Ledige stillingerSe alle ledige stillinger

Lean på norsk

26.03.07 - - Vi har hatt Quality- time Management, Just-in -time, BPR, nå er det lean som gjelder, sier Ingeborg Kyvik i Hartmark Consulting. Selskapet har som flere av de store internasjonale selskapene fokusert på lean som filosofi og metodikk for forbedring.

Lean har lenge vært hot innenfor norske produksjonsbedrifter, rundt halvparten av denne sektoren har introdusert lean. Nå er tiden inne for servicesektoren, varehandel og særlig bank- og forsikringsbransjen. Rundt fem til ti prosent av næringslivet har foreløpig valgt å satse på konseptet. -Hvordan definerer du lean på norsk? - Det betyr blant annet sterk kundeorientering, enkelhet, god flyt i måten vi organiserer arbeidet på (arbeidsprosessene) og kontinuerlig forbedring. Lean blitt et prosessbegrep som innføres i stadig flere bransjer hvor det er viktig med rask gjennomløpstid, økt servicegrad, samtidig som det er press på marginer og knapphet på ressurser. Lean er en måte å tenke forbedring på. En av styrkene til Lean er at det har et sett av forbedringsteknikker som alle kan dra nytte av: Gode teknikker for å kartlegge/analysere hele prosessen frem til kunden (verdistrøm-kartlegging), gode teknikker/struktur for å få til forbedringer både i flyten og på gulvet. Et eksempel på en teknikk er 5S som står for: sortere systematisere skinnende rent standardisere støtte/ selvdisiplin. Det er en teknikk som setter fokus på arbeidsplassen hvor målet er å skape en økt effektivitet ved at man bruker mindre tid på ikke-verdiskapende aktiviteter og sløsingsom leting, dobbeltlagring og feil. En grunnleggende suksessfaktor i lean er at det er medarbeiderne som gjennomfører forbedringene; ikke etter ordre fra ledelsen, men fordi de ser forbedringsmulighetene og har fått ansvaret og har eierskapet for å drive forbedringsprosessen; gjerne i team. Ledelsens holdning og den rolle lederen tar, er helt avgjørende for at lean-prosesser skal lykkes. - Hva er de viktigste forskjellene på lean kontra andre trender innen ledelsen de siste årene? Lean har elementer fra alle viktige trender vi har sett innen ledelse de siste 20 årene. Vi rev pyramider og skapte entusiasme på 80-tallet, senere kom just-in-time som er en viktig forløper for lean, videre har vi lenge jobber med forbedring av arbeidsprosser (BPR). Lean er et forbedret verktøy skapt av japanerne og tilgjengeliggjort og konseptualisert av vesten. Nå kalles også prosessen lean i Japan, kanskje vi nå ser et av de ypperste eksemplene på hvordan vestlig og østlig tankesett kan settes sammen i en velfungerende modell? -Hvordan blir konseptet mottatt av markedet? Lean er en viderutvikling av konsepter mange bedrifter har prøvet ut før. Noe av det som er nytt med lean er som sagt at det meste av arbeidet foregår internt i bedriften, konsulentene er kun en katalystor til en prosess bedriften skal gjøre selv. Min erfaring er at lean skaper mye entusiasme og frigjør energi hos de ansatte. De største motforestillingene kan vi til tider finne vi hos mellomlederne som kanskje må omdefinere sin lederolle til en mer coachende lederstil. -Har lean- prosjekter vært lønnsomme så langt? -For å lykkes med lean er det viktig å bruke tid på implementering, prosessene må sette seg i organisasjonen, det er viktig å skynde seg langsom, da endringene må komme innenfra. En vellykket leanoperasjon merkes imidlertid svært raskt både på resultat og omsetning: Bedriften reduserer prosessenes ledetid, feil og sløsing. Det er ikke uvanlig å se forbedringsprosenter opp mot 200 % og over; for eksempel på gjennomløpstid. -Blir konseptet like populært her som det har vært i Danmark? Danskene har hatt stor suksess med lean. Industrien tok grep om situasjonen med utsatt konkurranse fra lavkostland og valgte å satse på lean. De fryktet utflytting av industriarbeidsplasser til lavkost land, og så at den eneste måten å motvirke dette er å bli radikalt bedre selv. Øke verdiskapningen, få vekk sløsing og dermed øke lønnsomheten i all produksjon. Dette forhindret at industrien flyttet produksjonen vekk fra Danmark. Danmark har nå en blomstrende industri med mangel på arbeidskraft. Kanskje skulle vi i Norge intensivert det samme som danskene gjorde for noen år siden?  

Abonner på nyheter fra Konsulentguiden »Seneste 5 nyheter fra Konsulentguiden

02.11.17  Konsulentprisen 2017
02.11.17  Konsulentbransjens ærespris til Kjell Rusti
01.11.17  10-årets beste
18.10.17  Capgemini feirer 50!
05.09.17  Best å markedsføre med epost?

Nyhetsarkivet til Konsulentguiden »
Powered by i-tools