kompinert med sterk bransjeerfaring, som er svært relevant for vårt team og våre kunder. Vi ser også frem til at hun blir en del av vår norske ledergruppe, sier Grete Kvernland-Berg, leder i PA Consulting Norge

I PA Consulting vil Mozhgan ha globalt ansvar for data og maskinlæring, og skal samtidig bygge opp et fagmiljø rundt data og maskinlæring i PA Norge.

Mozhgan ble også kåret av Abelia som en av Norges 50 ledende kvinner innen tech i 2021. I tillegg har hun startet en rekke selskaper, og er en anerkjent foredragsholder innen teknologi.

– Tavakolifard er en av de få i Norge som har gjort en TED Talk. Hun har en unik evne til å snakke om teknologi på en måte mange kan forstå, og vi ser frem til å bringe denne egenskapen inn til kundene våre, sier Kvernland-Berg.

PA Consulting har omtrent 70 medarbeidere i Norge som arbeider med rådgiving innen digital & data og business design mot både privat næringsliv og offentlig sektor.

– Jeg har sterkt tro på arbeidsplasser der engasjerte mennesker jobber sammen med en felles visjon. PA er et selskap med sterk entreprenør-kultur, som appellerer til gründeren i meg. PA Consulting har vist en sterk utvikling de siste årene, og jeg ser frem til å bli en del av teamet, sier Mozhgan Tavakolifard.

Kun tre av Vestlandets største bedrifter kutter i tråd med Parisavtalen

John Wikström og Hilde Lorentzen i PwC står bak Klimaindeks Vest, i tett samarbeid med bærekraftsteamet hos PwC i Bergen og Stavanger. Foto: PwC

Nærmest ingen av Vestlandets 50 største bedrifter vil innfri Parisavtalen. To av fem oppfyller heller ikke minstekriterier til eget klimaregnskap.

Årets Klimaindeks Vest viser at kun tre av Vestlandets 50 største bedrifter kutter klimagassutslipp i tråd med Parisavtalen. Likevel er det en fremgang fra i fjor, da tallet var null.

– Flere kutter utslipp, men omstillingen går altfor sakte, forteller John Wikström, leder for strategi og bærekraft i PwC Bergen.

Klimaindeks Vest er utført av PwC og hvordan det står til med klimaarbeidet og rapporteringen til de største selskapene på Vestlandet. Vestlandet omfatter Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.

Tre store på topp
Selv om det kun er tre selskaper som havner i øverste skite, er disse selskapene store.

– Det er gledelig å se at vi har tre store Vestlandsaktører i toppkategori 1. Lerøy Seafood Group, Mowi og Skretting kutter sine utslipp i tråd med Parisavtalen, og kommer dermed ut som årets klimavinnere, sier John Wikström.

John Wikström og Hilde Lorentzen i PwC står bak Klimaindeks Vest, i tett samarbeid med bærekraftsteamet hos PwC i Bergen og Stavanger. Foto: PwC

Åpenhet er en forutsetning for å lykkes
Årets Klimaindeks Vest viser fin vekst i antall selskaper med en tydelig strategi for reduserte klimagassutslipp. I rapportering har 19 av de 50 største selskapene på Vestlandet kommunisert en tydelig strategi for hvordan de skal redusere sine klimagassutslipp.

– Skal vi nå Parisavtalen, kutte i klimagassutslipp og bli et lavutslippssamfunn, må næringslivet ha åpenhet om hvilke resultater som er oppnådd og ha en tydelig strategi for å bygge tillit til deres ambisjoner for grønn omstilling, sier Wickström.

Halvparten av selskapene i utvalget viser til tallfestede mål, hvilket utgjør en økning fra året før og gått fra 18 til 24 selskap. Tallfestede mål anses som en av forutsetningene for en god klimastrategi.

– Kjennetegn på en god klimastrategi er blant annet et robust klimaregnskap, tallfestede mål for utslippsreduksjon, samt en tydelig handlingsplan for hva selskapet skal gjøre for å nå sine utslippsmål. Åpenhet om hvilke resultater selskapet har oppnådd er nøkkelen til å bygge tillit og få fart på den grønne omstillingen, forteller Wikström.

