Hall of fame

Her er tidligere vinnere av Konsulentprisen!

Årets Konsulentselskap 2016: Deloitte Consulting

Prisen for Årets Konsulentselskap går til Deloitte Consulting for deres prosjekt «Strategisk Ledelse i Finansbransjen».  Prosjektet synliggjør selskapets verdier i arbeid med lederutvikling i en bransje i rask endring. Prosjektets målsetting har vært å styrke lederes evne til å manøvrere i en bransje der teknologisk utvikling gjør at etablerte tjenester og arbeidsformer endres kontinuerlig. Kunden, som er en stor aktør innen bank/finans, sier bl.a. dette om prosjektet: «Deloitte ble vår naturlige samarbeidspartner fordi de evner å kombinere det faglige perspektivet med globale trender og hva som rører seg innenfor financial services industry». Og videre: «Sammen har vi fått til noe helt unikt».Ærespris 2015: Tore Myrholt i McKinsey

Årets Konsulent 2016: Kari Bente Skarbø Varde Hartmark

Vinneren av Årets Konsulentpris 2016 utmerker seg med stort engasjement for sine kunder. Skarbø arbeider hardt for å sikre oppdragsgiverne gjennomslag og oppslutning blant medarbeidere og kundens kunde. Skarbø har satt en ny standard for hvordan strategi for både ledere og medarbeidere gjøres tilgjengelig, og en ny standard for å skape motivasjon knyttet til atferdsendring i forbindelse med strategirealisering.Vinnerens metode er å balansere de harde fagene strategi, analyse og virksomhetsstyring med mykere fag som organisasjonsutvikling, lederutvikling, pedagogikk, markedsføring og kommunikasjon.

Juryen pris 2016: Leif Monsen i First House

 

Juryens pris går i år til Leif Monsen, arbeidende styreleder i First House for hans mangeårige verdifulle bidrag til store og viktige kunder, eksemplifisert ved prosjekt i Veidekke ASA.
Monsen har gjennom mange år har preget sin bransjen. Ikke gjennom selvhevdelse, snarere gjennom mange år med svært grundig og godt kundearbeid, diskret og svært profesjonelt utført. Han er svært opptatt av bransjeetikk.

Årets ærespris 2016: Sophus Lie-Nielsen.

Sophus Lie-Nielsen har gjennom en lang karriere vært en sentral skikkelse i den norske konsulentbransjen. Han var en av initiativtagerne til etableringen av det norske konsulentselskapet ISI på slutten av 1970 tallet. Han var adm.dir i selskapet fra 1986 til 1995 og bygde ISI opp til å bli et av de store, tunge IT konsulentmiljøene i Norge. ISI ble senere kjøpt av Tieto og utgjør i dag kjernen i Tieto Norge. I 1998 gikk Sophus ut av ISI/Tieto og etablerte konsulentselskapet Davinci sammen med noen tidligere kolleger. Han satt som administrerende direktør fra etableringen og frem til 2003 da han gikk over i rollen som senior rådgiver. Sophus etablerte sitt eget Lie-Nielsen Consulting AS i 2012, men har fortsatt samarbeidet med Davinci også i denne perioden.

Årets Konsulentselskap 2015: Menon

Menon Business Economics er et selskap i sterk vekst, noe som vises ved at selskapet ble kåret til Gaselle-bedrift for sjette året på rad. Selskapet leverer analyser i skjæringspunktet mellom politikk og marked og har blant annet departementer, direktorater, store bedrifter og Norsk Venturekapitalforening (NVCA) på kundelisten. Blant viktige prosjekter i 2014 hadde selskapet blant annet ansvaret for evalueringen av Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK). Ifølge Menons rapport ville norsk eksport i 2012 vært 23 milliarder kroner lavere uten GIEKs ordninger.  

Årets Konsulent 2015: Christian Busch Sopra Steria

Sopra Steria-konsulenten Christian Busch ble kåret som Årets konsulent blant annet på  bakgrunn av et strategiprosjekt for Statens vegvesen. Prosjektet gikk ut på å etablere en konsistent og sammenhengende verdikjede for alle prosesser som har med “vei” å gjøre i organisasjonen. Resultat er at Statens vegvesen nå er på god vei til å ha en beste praksis for hvordan etaten kan planlegge, bygge, forvalte, drifte og vedlikeholde veinettet i Norge.

Juryens Pris 2015: Ole I. Iversen Assessit

Iversen har i mange år jobbet med å kvalitetssikre rekrutteringsprosesser og arbeidspsykologiske tester i Norge. Som foreleser ved BI har han vært direkte involvert i å heve den faglige kvaliteten blant HR-folk og konsulenter som jobber med rekruttering i Norge. Iversen har skrevet en rekke bøker og fagartikler om emnet og har i flere år hatt en tydelig medieprofil innen dette området. Effekten av hans arbeid har ført til økt kvalitet på arbeidspsykologiske tester som benyttes til seleksjon og utvikling, en mer profesjonell rekrutteringsbransje samt økt kvalitet på personene som ansettes.

