EY (Ernst & Young) scoret best på sannsynlighet for gjenkjøp blant 38 sentrale konsulentselskap som var med i vår undersøkelse IT-Trender 2021.

Utdrag av rapporten:

Bestill hele rapporten på lenken under. Pris Kr 3 900.-.

https://www.konsulentguiden.no/management/bestill-rapport/

 

Eller kontakt oss på: kontakt@konsulentguiden.no eller mob: 988 83 746.

 

Rapporten gi viktig informasjon for fremtidige konsulentkjøp. For konsulentene gir rapporten informasjon om hva som blir kjøpt og planlegges tjenestekjøp, samt hvor de ulike selskapene ligger an på kjennskap, gjenkjøp, inntrykk og verdiskapning. Videre tar den for seg:

  • Covid 19 og hvordan pandemien påvirker bruken av konsulenttjenester
  • Informasjonsinnhenting før konsulentkjøp
  • Årsak til konsulentkjøp
  • Hvor fornøyde kundene er på 14 parametere innen kundetilfredshet (alle selskap).

 

Konsulentguiden har i 25 år laget rapporter/analyser om konsulentbransjen i Norge – og har konsulentselskapene/kjøperne som kunder. Vi benchmarker selskapene innen sentrale parametere innen kundetilfredshet, og gjør analyser av tjenester konsulentkjøperen har benyttet det siste året og planlegger å kjøpe fremover.