To av fem oppfyller ikke minstekriterier til eget klimaregnskap
Blant de 50 største selskapene på Vestlandet er det kun 33 som har offentlig tilgjengelige klimaregnskap, og utviklingen har vært relativt flat de siste tre årene. Samlet indikerer funnene at selskap som har rapportert tidligere stadig blir bedre i sin rapportering, mens mange fremdeles ikke rapporterer på egen klimapåvirkning.

– God informasjon om selskapers klimapåvirkning er sentralt for å vurdere hvem som bidrar mot et nullutslippssamfunn. At kun 33 av de 50 største selskapene på Vestlandet lager klimaregnskap, viser at vi fortsatt har en vei å gå, sier partner i Pwc Stavanger, Per Arvid Gimre.

Kun 10 av 50 inkluderer indirekte klimagassutslipp
I rapportering for 2021 er det kun 10 av de 50 største selskapene på Vestlandet som har med alle vesentlige kilder til indirekte klimagassutlipp.

– Indirekte utslipp fra verdikjeden, ofte omtalt som Scope 3-utslipp, vil for mange utgjøre 85-99 prosent av selskapets totale utslipp. Altfor få rapporterer på dette, og det innebærer at mange selskap kun synliggjør en begrenset andel av selskapets totale klimapåvirkning, forteller Hilde Lorentzen, bærekraftsrådgiver i PwC.

Om Klimaindeks Vest:
Klimaindeks Vest er basert på offentlig tilgjengelig informasjon om hvordan Vestlandets 50 største selskaper jobber med bærekraft. Informasjonen er hentet fra selskapenes egen rapportering, og analysert og vurdert av PwCs bærekraftsteam i Bergen og Stavanger. Klimaindeksen vurderer selskapene på bakgrunn av:

 • historiske data knyttet til selskapenes utslipp av CO2 og andre klimagasser
 • mål om klimagassutslipp fremover i tid
 • hvilke kilder til klimagassutslipp som er med i selskapenes mål og beregninger
 • hvilke utslippskutt selskapene kan vise til de siste tre årene

Hvilke krav stiller konsulentkunden til bærekraft? – IT-trender 2022

Nye undersøkelser viser at bærekraft er avgjørende del av kjøpskriteriene når kunden skal foreta større kjøp, men at dette ikke har blitt like mye prioritert fra leverandørene – foreløpig.

Dette gjelder generelt i anbudsprosesser, også utover konsulentbransjen.

Konsulenthusene ønsker at vi tar med bærekraft i årets rapport om IT-Trender, og hvis du svarer på undersøkelsen nedenfor (ca 5 min) så får du:

Sammendrag av undersøkelsen med:

 • Innsikt i hvordan bransjen bidrar til bærekraft
 • Hva er viktigst ved kjøp; faglig dyktighet, kompetanseoverføring, mm – 12 parametere
 • Top 10 trender akkurat nå
 • Top 10 tjenester akkurat nå

Du vil være med i trekningen av 3 gavekort til XXL av en verdi av á Kr 500.-.

For hver enkelt besvarelse så gir vi 10 kroner til leger uten grenser.

Lenke til undersøkelsen:  www.srvy.no/i22

 

PwC styrker seg på antihvitvask

PwC kjøper Vega Integrity, og styrker seg på hvitvasking og økonomisk kriminalitet. Julie Odden og Nathalie Bauer (i midten) blir ansatt i PwC. Her med Kjersti Aksnes Gjesdahl (tv.) og Gunnar Holm Ringen fra PwC. Julie Odden og Nathalie Bauer (i midten) blir ansatt i PwC. Her med Kjersti Aksnes Gjesdahl (tv.) og Gunnar Holm Ringen fra PwC.

Julie Odden og Nathalie Bauer (i midten) blir ansatt i PwC. Her med Kjersti Aksnes Gjesdahl (tv.) og Gunnar Holm Ringen fra PwC.