Årets Ærespris 2015

Tore Myrholt symboliserer den profesjonell management konsulenten i Norge og Norden. Han har gjennom mange år vært med på å bygge opp McKinsey som har blitt et av de mest ettertraktede og prestisjetunge steder å jobbe for de aller beste studentene fra universiteter og handelshøyskoler i Norge. Gjennom systematisk trening og utvikling blir mange av McKinsey konsulentene senere ettertraktede ledere i næringslivet og offentlig forvaltning.Juryen berømmet  Myrholt for den innsatsen han har gjort for consulting både i Norge, Norden og internasjonalt. Han er en ener i norsk consulting.»

Årets konsulentselskap 2014 – First House

First House AS har siden starten i 2009 vært omdiskutert i det norske samfunn knyttet til selskapets ansettelser av topptunge politikere. Integrasjonen av politikk og næringsliv har vært selve kjernen til suksessen for selskapet, men også ført til mye debatt og negativt omtale.

First House vant prisen på bakgrunn av to oppdrag som begge har stor samfunnsmessig betydning. Begge oppdragene kunne vise til reelle resultater. I tillegg viste selskapet til strukturert fremgangsmåte blandet med kreativitet og gjennomføringsevne. Konsulentoppdragene har i hovedsak bestått av endring av opinion knyttet til sentrale institusjoner i samfunnet. I begge tilfeller har First House mobilisert og utviklet folks bilde av sine oppdragsgivere på en spennende måte. Selskapet har i tillegg vist viktigheten av å la strategier virke over tid for å sikre verdiskaping.

Årets Konsulent 2014 – Simen Olstad PwC

Olstad ble som konsulent i PwC hyret inn som prosjektleder for Oslo 2022 i september 2012. Arbeidet var preget av enormt tidspress og til tider var det over 70 konsulenter fra mer enn 20 ulike miljøer som jobbet med å få søknaden levert i tide. Den innledende Konseptvalgutredningen ble utarbeidet på rekordfart i løpet av 6 måneder for deretter å bli kvalitetssikret i to kontrollinstanser. I tillegg til høye kvalitetskrav, sto prosjektet overfor en lang rekke samfunnsmessige og politiske utfordringer, og de ekstreme kravene som stilles til en prosjektleder i et så enestående prosjekt er mange.

Årets Ærespris 2014 – Ola Furu Capgemini

Ola Furu kan gjennom sitt arbeid som administrerende direktør i Capgemini, vise til fremragende resultater gjennom flere år, som konsulent så vel som leder for et av Norges ledende konsulenthus.  Ola Furu har i en årrekke jobbet for å bidra til videreutvikling av norsk næringsliv og offentlig forvaltning gjennom utvikling av stadig mer effektive IT-løsninger. Han har et dypt engasjement for konsulentbransjen med klare meninger om den videre utvikling på kort og lang sikt.

Juryens pris 2014 – Trond Albert Skjelbred

Trond Albert Skjelbred har skrevet boken: Hvordan lykkes som konsulent. Det gis ut svært få fagbøker på norsk innenfor consulting. Det meste av litteratur på området er hentet fra USA. Skjelbreds bok baserer seg på norske eksempler og virkemidler. Boken tar for seg en oppskrift på hvordan være en god konsulent og identifiserer de viktigste egenskapene en konsulent bør ha.

 

Årets  konsulentselskap 2013 – Considium

Considium vant prisen Årets Konsulentselskap 2013. Vinneren har siden starten for over tyve år siden foretrukket enkle virkemidler. De har et overordnet fokus på å oppnå resultater gjennom bruk av kundens egne ressurser.

 

Considium vant med prosjektet Norsk Gjenvinning, som er et ledende norsk gjenvinningsselskap som eies av Altor Equity Partners.Omsetningene er på ca. 4 mrd. kroner og selskapet har ca 1400 ansatte lokalisert på 90 steder. NGs visjon er at «avfall skal bli løsningen på fremtidens ressursproblem». NG skulle utarbeide en helt ny visjon, misjon og verdier som skulle være ledestjerne og rammen for endringen

 

Årets Konsulent 2013 – Adam Ikdal, Boston Consulting group

Adam Ikdal

(Boston Consulting Group) vant prisen Årets Konsulent 2013. Ikdal vant prisen basert på et prosjekt av nasjonal betydning som dessverre må holde konfidensielt. Prosjektet ble gjennomført med en omfattende involvering av medvirkende parter og har ført til en “stille revolusjon” hos oppdragsgiver og oppdragsgivers organisasjon.

Vinneren har i lang tid vært med på å bygge opp og lede et av landets ledende management konsulentmiljøer i Norge. Han har samtidig markert seg som en konsulentleder som velger å vise selskapet, som tidligere har vært omgitt av mye hemmelighetskremmeri i det offentlige rom.

 

Årets Innovasjonspris 2013- Karl Åge Midbøe, Econova

Karl Åge Midbøe i selskapet Econova ble tildelt Innovasjonsprisen for sitt arbeidet med å utvikle OAK.
Juryen ønsker å fremme nyskapning og innovasjon innenfor profesjonen consulting: Derfor ønsker vi for første gang å dele ut Årets Innovasjonspris.Årets prisvinner har jobbet i flere år med å utvikle en unik verktøypakke med et felles konsept for analyse av individer, grupper, kunder og markeder.Systemet er enestående i norsk sammenheng. I tillegg til å ha tatt med seg kvalitetene fra femfaktormodellen, så har prisvinneren klart å innarbeide et norsk språkbruk og et praktisk rammeverk som er særdeles anvendelig i arbeidslivet.

Årets Ærespris 2013 – Bjørn Arild Wisth

Årets Ærespris gikk til Bjørn Arild Wisth, tidligere administrerende direktør i Hartmark Consulting for sitt arbeid med å styrke bransjens rennommé og anseelse.Som konsulent er prisvinneren vel ansett og ettertraktet, har gjennom flere år vært et sterkt og tydelig talerør for konsulentbransjen. Blant annet

Prisvinneren ble i februar i år headhuntet til stillingen som viseadministrerende direktør for Nordic Choce Hotels der han blant annet har ansvaret for selskapets fellestjenester og konsernovergripende prosjekter, samt å utvikle og koordinere selskapets strategi- og forretningsplaner.

 

Årets Konsulentselskap i 2012 – PROMIS

Prisen gikk til PROMIS for utvikling av en kontraktstandard og sertifisering innen prosjektgjennomføring, en velfortjent pris og gavner hele bransjen, sier Hans-Henrik Merckoll, konserndirektør i EVRY Consulting, som delte ut denne prisen.

Årets Konsulent i 2012 – Anne Grethe Solberg, Gender Consulting

For første gang gikk Årets Konsulentpris til en kvinne. Prisen gis til en modig kvinne med et unikt konsept og utviklingsprogram som tar sikte på å bedre kjønnsbalansen i norsk næringsliv. Vi ønsker å sette fokus på dette arbeidet og håper at ved å gi prisen til Anne Grethe Solberg gir vi et signal om hvor viktig dette arbeidet fortsatt er, sier Ola Furu.

Årets Hederspris 2012 – Peter Hidas

Vi er spesielt stolte av å kunne hedre en av de eldste konsulentene i bransjen, Peter Hidas. Selv etter nærmere 50 år i bransjen gir Hidas fremdeles råd både til andre konsulenter og kunder. Vi ønsker å hedre en mann som elsker sitt yrke og som også bruker sin fritid til å spre sin kunnskap gjennom sin spalte; Peters Plass i Computerworld.

Juryens pris 2012

Ved å gi prisen til

d2o

ønsker juryen å hedre en bedrift som har funnet en nisje i markedet. En nisje som gir svært god avkastning og lønnsomhetsforbedring til hotell – og restaurantbransjen. Vi synes det er flott at et lite, norsk selskap etablerer seg og tar grep om det internasjonale markede

Årets Konsulentselskap i 2011 – Bekk Consulting

Prisen gikk til Bekk for det konkrete prosjektet Digipost for Posten Norge AS og for den solide vekst ( i omsetning, lønnsomhet og ansatte) de har hatt siden starten i år 2000. Prisvinneren levere tjenester innenfor områdene Management consulting, Technology consulting og Interactive consulting. Prisvinneren skårer høyt på Universums liste over Attraktive arbeidsgivere og har høyest kundetilfredshet av alle målte konsulentselskaper i Konsulentguidens måling i 2010. Les mer

Årets Konsulent i 2011 – Tom A. Heiberg, Capgemini

Prisen gikk til Tom A. Heiberg fra Capgemini. Prosjektet som prisvinneren hadde ansvar for, var innføringen av NetComs første cloud-løsning; et nytt verktøy og salgsstøtte og -styring. Det hele skulle stå klart etter ti uker, klart til oppstart etter sommerferien. Prisvinneren og det syv manns sterke teamet hans leverte til tid og til pris, og resultatet er veldig fornøyde brukere, både selgerne og ledere som føler de har oversikt og kontroll over salgs- og styringsprosessene. Da hele salgsteamet var tilbake på plass etter sommerferien, var systemet klart til å ta i bruk. Dette var en særlig utfordring for prisvinneren og teamet hans: Å gjennomføre prosjektet i sommerferien, med alt det innebærer av ferieavvikling med mer, var en kompleks ressurskabal. Men den ble løst til riktig tid og budsjett. Les mer

Årets ærespris 2011: Trond Kristansen Semco

for en strålende karriere som bedriftsrådgiver som spenner over 30 år. Kristiansen er meget opptatt av verdiskaping, enten det er i topplinjen eller på bunnlinjen”.