PwC kjøper Vega Integrity, en ledende plattform for læring og forståelse av hvitvasking og økonomisk kriminalitet. – Hvitvasking er et stort problem i Norge og bare i fjor rapporterte virksomheter over 16 000 saker om mistenkelig aktivitet, sier Gunnar Holm Ringen, granskingsleder i PwC.

– Kampen mot økonomisk kriminalitet blir stadig en viktigere oppgave for bedrifter og samfunn. Med Vega Integrity på laget blir vi et av landets fremste miljøer innen antihvitvask og sanksjonsrådgivning, sier Gunnar Holm Ringen.

I 2021 ble det rapportert over 16 000 saker med mistenkelige hvitvaskings-tilfeller. Det er en dobling i antall siden 2016, ifølge Økokrim. – Hvitvasking kan være alt fra mistanke om enkelt-transaksjoner til å selge ulovlige varer som sprit og bruke kontantene til å betale en håndverker svart før man selger leiligheten, forteller Ringen.

Erfaring med alt fra anti-terrorfinansiering til antikorrupsjon i store bedrifter

Vega Integrity ble startet av Julie Odden og Nathalie Bauer. Vega Integrity har kombinert erfaring og kompetanse fra akademia, finans, IT og politi til å tilby kurs og sertifiseringsprogrammer med et sterkt fokus på praktisk virksomhetsimplementering.

Julie Odden er utdannet jurist og har spesialisert seg på områder knyttet til antihvitvask, antikorrupsjon, internasjonale sanksjoner og governance i flere store virksomheter i Norge. Nathalie Bauer har mastergrad i Forensic Science og flere års erfaring fra offentlig sektor som leder for teknisk etterforskning i det franske politiet. Hun har sertifisering som anti-hvitvask-spesialist, med fokus på anti-terrorisme og internasjonal sikkerhetshåndtering.

Digitale hvitvaskings-plattformer

Med oppkjøpet blir den digitale plattformen overført til PwC, samtidig som Odden og Bauer ansettes i PwC og blir en del av fagmiljiøene i PwC i Kristiansand og i Bergen.

– Det er stor etterspørsel etter løsninger i kampen mot hvitvasking og økonomisk kriminalitet, ikke minst på opplæringssiden. Vi er glade for at vi nå blir en del av et stort og ledende fagmiljø og en del av PwC-laget. Vi er to sterke aktører med en brennende interesse for faget, slik at vi vil kunne hente det beste fra to verdener – for kundene våre, sier Julie Odden, daglig leder i Vega Integrity.

Dette gjør Vega Integrity:

 • Leverer antihvitvaskingstjenester til finansbransjen, andre rapporteringspliktige under hvitvaskingsregelverket og offentlige aktører.
 • Leverer digitale utdannings – og sertifiseringsprogrammer innenfor antihvitvask, økonomisk kriminalitet og sanksjoner
 • Vega+ – er et løpende antihvitvaskingsabonnement og kompetanseplattform for rapporteringspliktige under hvitvaskingsregelverket.

Deloitte henter tre nye partnere

Deloitte styrker laget med erfarne partnere fra RSM Norge, Capgemini og Alvarez & Marsal.

De nye partnerne tiltrådte i september. CEO i Deloitte Norge, Sjur Gaaseide, er svært fornøyd med de tre nye partnere i Deloitte.

– Vi er stolte over å annonsere at vi nå har ansatt tre nye ledere i ulike deler av vår virksomhet. Rekrutteringene av Marit, Hans Ragnar og Hans Ola viser at Deloitte er en attraktiv arbeidsgiver på tvers av fagdisipliner, og at vi lykkes med å få tak i de rette folkene selv i et krevende arbeidsmarked. De nye partnerne er engasjerte og dyktige ledere som jeg er sikker på at vil utgjøre en forskjell for oss fremover, sier Gaaseide.

Dette er de nye partnerne:

Hans Ragnar Berg tilrer som ny partner og leder av selskapets Assurance-avdeling. Han er utdannet siviløkonom på BI med spesialisering i bedriftsutvikling. I tillegg har han en master i regnskap og revisjon fra NHH og er statsautorisert revisor. Bak seg har han 20 års erfaring fra revisjonsselskapet RSM Norge hvor han har vært partner fra 2012 og daglig leder fra 2014.

Marit Helland begynner som partner i Deloittes konsulentavdeling, og skal jobbe på Deloitte sin satsning på data og kunstig intelligens. Hun har 20 års erfaring fra konsulentbransjen og kommer rett fra Capgemini der hun hadde ansvar for offentlig sektor i Insights & Data Norge. Helland er utdannet lærer, og har en bachelor i informasjonsteknologi fra den Polytekniske Høyskolen i Oslo.

Hans Ola Haavelsrud starter som partner i Financial Advisory der han vil få ansvaret for å utvikle tjenesteområdet Value Creation Services, som hjelper investorer og selskaper gjennom M&A- og transformasjonsprosesser. Han skal også lede Deloittes restruktureringsteam, som hjelper klienter med hurtig forbedring av likviditet og/eller lønnsomhet. Han er utdannet ved London School of Economics (BSc og MSc) og har en Executive MBA i Finans og finansanalytiker-sertifisering fra NHH. Før Hans Ola kom til Deloitte ledet han Oslo-kontoret til Alvarez & Marsal, der han jobbet med operasjonell restrukturering og M&A relatert rådgivning for Private Equity.

Innkjøp av IT-tjenester i 2023

Rapporten IT-trender 2023: Vi er inne i en tid med store forandringer og vi antar at også at innkjøperne blir påvirket. Konsulentguiden spør flere tusen konsulentkjøpere om hva som skal kjøpes av IT-trender og tjenester i 2023. Vi gir også en benchmark på kundetilfredshet mellom de mest sentrale konsulentselskapene i Norge.

I 2021 scoret Bouvet best på inntrykk hos offentlige konsulentkunder og EY var selskapet med størst sjanse for gjenkjøp hos kundene totalt sett.

Rapporten gir et godt inntrykk av bevegelsene innen markedet for konsulenttjenester innen IT, men viktigst er nok hvilke tjenester og trender kundene planlegger å kjøpe fremover, samt benchmarken mellom sentrale konsulentselskaper på 14 parametere innen kundetilfredshet.

 

Om rapporten:

Benchmark/bransjeundersøkelse

38 konsulentselskaper blir benchmarket på 14 parametere inne kundetilfredshet.

Vi differensierer mellom offentlige og private konsulentkjøpere, antall ansatte i virksomheten og etter bruk av midler på konsulenttjenester.

På denne måten får ethvert konsulentselskap interessante data, nettopp for sin profil.

De sentrale aktørene er faste kunder og spørreskjema går ut til flere tusen konsulentkjøpere.

 

Alle de 38 selskapene blir bencmarket på:

 • Kjennskap til selskap
 • Totalinntrykk
 • Sannsynlighet for nytt engasjement
 • Verdiskapning

 

14 parametere innen kundetilfredshet:

De som bestiller rapporten i forkant av datainnsamlingen får en oversikt over 14 parametere innen kundetilfredshet, som faglig dyktighet og kompetanseoverføring til kunde, i forhold til gjennomsnittet av de andre selskapene.

Ved siden av gjennomsnittet tilbys også benchmark mot et valgfritt utvalg av deres konkurrenter i undersøkelsen, (3-4) selskaper.

Generell del

23 IT-tjenester

Vi kartlegger 20 IT-tjenester. Hva har kundene kjøpt de 2 siste årene og hva planlegger de av innkjøp i året som kommer?

Eksempel på tjenester: Applikasjonsforvalting/utvikling, IT-sikkerhet og systemutvikling/integrasjon.

Vi lager også en sammenligning fra 2013 frem til i dag.

15 Trender

Vi kartlegger 13 aktuelle trender som Cloud, Big Data, robotisering/automatisering og ser på endringer mellom 2020 og 2021.

 12 kilder for vurdering av kjøp

Vi kartlegger 12 kilder for konsulentkjøp som; nettverk og erfaring fra tidligere oppdrag.

11 Medier

Vi kartlegger 11 medier som, DN, Aftenposten, blogger og Konsulentguiden. Hvilke medier bruker kundene på utkikk etter konsulenttjenester?