Selskaper som Jotun, Norsk Hydro,Elkem og danske Superfoss er blant Kristiansens mer eller mindre faste oppdragsgivere.

Juryens pris 2011: Moonwalk

En plan for hvordan man kan erstatte 800 millioner kroner i årlige, tapte inntekter for Røde Kors – helt gratis! Kanskje ikke så rart konsulentene i Moonwalk fikk juryens pris i 2011.

Årets Konsulentselskap i 2010 – Right Management

Right Management Norway er i 2010 kåret til Årets Konsulentbedrift for prosjektet ”MORE. Coaching for Performance” 2008/2009. Les mer

Årets Konsulent i 2010 – Steinar A.Hopland, Hopland & Co AS

Prisen for Årets Konsulent er i 2010 tildelt Steinar A.Hopland i Hopland & Co AS for hans arbeid innenfor Executive Search. Les mer

Årets Konsulentselskap i 2008 – Accenture

Selskapet fikk i 2008 tildelt den prestisjefulle Altinn II kontrakten som vil være et av de mest utfordrende prosjekter i norsk offentlig forvaltning de neste årene. Accenture har siden 2003 vært ansvarlig for utviklingen av Altinn I.

Accenture er svært bevisst sin rolle som samfunnsaktør, og har en velutviklet strategi for å utøve samfunnsansvar. Som medlem av Accenture’s globale ledergruppe for etikk og samfunnsansvar har Nils Øveraas bidratt til et unikt samarbeid med Redd Barna både i Norge og i andre land.

Juryen har i tillegg lagt sterkt vekt på kunnskapsdeling ved valg av Årets konsulentselskap: Accentures støtte til doktorgradsstudenter og forskningsprogrammer både ved NHH, BI og NTNU. I 2007 gikk selskapet sammen med firmaet FAST for å få godkjent et av Forskningsrådets 14 sentre for forskningsdrevet innovasjon.

Årets Konsulent i 2008 – Bjørn Z. Ekelund, Human Factors AS

Bruken av verktøyet Diversity Icebreaker i seminarer gjør at samarbeide og dialog mellom mennesker som tenker vidt forskjellig utvikles med glede og humor. Det å kunne bidra til en slik positiv prosess er noe av det som gleder Bjørn Z Ekelund, adm. dir. i Human Factors AS.

– Det varmer at kollegaer i bransjen ønsker å gi meg denne honnøren, sa Ekelund, som samtidig påpeker at det er teamarbeid med fagkollegaer, bror og administrativ kollega Harald K Ekelund, og tusenvis av tilbakemeldinger fra kunder som har bidratt til at han og hans egenproduserte verktøy Diversity Icebreaker fikk et internasjonalt gjennombrudd i 2008.

Årets Konsulentselskap i 2007 – Hartmark Consulting

Hovedkriteriet for tildelingen av prisen i 2008 var at selskapet skulle ha et perspektiv som viser utover selskapet selv, et perspektiv som viser en bevisst holdning til næringslivets samfunnsansvar. Juryen, som bestod av redaksjonen i NA24 Konsulentguiden, var av den oppfatning at alle institusjoner i samfunnet og alle næringer må ha et bevisst ansvar for helheten i samfunnet. Ikke minst gjelder det aktører med stor makt – som næringslivsledere og deres rådgivere.

Årets konsulent i 2007 – Alexander Reincke Wendt, Capgemini

Hovedkriteriet for utdelingen, var at den utvalgte konsulenten skulle ha utført en samfunnsnyttig innsats i tillegg til å levere godt arbeid som rådgiver: Wendt har vært en pådriver for å starte Institute for Management Consultants Norge (IMC), som er den norske avdelingen av den internasjonale bransjeforeningen.

Den norske foreningen ble stiftet i august 2007, med den da 43-årige Wendt som første president. Den skiller seg fra NHO-organisasjonen Abelia ved at den ikke organiserer konsulentselskaper, men individer, og ved at fokuset er på konsulentenes kompetanse og egenutvikling.

About the author

Related Posts

Legg igjen et svar

Leave a Reply