9 årsaker til kjøp av konsulenttjenester

Vi kartlegger 9 ulike årsaker til konsulentkjøp det siste året. Eks; strategiprosesser, problemstilling der de ikke vil ansette, ikke kapasitet selv, innovasjon og støtte til vanskelige avgjørelser.

Bruk av midler

Vi kartlegger totalt sett bruk av midler på konsulenttjenester i forhold til fjoråret og hvor mye kundene planlegger å bruke i året som kommer.

Bærekraft

På forespørsel fra bransjen så har vi tatt med eget kapittel om bærekraft.

 • Om konsulentene bidrar til å hjelpe kundene med å nå sine bærekraftmål
 • Om konsulentene alltid inkluderer bærekraft i prosjektene
 • Om konsulentene har introdusert metodeverk/arbeidsmåter som sørger for at bærekraft er en del av nye initiativ/prosjekt
 • Om bærekraft har ført til økt digitaliseringsbehov
 • Om bærekraft har ført til nye tjenester/forretningsmodeller
 • Om konsulentene utfordrer kunden strategisk på bærekraftmål

 

Pris for full benchmark Kr 53 000.-.

Pris for generell rapport uten benchmark Kr 9 900.-.

 

Bestill rapport her: https://www.konsulentguiden.no/management/bestill-rapport/

 

Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller for bestilling.

e-post:            lars.rommen@konsulentguiden.no

Mobil:             988 83 746

 

Slik får du på plass en bærekraftstrategi

Økende krav og forventninger fra forbrukere, myndigheter og bedrifter gjør at mange ledere føler seg utrygge på hvordan de skal gripe fatt arbeidet med å få på plass en bærekraftstrategi eller få bærekraftssatsningen inn i selskapsstrategien. Dette er ikke noe å vegre seg for, og ikke så komplisert som mange tror, sier Rune Strupstad Andreassen, leder for bærekraft i The Assessment Company. Vi har tatt en prat med Andreassen for å få noen råd og tips på hvordan man kan jobbe bærekraftsambisjoner inn i selskapsstrategien.

Ingen stand-alone bærekraftstrategi

Vi har ingen tro på å utforme en stand-alone bærekraftstrategi. Den må samkjøres med overordnet strategi for hele selskapet, ellers blir det ikke troverdig, sier han.

Det første steget handler ofte om å forstå egen virksomhet, hvor man står i terrenget og hvordan landskapet rundt ser ut. Vet man ikke hvor man er, blir det umulig å komme frem til dit man vil. Hvordan forholder dagens strategi seg til bærekraft, hva er selskapets interessenters interesser og hvordan kan selskapet levere verdi for omgivelsene?

FNs bærekraftsmål er omfattende og ulike virksomheter har behov for ulike strategiske mål. Nøkkelen til en god bærekraftsstrategi er at ledelsen definerer et lite utvalg mål som virksomheten kan ha en reell effekt på. Her vil det eksempelvis være stor forskjell på en tjenesteytende bedrift og en produksjonsbedrift – og selskapet må finne ut hva som passer nettopp for seg, ifølge Andreassen.

Når bedriften har forståelse av nåsituasjonen kan man sette den strategiske retningen. Andreassen anbefaler å gjøre en vesentlighetsanalyse for å finne riktig inngang, En vesentlighetsanalyse handler om å identifisere hvilke områder innen bærekraft som er viktig å jobbe med. og deretter prioritere knallhardt noen få mål som har størst påvirkning på nøkkelinteressenter og samfunnet for øvrig.

Sprer man innsatsen for tynt risikerer man å ikke få gjort noen ting. Det er som med strategier for øvrig, sier Andreassen.

Strategien må eies av hele organisasjonen

Det er viktig å huske at strategien ofte skapes av ledelsen, men skal leves ut i organisasjonen. Strategiske mål må derfor sponses av ledelsen, men eies av organisasjonen som helhet. Vi gjennomførte nylig en bærekraftstrening for en stor nordisk kunde som selv har hyppig kundekontakt, og der bærekraft ofte kommer opp som tema. Da er det essensielt at rådgiverne føler eierskap til egen bærekraftstrategi. For å få til dette må de ansatte involveres i prosessen og målene må brytes ned i nøkkelresultater og KPIer.
Jeg er «målenerd», og er krystallklar på at dersom man ikke bryter ambisjonen ned i noe som kan måles og følges opp over tid, så vil man feile på sikt, sier Andreassen.

Pragmatisk og håndterlig

Etter at man har implementert bærekraftstrategien i organisasjonen og fått på plass mål og parametere, begynner den virkelige jobben. Stikkord her er fokus over tid, involvering og kontinuerlig forbedring på de parameterne som er satt.  Vurdér, justér, skift ut, implementér og kontrollér med jevne mellomrom. Og sørg for å ha hektet på ansvarlige for hvert nøkkelresultat og hvert KPI.

Det siste steget i arbeidet handler om å gi en åpen og ærlig kommunikasjon rundt arbeidet til omverden. Krav til rapportering blir stadig sterkere, ikke minst gjennom EUs taksonomi. For større virksomheter følger krav om rapportering som er omfattende, og som det finnes flere standarder som kan hjelpe med. For mindre bedrifter handler det mer om å i første omgang om å være transparent og ærlig og fortelle tydelig om hvilke tiltak som er gjort og hvorfor.

Ærlighet er viktig, sier Andreassen. Det er bedre å være åpen om at man ikke har alt på stell, enn å bli avslørt som en grønnvasker.

 

Andreassens tips til arbeid med bærekraftstrategi:

 • Nøkkelen er å gjøre prosessen tydelig, forståelig og håndterlig med det formål å få på plass helt konkrete og aksjonerbare tiltak.
 • Vær ydmyk for at du som leder ikke kan alt om bærekraft, ha mot til å innrømme det, og begynn i et hjørne sammen med et motivert team.
 • Finn de målene som er vesentlige for deres virksomhet. Hvor kan dere ha en reell effekt?
 • Strategiske mål må sponses av ledelsen, men eies av organisasjonen som helhet. Det fordrer operasjonalisering av strategien der den skal etterleves.
 • Når bærekraftstrategien er implementert, er det viktig med åpen og ærlig kommunikasjon til omverdenen. Ikke skjul deg bak svevende og lite konkrete tiltak. Det gjennomskues med en gang.

Designstøtte til VR-prosjekt og bevegelsessensorer på APP

To Sopra Steria-prosjekt mottar støtte fra DOGA. Et VR-prosjekt som lar synshemmede finne fram og et prosjekt der bevegelsessensorer hjelper personer med nedsatt motorisk kontroll.

– Inkluderende design er empatisk og menneskesentrert, og gir verdi til enkeltindivider, næringsliv og samfunn. Ved å lage brukervennlige og attraktive løsninger for et stort mangfold av mennesker, får vi bedre produkter, tjenester og omgivelser for alle, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap).

 

Til sammen deler DOGA ut i overkant av to millioner kroner i støtte til inkluderende design, og til sammen 18 utvalgte prosjekter mottar 125 000 kr hver. Støtten er øremerket bruk av profesjonell designkompetanse for å lage løsninger som bygger på inkludering, mangfold og innsikt i reelle brukerbehov.

 

Designstøtteordningen ble innført som et insentiv under pandemien, og siden den gang er tempoet skrudd opp. På to år har antall mottakere mer enn firedoblet seg. I år spenner de over alt fra ferdigvareindustri, mobilitet og helse og omsorg til kultur, reiseliv, rekruttering og stedsutvikling.

– Den formidable interessen for Designstøtten tyder på at mange har fått øynene opp for verdien av inkluderende design. Det skaper ikke bare bedre produkter, tjenester og omgivelser, men også mer lønnsomme. Inkluderende design er god business, sier Jannicke Hølen, seniorrådgiver i DOGA.

 

illumie: Virtuell synshjelp på mobilen

Om lag 1 av 16 nordmenn lever med en eller annen form for synshemming. Med bedre tilpassing kunne mange hatt mer selvstendige liv, men tradisjonelle tilgjengelighetstiltak er ofte kostbare og monner ikke alltid.

 

I to år har Sopra Steria jobbet med å utvikle teknologi som kan hjelpe blinde og svaksynte med å utforske verden rundt seg. Resultatet er illumie Geonotes, en mobilapp som bruker utvidet virkelighet for å veilede på ukjente steder. Geonotes kan gi stedsbasert informasjon innendørs og på offentlige steder, hvor GPS ikke strekker til.

Gjennom Norges Blindeforbund har utviklerne og designerne allerede skaffet mye kunnskap om målgruppens behov og forutsetninger. Nå får prosjektet designstøtte for å jobbe videre med brukervennlighet og testing av løsningen.

 

MoveMe: Design som beveger

Om lag 12 000 personer i Norge lever med cerebral parese, en tidlig hjerneskade som kan føre til bevegelsesvansker og læringsproblemer. Hvert år får rundt 150 barn denne diagnosen.

 

Ett av disse barna var Mikkel. Han trengte hjelp med alle hverdagslige ting. Mamma og digital designer Lena Tønseth ble frustrert over gammeldagse, dyre og lite brukervennlige hjelpemidler. Hun ønsket å lage et enklere, lettere og rimeligere hjelpemiddel til sønnen sin.

Lena fikk med arbeidsgiver Sopra Steria på laget. Nå har de utviklet MoveMe, som er små bevegelsessensorer koblet opp mot en app. Løsningen bruker årsak/virkning-prinsippet for å motivere mennesker med sterkt redusert motorisk kontroll til å kunne bevege seg mer, kommunisere, og få deltatt mer i sitt eget liv. Målet er å hjelpe personer med cerebral parese, men også slagpasienter og mennesker med ALS, MS og locked in-syndrom.

 

Prosjektet trekker på tunge samarbeidspartnere som Sunnaas sykehus, Aurora verksted, nevrologer og forskere og har prøvd ut prototyper med både Mikkel og en rekke testfamilier. Nå får Sopra Steria og MoveMe designstøtte for å gjennomføre mer omfattende brukertester. Målet er å komme nærmere et ferdig produkt som kan selges gjennom Hjelpemiddelsentralen.

 

Fakta om designstøtte til inkluderende design:

 • Designstøtte til inkluderende design blir delt ut av DOGA på vegne av Kultur- og likestillings-departementet, og er et av tiltakene i regjeringens handlingsplan for universell utforming «Bærekraft og like muligheter – et universelt utformet Norge».
 • Designstøtten er en del av DOGAs Innovasjon for alle – program for inkluderende design og universell utforming.
 • For å få designstøtte må man benytte profesjonell designkompetanse
 • Designstøtten har blitt delt ut siden 2020 og i 2022 var det 92 søknader.
 • Senteret for et aldersvennlig Norge er partner til designstøtten i 2022

Bærekraft – en stadig viktigere konsulenttjeneste

I konsulentguidens kommende rapport IT-trender 2022 lager vi eget kapittel om bærekraft. Vi gjør dette på forespørsel fra de store konsulenthusene, i samarbeid med Norstat.

 

 

Spørreskjema går ut til flere tusen konsulentkunder som gir en god puls på markedet totalt, med benchmark mellom selskapene, samt hva som planlegges av kjøp innen tjenester og trender.

 

6 spørsmål om bærekraft – IT-trender 2022

 

 • Om konsulentene bidrar til å hjelpe kundene med å nå sine bærekraftmål
 • Om konsulentene alltid inkluderer bærekraft i prosjektene
 • Om konsulentene har introdusert metodeverk/arbeidsmåter som sørger for at bærekraft er en del av nye initiativ/prosjekt
 • Om bærekraft har ført til økt digitaliseringsbehov
 • Om bærekraft har ført til nye tjenester/forretningsmodeller
 • Om konsulentene utfordrer kunden strategisk på bærekraftmål

Bærekraft blir en tilleggsdel til vår årlige IT-undersøkelse som tar for seg trender og kjøp av konsulenttjenester innenfor IT i 2023.

For spørsmål vedrørende undersøkelsen: Ta kontakt med Lars Rommen:

lars.rommen@konsulentguiden.no

Her er årets Konsulentpris-vinnere

Per-Egill Frostmann og Lars Rommen fra Konsulentguiden presenterte Konsulentprisen på Oslo Spektrum

– Årets konsulentpriser ble delt ut på Virke Arena i Oslo Spektrum torsdag 22. september. Årets konsulentoppdrag gikk til Sopra Steria mens EY ble kåret til årets konsulentselskap. Prisen for Årets Leder gikk til Konsernsjef Arne Mjøs i Itera og æresprisen ble delt ut til Administrerende Direktør i Bekk Olav Folkestad.

For 15. år på rad ble årets konsulentrpiser delt ut av Konsulentguiden sammen med årets partner Virke på Virke Arena på Oslo Spektrum. Per-Egill Frostmann og Lars Rommen presenterte bakgrunnen for Årets Konsulentpriser:

Årets konsulentoppdrag ble tildelt Sopra Steria for arbeidet de har gjort for Aker BP med implementering av nytt styringssystem. Prosjektet har vart siden 2020 og er nå fullført med meget gode referanser fra kunden.

– Dette er et stort og omfattende prosjekt som er gjennomført med svært godt konsulenthåndverk. I tilbakemeldingene på prosjektet, er det spesielt dette med involvering av organisasjonen som går igjen som suksessfaktor, sier juryformann Svein Stavelin.

Consulting og Iselin Songe-Møller Head of Risk & Governance – Business Consulting.

Årets selskap
Årets konsulentselskap ble kåret på bakgrunn av Konsulentguidens store konsulentundersøkelse. Her ble selskapene vurdert etter blant annet faglige kompetanse, evnen til å løse selskapets utfordringer og kompetanseoverføring til kunde. På bakgrunn av disse kriteriene har juryen kåret EY Advisory som årets konsulentselskap.

–Vi i EY er stolte og glade over å bli kåret til Årets Konsulentselskap. Spesielt stas er det fordi våre kunders egne vurderinger ligger til grunn for nominasjonen. Vi er ydmyke og takknemlige for den tilliten de viser oss, sier Eirik Albrigtsen, partner i EY og leder for forretningsområdet Consulting.

Årets leder og ærespris
Den 24. februar i år gikk Russland og Vladimir Putin til et uprovosert angrep på Ukraina. Flere norske selskaper har egne kontorer og ikke minst ansatte som ble sterkt berørt av dette. Årets konsulentleder har vært opptatt av å forstå situasjonen til de ansatte og deres familier i dette etter hvert krigsherjede landet. Rett før påske dro Arne Mjøs i Itera ned til Ukraina for selv å oppleve og kanskje forstå hvordan forholdene var for deres 300 ansatte.

–Konsernsjef Arne Mjøs i Itera har vist stort mot og inspirerende lederskap, ikke bare gjennom det siste året men i snart 23 år og juryen var aldri i tvil om at han var en verdig vinner, sier Stavelin.

Under Mjøs sitt solide operative ledelse har Itera hatt sterk vekst og god lønnsomhet i en årrekke og har nå mer enn 650 ansatte i 7 land i Europa.

I 22 år har vinneren av æresprisen levert solide resultater til kundene og brukerne. Han har hele tiden vært administrerende direktør og selskapet har tjent penger hvert eneste år. Selskap har over 500 spesialister på strategi, design og teknologi og jobber tverrfaglig med digitaliseringsprosjekter hos mange av de største private og offentlige aktørene i Norge. De har også i lang tid hatt posisjonen som et av de mest attraktive konsulentselskapene å jobbe i for nyutdannede teknologer.

Konsulentguiden har i mange år laget rapporter innen management consulting og IT. Selskapet har helt siden starten utmerket seg blant de beste i våre undersøkelser. Det er en ære å tildele Olav Folkestad Bekk årets ærespris, sier Stavelin.

Per-Egill Frostmann og Lars Rommen fra Konsulentguiden presenterte Konsulentprisen på Oslo Spektrum.

For mer informasjon kontakt:
Lars Rommen lars.rommen@konsulentguiden.no mob: 988 83 746